2nd Race [2nd Tijuana, Daily Racing Form, 1923-03-21

past performance


view raw text

RAPP 3Hle tycarolilM and upward Claiming Dec O 1H tllU nttUu imirU iii as r a 110INSPECTOR no INSPECTOR HUGHES b E 6 115 115Trainer By Assagai Louis nn by Tha Commoner CommonerBreeder Trainer J Crofton Owner H D Gates Breeder W 0 Parmer Parmer3J 08710 Tijuana 5S l01fast f 10S 3J 3J n Carter I Styli liMiss MrKrnter riiIHRo J7787 Tijuana 1 142 fast 115 117 3 3J 6 R Carter 11 Hkamorc 11ger TlieAeaiice 07724 Tijuana 34 l14ifast S 115 S SR749A 9 911 G Rose 10 Purl Horace Urih It R749A Tijuana Si f l06ifast 313 116 4 6 51 G Rose 9 Imlcdryor Fireplaee Messines MS93 I itonia 1 14 203iCast 55 114 3 1 1 21 2J E Pool 10 SirJolmVcrsne IaFoudrc Wave f S15 Latonia 1 116 l53Uhvy S3 110 3 6 6 1J 1 = E Joslah S Simpton Dahnblalill Ctilever M163 Churchl 1 l43Shvy 710110 111 111KS91 1 I1 L Penman S TexSpeehil Serbian Ilrjulimah KS91 Lcxton 1 116 l46risood 8 112 2 1 1 I1 1s E Pool S IJoiid Serbian Ixvluiwin ORLEANS GIRL br m 6 103 By Jack Atkin Lady InsUllator by Installitar Trainer L R Ksifong Owner L R RIm70y Knifonc Breeder T niiat fi873fi Tijuana Im70y l41fast 50 111 111ImTCy 5 7 7 7 H Ions 8 Inri Hairy Rudder Full Moon P80I1 Tijuana ImTCy l47islov 64 IOC 7 7 S S 1 Creery S FrankFiiRirty Vic Horacelxrch 08540 Tijuana 1 316 2ur mud 30 106 6 S S S I Creery S Vic San Hcdron Cliarloy Joy r8508 Tijuana 1 llo i47jfast 5S 106 4 C 6 E PetzoliU 0 Koninny Hyanpom OFaithfiil 84G5 Tijuana 1 1S l rast S 105 105Im73y 4 3 i r E Petzolilt 1iedni Uevdo Cold Itryan B8425 Tijuana Im73y IMG fast 2J 101 101ImTOy 844 = 45J 51 Jlirrick S Vie Pnacliir llackamorc llackamorca OR381 Tijuana ImTOy l4Gfast 21 la laImTOy a a fJ 3 M MilriclilO Poacher PoacoFlnp Theresa 07328 Tijuana ImTOy H53Tshvy 9 110 3 6 73 710 0 Thpson S San Hcilion I iriat Huckainore 731 5 Tijuana 34 117 mud 13 ill 7 S 8 S = H S Jones S lelimatn IlaneGirl CabCrk G743G Tijuana TijuanaTIESTA 1 112 fast 23 103 566 fiJ II Lons 7 llesre o Yermak Cafeteria TIESTA b f 4 By Rockview Bcrrills Imace by Bcrrill Trainer G J Miller Owner M Kcefe Breeder J H Rossetsr 8729 Tijuana 34 l14Vifast 1 IOC 4 4 35 3 i K Ericksnl2 PPierson ItlkMonkey Cliinant K7323 Tijuana Ps uoi fast S 102 4 61 63 H Long S Ask Jessie Herder Tubby A 07229 Tijuana 24 115 Rood 2310 103 5 2 6JJ P Sereinba 7 ISlilackwell MolParnes Kajali IJ37SR Reno 5S l0lrfast 43 110 1J B McEwen FlorDeen Tabloid Chippendale 03454 Ueno 34 l12ifast 6 9S 9S5i 3 = 1 M Fator Motor Ccp Dr Corbett Tabloid 327C Reno 5i f l07Vffast 165 95 3i M Fator Aryannn Dr Corbett Sedan 53232 Reno 34 l13ifast 1 PS PSSS 1 = 1 M Fator Mabel Knle Toombeoli Money MoneyIl C2851 Reno SS l01sfast 3 97 Il M Fator Tabloid Slielbyville Pliyllls K 01380 Tijuana 34 lH ifast 95 97 6 21 12 T AVilson 11 lSWicRlns VcniKita Coombs 1230 Tijuana 5J f I lUSTif art G 96 fi 3 in M Fator 11 Slibyville JTrimble MofAnsel 01180 Tijuana TijuanaELGA 5S 101 Titan 3710 96 7 i 4 4i M Fator 11 FullMoon HGeorge Slielbyville ELGA ch ra raTrainer 113 By Free Lance Illustrious by Galore GaloreJ Trainer S J Howl Owner R J Ho eH Breeder G J Lone 08040 Tijuana 5i Lone5i f lOSlsfast 20 111 11 10 7i 7 V Jarrellll DAdams UoscocGse FdieFear 08340 Tijuana fS OlTifast 51 IOC 6 8 SJ 79i AV Martin 9 Cannball I5Meyers J Campbell 07800 Tijuana 5i f OS fast iOf 110 1 3 5i 635 Jarrell S Philander Klla Waldo ItcdMan 07781 Tijuana 51 f 08 fast 60 11311 S S 7 W Jarrell It CnldHryun Delancey HosaAlkin 07702 Tijuana 5J f 0 fast 12 113 5 4 51 SJ E Fator 11 St Angelina RosaAtkin Coombs G7C58 Tijuana 5S 01fast 7 103 6 3 4 41 F Stevens 1 Molchoir Xnhour GalItciry 07451 Tijuana 5S GalItciry5S l02 ifast 5 114 1 3 3J 6 J Pevic U Celebrate Theresa Iiii riLk riLk5S 07355 Tijuana 5S l02fast 11 114 433 3i J Pevic 11 Pesr Welch Hazel Dale Midian 07298 Tijuana M f lOSifast 12 109 4 1 2l 32i J Pevic S Milda Neg Ixiriat LOCH LEVEN b m 5 113 By Meelick Dona Hamilton by Donald A Trainer R J Howell Owner R J Howell Breeder G L lackford 08523 Tijuana 5S IrfHfast 65 10S 2 3 3J 41 r Martin 11 Lobelia UoscoeCse UosaAtkn PiironeWardi7ri52 J7579 UosaAtknJ7579 Tijuana 44 f 54 fast 49 107 167 7 O Atwell S Settle Sister Susie PiironeWard i7ri52 Tijuana 5S 101 fast 60 111 2 4 72 S O Atwell S Honest Keorge Hazel Dale It 073 12 Tijuana 5S 101 fast 28 107 554 4s II Long 7 Pueblo HaiiiiltonA Corncutter 07208 Tijuana 51 f l07ifast 9 102 2 C Cl 7i W Martin 9 Pay Off John Jr Full Moon MoonJ7150 J7150 Tijuana 51 f l12fchvy 3 102 2 2 2J 53i C Rails C Silk Sox Harry D Count Boris EARRIGANS HEIB ch S 6 6Trainer TrompF 115 By Harriffan Admirals Daughter by Von Tromp Trainer F Wallhauser Owner F Wallhauser Breeder T J Sannders 08073 Tijuana Tijuana08C50 34 111 fast 113 11 11 It ilO T Wilson 12 PayOff DancGiil Sister Susie 08C50 Tijuana TijuanvC8528 34 l13fast 7 104 6 5 05 5SJ T AVilson 10 DrTSDabv Oedenta UGKC C8528 Tijuana i 51 11 f l07ifast i 11 11ilfl10 105 2 2 2Z1 3J T AVilson S Sister Susie Herder John Jr 08150 Tijuan i ilfl10 ilfl10smud = smud 11 115 C 6 6 C2 T AVilson 7 AKecina N Tower Sam Keh 08087 Tijuan i iC774 34 l14fast 195 195n4 103 9 3 6J 6 T Vilson 10 FlorDeen Horlnica CStoekins C774 Tijuana TijuanaC13D1 n4 l14Vifast 75 755S 113 1 2 1 33 T AVilson 11 MMauIsbr II IIirjtiia irjtiia MllarniJ C13D1 Tijuana 5S l00ifast 4 4il US 6 3 21 2 T Wilson S Dan irl Angela No Wonder 01324 Tijuana il f l07fast 31 114 6 3 I1 1i T Wilson S KobtLOwen John Jr Herder PRINCE HENRY ch gr 11 115 115Trainer By Broomstick Sallio of Navarre by Henry of Na ¬ Trainer D Dcnnison Owner D Donnison DonnisonC8773 varre Breeder H P AVhitney C8773 Tijuana 5i f 1 lOSfsf ast G 11310 7 61 3 1 AV Garsanlt Chaiinant MidnishtHell Onwa 08000 Tijuana fJ f lOSifast 3Jf 113 4 6 51 R Carter 11 TUkridte KSante PhyllisK 6UC07 Tijuana 51 f 1OS KOodlfl10 107 7 SI 10 R Carter 12 DdeGuise HlJiirne Rubber II 6C277 Tijuana 5S l02KOod 7f 110 4 61 5s R Carter 10 Uberll XoWder UsauSHeir 45130 Jeff son 1 116 l47fast 1310 104 3 4 2 5l 51 F Cltilettl 9 Kenyan lla iazet Goldirest 15oy 4X 71 Jeffson 11C l47Hfsist 65 IDS 6 3 3 2 3 3 F Cltiletti 8 MissFilley Capitania Lit String 447 Jeffson 34 l13fast S5 105 4 43 21 Il F CUIIettil2 SenatorJames Sturdee Uuniinn BROWN BELLE br f 3 98 By Atheling II Washoe Belle by Sweep Trainer SweepTrainer S Polk Owner C Harris Breeder Nevada Stock Farm 08774 Tijuana 34 114 fast 9 105 2 3 3 5 1C EricksnlO Kof IheSpa KlUoble LyLeonid 08007 Tijuana fi f l07 fast 6f 101 9 5 5 7 K Ericksnli Pud Paber Peter Pierson G0743 PiersonG0743 Jlrlboro Ab 5S 103 fast 910 111 1 1 2J li B Parke 8 SVaud Satin Pikesve AunEm 60480 Laurel 51 f 110 fast 5 112 5 4 4l Sl B Parke 14 KjrhthM Itadiant Sand Pretty 00353 Laurel 51 f l074fast 66 99 a 7 8 SJ S McLane S Sweetheart Bticado Lilt LAZY BEN b s 9 115 115Trainer By Marchmont H Lady Enla by Sir Diion DiionBreeder Trainer A Krojar Owner A Krerar Breeder J AV Fuller 08793 Tijuana 5S l02fast DSf 115 13 13 13 13 F J 15akerl3 Fort Churchill Airge Neg 60271 Tijuana 51 f l10Rood 5S 11311 11 11E9546 11 9i SJ C Thnsonl2 Coombs L Itourlton Cvasbiek E9546 Tijuana 51 f llShvy 11 113 9 8 8689SI 8 84 73 R Carter 9 HeleiiLucas Dolliellart Petiar 689SI Tijuana 5S l02fast 30f 114 10 11 11E5317 11 11 9 1 E Taylor 12 McMiirphy Itingleader AleJ h E5317 Ktno Im20y l42sfust 44 108 10 T Buel 10 Cafeteria MIPriuann Tilarcl 55301 Reno 51 f lOSfast 7 111 2 M Mthews 8 DrDoorley EHargan KSprny E5050 Reno 34 l16Kood710 114 2n W Mclnro 7 Squash Miss AVella Blazer UNDINE br m 5 108 108Trainer Bv roruoV Tie WfllkJn bv Cnritr Trainer S A Ballincer Owner Ballinge Coffman Breeder J H Wheelwright 08729 Tijuana 4 l14 fast l f 108 S 6 SJ 5i E Kenser 12 Ilierson IMUMonkey Fiesta 07872 Tijuana rS l05mud S3f 10S 3 D DCOSSS S1 91 K KenserlO Cornell tier Milda Count Horis COSSS Tijuana 1 31C JOTifast 22 89 S Pulled i up T Wilson S Comder Itneville WHPearca 6020S Tijuana Im70y lVi Jivy 9 110 2 266 6 6 5 61 G C Oross 7 MtnGirl Mistrslolly Uliymer ES774 Tijuana 1 1S lWi sfast 3110 105 C 3 3 5 7 7M J Htamer 7 Balarosa Madrono Sen Iteach 9C23 Tijuana 1 1S l5G4fast 5 111 B 6 B 6 3 34 E Taylor 7 FanXail AudreyK BillySluan 5SE6S Tijuana Im70y l51 = jslow 2710 107 4 422 2 2 2 I2 1J J Htamer 9 Lewis ClJunia Orleans Girl K 226 Tijuana Im70y l52slop 215 103 4 411 1 1 1 li in J Htamer 7 FlofStl IlySister HrFavoriu C9191 Tijuana 1 1S 201slop 4 102 S 8455 4 5 5 5GOLD 7 712 II B Bwer 8 Mistress Polly GenByng Stevt GOLD FLUSH ch e 1 HO HOTrainer By General Roberts Flush of Gold by Roynl Flush Trainer H Porter Owner H Porter FlushPorter Breeder L A Blasingame 07891 Tijuana 4 llSfemud 26 107 11 9 91 S S Sykes 11 VledColn Canvasbk MnFluke 07573 Tijuana 51 f 109 fast 7f lir MnFlukelir 10 11 10l i H Tarter 12 Gen Czar Midian Heview 03031 Ueno f l f lOSfast 1310 113 P McEwen 7 Harvey Smarr Alaska Dots 03489 Heno 5i f l08fast 4 101 101TRULANE 5J1 M Fator 7 Clirome Perch Ixitic Pine TRULANE b e U HO HOTrainer By Atkins Prinr s Tularo by His Highnes Trainer R Riplcy Owner R Ripley RipleyCS124 HighnesRipley Breeder B A Jones CS124 Tijuana 5S l02sfast 6 113 5 6 677fi5 6 S3 F J Baker 11 liabelCutli JalHerry TDnnean 77fi5 Tijuana fS IOl fast 10 112 9 4 4C704 4 = 1 452 R Carter 13 Angelo ClitaSinitli T Diinenu C704 Willows 34 l17ifast 52 114 1145G751 S R Small S Lady Small lobelia Cafeteria 5G751 Bhouse 5lflOS fast S 114 114n2U 6 J R Small 12 MPirnell CMasler UsFavtc n2U Villows Iin70y 150 fast 45 106 1066G35I Il E Neal 0 CMuller Ykl issie linynl Irish 6G35I Willows 34 l17 fjst 7 107 2J Irish2J E Xeal 7 Tillotson Tlirills E HnrriKnu 16207 Hastings 34 llSifast 230 119 119EG109 Z E McCown C Itevo Due de Guise CIirMasler EG109 HnstiiiRS 34 119 fast 35 116 1J R McCown Ktliel losenia Peter Payne 59 0 iriiouso 34 114 fast 7 10S 10SEMELDA 6s II Jones 7 LSmall MissSMaliu KHrrisaB EMELDA ch m 11 113 113Trainer By Salvation Armadora by Gann Trainer W P Larsen Owner J McNeff Breeders Lawrence Comstock 08771 Tijuana Im70y IMSlJfast 1C lit Comstocklit 2 3 41 3s E Donhuell JavMae ChtanCoiirt York Maid 08558 Tijuana ImTOy 149 mul 60 104 3 4 5J S0 E Kessser S Georxe lames Dora Veteran 08514 Tijuana Ini71y IMP jmuil 15f 102 C G GG8435 6 C F Cantrell S P ze North Tower War God G8435 Tijuana Iin70y 147 fast 47 101 G 5 10J 12 F Cantrell 12 Kalfour Meieor Hopover 08358 Tijuana 31 l15ifast 22f 105 4 6 4 4 F Cartrcil 10 Woolday KmnuWeller Modiste 08102 Tijuana 5J f lOS = tfast 10S 10S 4 9 9l 6 F Cantrelll2 PrivatePeat Delaneer StliiaC 07020 Tijuana t IrlSXhvy 02 101 1 6 5J 5 F Cantrellll ClioirMaster Jaeklxili Italfoiir 07809 Tijuana SS l03 mud 6 103 9 S 51 4 L Creery 12 Careen Xainer Cicely Kay SMILING MAGGIE ch m 10 113 By Smile Marparet M by Woolsthorpe Trainer R Barnctt Owner Z Barnett WoolsthorpeBarnett Breeder C Morris 08772 Tijuana 5 f 109 fast 5 106 7 3 41 C l L ArmsfglS Pliyllis K Kalian Tcnnilee 08040 Tijuana 51 f IrOSiifast 4 106 6 7 SJ S7 L Armsffjll DAdanss KoKcocGso FdieFear 18420 Tijuana 51 f lC6 ifast 32 106 4 7 Sf S I ArmrfB 10 Vilrale ICiiupbell DaiifeCirl 05924 Hthorne 34 l15Vtfast 15 104 5 4 41 5TJ M Plshter 9 ISirckwpil liattyll DofWratli 05832 Htliorne 34 113 fast 20 107 8 87S 9 9 917 H Clmentsll Money Nenette Toy Mis 05780 Hthorne 7S l29Vifast 10 111 7 G 7s G = H ClmentslO War Pennv SUeer Face Money 05033 Omaia 1 14U fast 1110 112 3 M SPghter G MDenzio KillxVan DrMaekll 05424 Omaha OmahaG5370 31 l13slor 12 115 411 AV Garjjan i CatliMarrone Icon Daintyl idy G5370 Omaha 34 l14sfast 2110 110 1i M Slshterll FullAfcn DrMackll FUnGirl


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1923032101/drf1923032101_9_1
Local Identifier: drf1923032101_9_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800