Conneaut Park Entries, Daily Racing Form, 1922-06-27

entry


view raw text

j : I COMNEAUT PARK ENTRIES Probabilities W-.-ather clear; track fa~t. .I.: ■ i;;„- -.•ars at 2:50 p. m. CMeage tin.- 2 30!. ,J a...•l ar ■ -I raaaai x Good aaad raamer. ;;: Fair aaad raauacr. il Maldeaa. Appreatlca Ilea nice, b llliabaia F.rst Race — 5-8 ftTHa, Pttrae fttM 3 --Mr ills and apward. CV mig Tadaya Ind. Beree. wt. Baa. a ftfLUaa. 62854 Mttag Wertft 11 IftMJ B 6C-762 bAIkeaa 10 IM 1B8 637G0* blrimitive 5 I11..MQ I 65054 bPoaderoaa 6 IMXMft I G2707 Baby B dya 3 "12 1 M j 02763 Battle McCarty ... 7 Ikl M CJ7S1* Marcbtoae ft lftft Ml i762 b.Vlex t;.-ta ft IM 3i;7622 Sir Adsum M ... 7 1 Oft - !-.. t,2629 htella II. M ... 4 107 S . Second Rae — About 5 3 Mile. Purse 4*. ft-year-etda ami upward. 1 lalaikag. G23£6 bCSLmC LASS 4 Ikk. .723 , MP naaaka 4 ! in . 1 3 1 62*54 Paaaereaa ft IMX713 10555 bMi.volio 7 Ilk 7 1 . j 1.63837 blr. Hall S 110*715 , .-lf.640 Brltiak isles ft 1M..TM : 62735 San Oieiro 5 IB. .710 I 625-M linara ra Lercn 5 110 705 • 62C14* bFourleaf iM 4 IM..7M j 82704» Salome I Del. 700 Third Race — 6 1-2 Furlonsa. Purse BftM I year olds and upward. Claiming. 6S736 Kimono 3 101 723 C2804 bBafferty 1121:22% 8 112 720 62S54 bCatectia 122 I :26!-j 6 119.715 62891* bStir Cp IM l:23fe 10 llSdtTU 62831 Magnet Land I 1 :: .710 62891 Beaefleld I20l25-i B lift. .Tit 62737 M.nnle H 115 l-BSfft 0 110-T » 6J712 bBeaa Spiller L22 l:26,t 10 Ilk . ■• C2543 B! Caattaafta 7 107.. 700 62740 kTkabaa M • 112. .TM Fourth Race — 6 1-2 Furlong*. Purse MM. 5 ye. :r. lis and upward. Claimlnr. 62S54 Ilrown Favorite ...117 1:25% ft 112 725 MftU tlkgaiiw 3 107x720 6i;8o4 bBaftwaaa MS HB% B 112 715 627G6 blhe t iearette ... 3 MXftU 02707 Sea Mime 102 1:23% 5 110X710 C2S53 •kParaweB Tape ... 3 KX!X7!0 62888* bZ.-.iner 109H:23% 4 117x705 627611 Lttle Bleat 110 1:25% 5117. .700 C2S55 l..iy Life S 110.700 61S93 Masic Castle 11. 4 112.700 Fifth Baaa ft 1-2 Furious. Pitise 00 l-yeer ol.ls and u| ward. Claiming. G2Ss3 *5Iari«n Holiina .113 1:21% 6 lit 72 j 52765 Bon Badge Ml 1:25 I UftXTM 62C1T* Major IV-aio 6 11:1:715 62711 Hoover 110 1:25% .1117.710 I 627115 brtlippery Silver .. ft lftft. .MB : 62710= Hhe Devil ft MftXMS 1 ftftftftft* bWill Baaa T UlftrftM I 53S041 bLeuora P 5 102x700 Sixth Race— 1 Mile. Purse 0O. 4-year -olds and upward. Claiming. 62S02 W*r Clob 108 1:41% « 115X725 62675 bMidian 105 1:44% ft MtXTM 62853 Bapldaa ft 112 715 65767* William Humphreylll 1:47 7 112. .715 r62679 Wilton Arrow ... 99 1:49% 5 107.71 62761 Baby Cal 109 1:41 ft MBXTM 628J6 bMiss Orb 1011:41% BftM. .MB 62643 Wodan 106 1:08,4 M HftXMB C2S58 Supe.maid f MBXMB 62858* Al Strausa 4 115. .700


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922062701/drf1922062701_10_3
Local Identifier: drf1922062701_10_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800