Seventh Race [7th Havana, Daily Racing Form, 1922-02-23

past performance


view raw text

SEVENTH RACK — I 1-8 Mllea. 4-year-oida iiimI ■pward. Clalaalagr. Jan. is, ISM — liM i-r — ; — HrflLj MARAUDER, b. g, 7 112 By Order— Kerodc, by St. Simonian II. Trainer, D. Shaw. Owner, A. G. Robertson. .•c.7". Havana ImMj I:45*ifa st 7-0 IN 7 7 7 7 S* 1- B Kenndy 8 AadreyA., F.Barke. laeiaerator MM Havana l l-M 1:49 fast I Ml s s s 4 2- M B ScaeffeJ 8 AaBavotr. Qsaaal, J.AtfredClark ■fltt Havana 1 1-10 1 :49 -.fast I 110 111111 10 8J S°l .1 Smith II Meadowortli. Nig, Counsel IS0ii66 Havana 1 l:12,..fast 1- 110 7 6 5 5 6* 5-* J Smith it Tim J .Ili.p.-in. Peyiauiis. Ban ■MB Havana 1 1-16 l:481ifast 12 ill 7 9 I 9 9 9" J smith «.i Misei icde, AaBevr, Ifaaflowtfe 69707 Havana 1 l:414kfast ::i 110 9 9 8 7 7» 715 J Connors it FelixM.. laeiaerator, Mc-idortli 68010 Pimlico 1 1-1C 1 :54 ".h y X 14*1 I t i I 6 a12 It I.entine « Hr. Voter. Bar One, Cliin.WaUli MM rimllco 1 1:42 fast 17f 18 12 12 10 9 9» ST R Lonttne IS al«aa» Pavia. Anniversary MEADOWORTTf, br. g. 9 112 By Saiii — Jennie J., by Hanover. Trainer, F. C. FrJskta, Owner. F. C. Frisbio. MM Havana h;. M fa -t S3 113 S t 1 3 1*4 2* r Robson 8 MoUnero, Baby Fau-t. Diacori Mas Havana fmSfy 1:1 ..fast 6 M6 I I 5 4 4*1 2 R Bra*w*od 7 Byrne, Hatrack, Cescorrsn hiil,1 Havana 1 1-K l:49Kfast S-2 MS H 8 4 4 21 1" B Scheffelll RTIg, Coanatl, Salesman MM Havana l i-io i:4s-fast 5 l»9 o • 4 4 i- :;i ; Fields 9 fcflsericordej Auftevetr, J.Mnnna r.979 Havana 1 1-8 l:54..fast 1 110 5 I I •! Il I A Mcl.hlin 9 TheF.ngmnn. Navajo. BeaUrefela B9707 Havana 1 l:41":.fast ."1 110 7 7 6 6 4" 31 W Kelsay 9 FelixM.. lucinator, ThoKucinab 69605 Havana lm30y l:4and!Ltaat I 105 8 7 C 6 4s 2 G Field? 9 Am. Soldier, Slirfp, JnekHealej DOLLY C, b. 1, 4 95 By King James — L;rly Appleby, by Meddler. Trainer, R. B. Jackson. Owner. J. H. Slireve. E8K6 Havana lnCoy l:49landslon 2 M 7 E :: 2 2] "■■ S Swart 8 Tswaseatka, McAdoo, Aztec 8MM Havana MnMy 1:44 fast Ml S 7 C 7 ; 8»J N" swan s MoUnero, nteadowtb, BabyFaaet W,:.n Havana l l-ll 1:47 ifasl -1 95 - 3 I 2 Il V N Swart 8 Huntress. W.C. Medio toek, Liszt BUS Havana lmOv 1:4.: fast 5 97 0 o 4 6 7 7aJ N Swart 7 Byrne, Moadowortli. Hatrack MM Havana 11-81:55 fast 5 M29SXt*2lN Swart B Mar.Bor, Cork, W.G.McClintck I0U8 Havana lmSOy 1:44 fast 4 97 7 3 !! 25 2"i N Swart 8 It..el:p..rt. H.M.Stevens, McAdoo 60 i22 Havana 1 1-8 l:5l.:f:ist 4 M 8 7 7 6 •» 6 R I.llis S Feli.I.. W.G.MeCiin".., McAdoo 6994C Havana lntMy l :43Hfast 6 9s 8 S 8 8 7J 1* J Phnlmati 8 tjaUoa-Berry, B*ttaa, Bnekpart PLANTAREDE. b. g, 6 108 By Go-to-Bed or Gorgorita — La Folona, by Visloua. Trainer. H. W. Plant. Owner. H. W. Plant. M3M Havana lm.".0y 1 : !" ■"•. fast 15 113 7 11 II n H ll** G Fields 11 Coastantiae, Drapery, Mary Erb Mill Havana 1 l-M 1 i» .-.f ast -." 1M 9 10 s 7 M* 1*1 B Atk*sonll Meatdoworth, Site, Coanaei IMM Havana InaWlj l:4C%slow M ! •"• ."7 7 6 M 48 J Chalmera 9 Gaaraamaa, Caraway. Navajo MM Havana 1-4 l:lS%fast 12 112 12 12 12 12 12» j Chaimersi"! ...lames, [*eacejttar, AlUnudm Mn Havana lanMy l:47%alow 4 l«t 3 4 0 4 47 4t J nialaaera I Tokaiaa March, Zoie. Winall HHI Havana 2-4 IrHTfcaioaj S l-5 I 6 5 6 6J J Chalmers 8 M.Gaaner, Alf Vezina, Felix M. | ■MM Havana 3-4 114%fa3t 1£ 107 2 9 8 7* B2i J Chalmeill I.ui-Mome, All Aglow, Silex 11. BILL HTJNLEY. ch. g. 7 110 By Setback— Homesick, by Deutschland. Trainer, B. B. Rice. Owner. B. B. Rice.. I cio-; Havana lm5Ay l:4i%faat - ill 2 i S I ""■ ■-. N Swart 8 TbeEagllahian, Navajo. MeAdoa i, SB3K Havana 1 l-M 1:49 lit l 111 I 9 ! .8 B* 51 R Sinwo.l Cork, Audrey A., Not Yet s •; .i: ". Havana S-4 1 :1 1.-.fast I MS 1 M I 8:,;- l*j B Smwodll liaian. Frank Bnrke, Say Ann -, r.! :;i.". Havana ln My 1 :41 " fast 2 Ml 4 fi «i :, 4- 4"i J SmWOdd •. IViaall. Harry Glover, Silex II. C9304 Havana lm.Oy l:44%Taat 3J 101 8 7 r, g i* 2i.f Bmwood 9 Boekport, J .Uealey, Aawr.MaM r, r.f2."i7 Havana 1 l:41%nood 2 l pft 7 8 7 4 4J 1»| J Sin wood B Dr.Shafer, Boekport, Bnnraae i HON Havana MM* 1:02 hvy 3 M 0 5 5 5 b- o"i .1 Smvoo l f, Peg. RJvea, DollyC, Amer.Soldi :, CHIMERA, cb. m, 6 110 By Rey Hindoo — Illusion, by Mesmerist. £ Trainer, P. Hinphy. Owner. P. Hlnpby. i 0 Havana 3-4 1:14 f«*t C 1M 1 7 7 6* Is, G Corey !t MoliiR-ro. Blondel, Mister Jiggs i; " GUMI Havana I 1-16 i: is". fast • 1M 4 t J :; 4" 8» G Corey !• Nik. Ab ttevohr, Berretta " G0UM Havana ImMs l ;; " s.ow 21 Ml 1 S 1 2 2 :,s N Swart ! UarecllaBoy, Berretta, AndreyA I I MM Havana iin-"/ I II. .fast I Mi 4 I I I lj I* N Swart 8 Bote, George W.. Stir Ill MM Havana lmSOy 1 n.fast I M 8 8 8 8 8* 7" W Hinphy 10 UayarUle, Counsel, Cork E B9291 Havana laaMy 1 ■•1:;- ,rho1 I 111 2 5 5 V F.,4V Hinphy I Wh* MM, Docair. Miserlrorde ■;, MM3 Havana 0* f l i"4.hvy 7 112 3 4 I 61 PW Hinphy 8 OoantBarta, DrMafer, WatecTtf [ MM Havana 3-4 l:U%tnM 7 112 9 9 9 7" 7*1 V Hinphy I Disenssion, I.ermout, Huea ■ LISZT, b. g, 4 100 By Magneto— Oka B.. by Handsel. Trainer. C. H. MaaL Owner, C. H. Ileal. r.i.::,o Havana l : l« 1:47 faat N 1M I I 3 1 P 1*1 J Chalmer R Huatresa, DollyC. W.G.MtCofk MMI Havana 1 it:. ias; 8 1*4 B . 7 I 7 7 i: Sen Cfel 8 Tlni.J.UogaB, key En n is, Suea HMS Havana lm50y l.il.iast M Kd 9 9 7 7 0- |*| J Pevtc 9 Caiaiito, MhoCaaTeil, FelixM. r, EMU Havana lm." y i :ii ■" ..fast M 9s 11 11 11 11 H M« C Front 11 A.Veaiaa B*banaln, H.M.8teri | f.:i7;1 Havana .". f 1 .•■•:. fast M 99 7 7 6 fi* 61* C Frost 7 Cum ia-r, Banrose, Clly Boota f MM Havana IntSOy 1:44 Vast 91 Ml M 8 I M lo H»» B KenadyM Gol.Flint, W.G.MeCIfk, IMlyC. MM Havana lm." v 1:4. -fast M Ml 2 3 4 4 fi" 7-2 J Hanpel 8 ToayBeaa, Boekport, MnxlL , MS Havana I l-M l:4C%faat 10 M 6 5 5 5 5 6-" K Kenndy I Kelvin, Dalpk, Hocnir 1IISCORP, m, m. 6 105 By Mchck— Agnes Dale, by Hinsdala. Trainer. S. Bnrr.side. Owner. S. Burnsid"! . m«H Havana li lj ; 14 last ■■ M 2 ■• 7 8 6* ;,;.l Clialm i Moiinern. Meaduwtli. BabyFausI ., i.i._-9«; Havana lmSOy ii Mast 8 !" 9MM I K *• • .1 Smith il Mieericde, GreatHawk, Bibbler i, lost* Havana ImMy 1:1": .last 3 1 9 8 S 7 4 3» lJ W Hinphy 11 Sir Adsam, Stir Up, Zoie t, MM Havana ImMy l:i"..fast 8 111 ■ 9 8 8 1* 6»4 W Hlnpby t Am.8oMier, Hdowortk, Stir lTi ;. MMI Havana 1 1:41?, fast 15 111 7 fi fi 8 7s KJ W Hinphy 8 Baa, Miaerieerde, lata MM MaplelL lmlty 11 slap fi-5 1M| 1 1 3 I Z2 *• T. Grey T Toreador. Speedster. PeerleaaOan MM MapleH. im70y i::V.5«mud fi-5 M l 3 $ 2 i" 2 B Fata* I Ronen, Toreador, Rata Beat MMSTAVTLVE, a, h. G 112 By Tho Waita Knight— Pcrisballc, by Isinj!a53. | I i Trainer, N. K. Moody. Owner, R. Groves. :■ HS74 Havana ImM 1:45 .: ! ■ K« 8 I 151 L, Penman 11 Draiierr, Mary Erb Rigwlon M151 Havana I l-M l:49Vfasl ... Ill 8 IN 11 ll U|W Mor*aeyll Meadoworth, Nip, Coanaei MM* Havana ImStv l:47%slow 31 ill 7 7 I 8 8 8*» "VI Mor*eey 9 MarrelUBoy, BerretU, Ckunera | MM Havana 1 1-11 1:18. .fast l H" I 0 5 I 73 fl K Wilson .» Mbteriede, AaBevr, Meadowtb f 61789 Havana 1 1-1 lt, fast 3J 1".". 4 7 S 7 5J 051 F Wilson I TlieEngman. Navajo. Meadrth MM Havana l 1.12 -.fa-t 3 MS 9 10 10 9 71 V J Heupei 11 Saea. Caraway, Navajo MM Havana 1-1 l:14 4taat 6 115 7 7 7 «* S4J P. K«-nndy 8 DizieFlyer. Btaece, Golden Red J. ALFRED CLARK, b. g, 5 103 By Sea King:— Tenotomy, by Meddler. Trainer, H. O. WUklas. Owner. M. D. Bell. h mBE» Havana ll-lf 1 r faat M V» 7 3 0 C 8 |«» H vVakoff 8 Hnntresa. DollyC., W.G.McCoek -, BOM Havana 11-111:49 it 21 1"", | 4 1 5 3 4*1 J Maiben 8 An Bevoir, .Marauder, Gamni | COM Havana Imaft 1:47s slow 8 HI 8 9 I ii B* 0,4I» Prlhla 9 MarrelhiBoy, Berretta, Ckunera | MM Havana 3-4 1 14 last IS 1"7 7 I 9 I* 7" G Fields S PokeyB., WbiteCrowa, Byiraae MMI Havana II t landIXtnnt 40 146 11 11 11 11 IT" N Swan ll Midian, Kentmere, Aater.Baxle MMI muvp 2-4 1 ::ii. mud in 111 fi" 11 M -.rj 8 StlexII., ofblpnoorwill, I. it. Gink MM« kTava At. i -« l 10 mud 37-1" 110 H B Atkfna*n B Dndle Bnyr. Madrid, Cava Her LITTLE BUSS, b. g. 7 91 By McGce— Maud Gonno, by Tho Commoner. Trainer, B. J. BnoUea. Owner. B. J. BanMan. BMC Havana I I I . - ■■.-■■■ ■■ 112 1 1 :. H Clmenl il Anln.Red. Ml Baku : randW 5 M3M Havana 1-4 1:15 raat M 11- 7 H W 11 ••, .1 Meltrtde 11 Ifcitu -. Athcarven, Mr. Krnter | book Havana 3-4 l:175t»low M IM 7 « s s 7""-.1 Carroll K Cortex, Lt.W.J.Mary, Altamaba ;, MM Havana 9-4 l:land%fast 25 IW11 9 11 II" M»| F Hunt 12 G. .lames, l-ful Star, Altamaha . MM Havana l l:42%faat 30 M 2 2 2 8 11 10* H Swart 11 Saea, caraway, Navajo 19543 Havana H f 1 M fast M 1 10 8 8 8 8 8" J Hminick 8 TacoU, Cy Merrfek, George W. , MMHavaaa Mia4%taat 20 ]os « « « 9* 8"» G Balcroft 19 Frivolity, Flatagenet, Drapety j McADOO. br. g. 10 110 By Electioneer — BJataika, by St. Maxim. Traiaar, J. Hasertv. Owner. Roscdalo Btakla. . Havaaa In,.- I t» low l« 111 8 7 4 - ■ Flcl s ;..,.., ]■.,. Hi ■. 1 •/■.•.• 1.01.1.: Havana lmSOy l:44%f»s i 113 7 S 7 8 .: 1*4 G Fields K TIieKnglman, Navajo, B.Hunlej KB17X Havana 1 1-8 1:55 tast M HI I « 7 8 8 €• T Brtnera M MarrellaBoy, Dolly I., Cort c 1 1 Havana ImOOy 1:41 raat 5 IM I 5 :• 1 I1 ih ■ FieMa 8 I:... i»|..,.-t. Holly V,.. H.M.Sievma M922 Havana 1 1-s 1 re fa-t M HI 2 I I I 4 V ■ F* da B FelixM.. W.G.MrCliak, U.Kaust MKM Havana ImMy l:49%hvy 8 v n 9 9 1 7 I" !*• G Flelda » BUnea, Baktar, Medusa MMI Havana lnaMy l:43%faat 15 103 10 6 6 B 7« 7" 5 FlekM M "•league. Y.B*aoai, .1. oConael! BULGER, b. h, 10 110 By Magistrate— Bett.e B. II., by Karry Edward! I Trainer, J. A. Grey. Owner, R. Dolz. .i-ij-. Havana lmSS; 1.1" fa . 8 IM 8 8 9 I K V* 1 Maiben 9 Ciimito, Who Can Tell, FelixM. , andSK7S Havana lm59j I B hvy 5 108 1 2 3 2 t* :-.l Maiben • BUnea, Medasa, Miss Hilarity * r/i.i;: Havana 1 l:4S«,ialow 9 109 I 1 4 I 2 V .1 Maiben H DonTbnniH, Uendowortk. Navajo MMHavaaa ImMy 1 r.".fast 30 M I 5 « 8 r.« l." Maiben 8 Har.Glover, Mdowortk, Navajo MMHavaaa l| f l:tt%hvy 15 no 7 8 8 8 8"" F Moore 8 Count lions. Dr.SkaXer, WaterTd t i ii ■ inii i


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022301/drf1922022301_8_1
Local Identifier: drf1922022301_8_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800