Latonia Entries and Past Performances for Friday, June 23, Daily Racing Form, 1922-06-23

entry


view raw text

LATONIA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES 6 FOR FRIDAY, JUNE 23 WEATHEn CLKAR: TRACK FAST. J Raclnp start* at 2rflO p. m. Chicago time. 2:00. Cd Superior mud muuer. X Good mu.l runner. and Fair mud runner, til Maidens. *Aaaraatiea allowance, b BlinKcrs. First Eaco— 1 1-16 Miles. Purse ,400. 4jearolds and BBoravS. Claiming. Track record: Oct. 7, MM 1-08% 8 MI Todays Ind. Horse. Wt. Rec. A.Wt.llun 6SG38 Cheer leader 112 1:46% 8 110x72% 60IP5* iMitti F 103 1:46 6 103X720 ti2749 «bWar Prize 107 1:4.1 6 9SX713 ■DM* bLOBfcl A 110 1:45% 5 11.r.x71.li 0SS4J •bCorson lO-i 1:41% 6 101x71l| BBS78* Maatla MS 1:4.1% 5 B8..T1S BUI FKflTO 1011:47 r. 103X7101 62753 MiUerabarg 1*8 1:47% 4 11*4:710 62763 Silence 108 l:MV,h 4 1*1X705 SMM aMonaoa Kldcr 113 1:46% 6 10SX701 18*88* *Tokaara Sauce M 4 M..700 CiSbO Lottery 107 1:46% 8 103X7UO C26-S4 Lou Vriarig 109 1:47% 4 115. .700 62041 •Wait Mrfif m ..113 1:50*3 4 08. .700 1 Second Race — a 1-2 Fafiaaaa, Prr-e 81,4**. * jraroMa itaidriaa Ctehatac. Track iwm4: June 7, 1000 1.06% 8 08. 62660- Mayor Carrel 1111:09 109. .72,1 62130- Barbara Palmer .. 109.. 720 08781* Keaaanare MO. .713 62721 Roldgoid 10!!.. 710 68721 Roau MO.. 7*3 626C0 Beaeelaw 115 1:09% M*. .703 62721 Ifiaa Mtlra 1*8. .7*0 62558 Billy Ban 109. .100 62fcc0 StLiup Jr 1111:11% 111.. 7*0 c. A. Belabor! ... 114 Third Eace — 3-4 Mile. Ferse ,400. 3 year olds ami upward. GafjfcBtef;. Track record: June 7. 1921— 1 :10%— 6—1 lo. 62322 Mabel G 110 1:12 5 101X72.1 62623= klaektaraBI 1*0 1:18% 4 1*8.. 730 08*88 kDc Boaera MS l:19ai k 104X715 62632 Cautious il 103 1:13% 3 01. .71.1 60596 Gammer Gurton ..104 1:U 8 M. .713 61590 Plain Bill 109 1:13 6 103x71.1 61692 •Brtatow 11*1:14% 4 1*8X715 08818* kWat. Oldt 1*11:14% 3 MX 710 €2633 bPlantoon 92 1:12% 4 101.710 62603 BkBea Knob 110 1:11% 10 10»;©71t» 88818 *bBtadiag Tie 1*3 1:14% 6 04x706 62516 kfirat Consul 103 1:18% 0 108X7*3 62326 •Locana no l :U% 4 101 . . 7*3 62632 bit 1*0 1:14% 3 08. .7*0 62634 Tnlraaata M ... 96 1:10% 3 99. .700 62633 bMariorie McKay ,M, 991:13% 4101X700 « 62358 ■Miaa OattkO M . . 101 1 :17% 5 BS..*M8j« Lady Krakes 3 103 I* I Fourth Race — 1 1-16 Miles. I- Boud Hill Para*. • j - Purse ,600. 3 year-olds and upward. Allowances, j Track record: Oct. 7, MM— 1:48% 8 ITT jS j G26S6 Dartmoor 118 l:4S%a 4 M8X780 1 40800 P.idun MS 1 :4.1% 6 100. .741 6 62063 Cherry Tree MO 1:40 8 99x740 6 08*88* Blarn.y Stone ...MB 1:48% 4 10-1x73 !6i 62699 Sir Tiiomas KoaB.MO 1:4.1% 0 107X73.1 .01 C2398 Kep 96 1:43% 4 105X731 51 62690* Tulalip 97 1 :40 3 92x731 H Fifth Race — 3-4 Kile. [J I len Pa:k Pane. J Purse .7*9. 3 year-olds and upward. Allowances. ■ Track record: June 7, 1921 1 :10%— 6— 110. ■ 62601 PINDAR PEEL ...11*1:18% 3 MX78* ! 62661 Gangway 100 1:18 4 111X740 | 62Gand6" Ckarolet 104 1:18% 4 101..7MI 62632* Neddaai MS 1:11% 0 11*X7S5 « 62241 Lidv Astor 1*8 1:12% 3 93X720 j 62625 bWidVcon M 1*8 1:13% 3 102. .720 , Sixth Eace — 1 Mile. Purse SI. 600. 3-year olds and upward. Claiminc:. |0 Trad record: July 3, MM— 18%— 4—18*. 1 ■ ! 67*23- Adonis 10*1:88% 4 105. .725 ■ 088M* Bullion 109 1 :3H% 8 107 X 720 ] j ■ 0SSSS* Tody 110 1:37% 4 101X711 08860 Tomahoi 97 1:38% 3 06. .715 . 62663 bflanda of Pleasure. .104 1:88% 9 113X710 ; 62582 Kaateaide 100 1:39 4 110x710; 6175 •Bairaeur M 1:39% 0 111.. 70.1 r 626J2 Blowing Bubbles ..103 1:40 4 102X700 | 54 Seventh Eacei — 1 1-16 Miles. • ; 5 Purse ,400. 4 Tear-olds and upward. Claiming, 1 it Track record: Oct. 7, 1916 -1:48%— 8— 122. L : S878S* •PlcOar 1U 1:48% 61i.8x725;x 1 62665 Tncle Velo 107 1 46 4 110X720 i . SHE* bPhiUstiac 107 1:47% 9 103x711:, j 08788* Balaacc Wheel 101 1:40 4 110x715! i 62749 bMlss Prosperity ..MB 1:48% 4 98x71.1 Z 62?-53- Troilus 10*1:48% 8 MO. .715 I J 62783 bLa Foudre 109 1:47% 6 101. . 71.1 f 887M* •Beraaaail 106 1:46% 4 101. .710" 62520 blond 108 1.43% 8 106X7Hi? 62520 Apli 101 1:4.1% 5 88X710 627E3 bCorydaa 110 1:46% 7 108X706 i 62783 Brown Check 112 1:48 4 103. .700 I J 61770 bQuiio MB 1:48 7103x7001] I [ 62334 PCBWCll lot! 1:47% 4 1O5..70OJ 62749 llarlock 104 1:40% 7 lO6:i:70O f


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922062301/drf1922062301_4_1
Local Identifier: drf1922062301_4_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800