Sixth Race [Sixth Tijuana, Daily Racing Form, 1921-02-19

past performance


view raw text

SIXTH RACE— 1 1-16 Miles. 3-year-olds and upward. Claiming. June e 24. 1916—1:45—3—110. MOUNTAIN GIRL, b. f, 4 105 Bv Martinet— Anna L. Daley, by Liaaak. Trainer. W. L. Schaefer. Owner, B. H. Schaeferi. 529*2 Tijuana lm78y 1:46 fast 3 lo? 7 4 4 4 *» P B Marielli 7 CBoltera, Shendoah, Bh. Green n 528*1 Tijuana lm70y l:«t%faat 7-6 K 4 5 4 4 :;J |ak 1: Ma r. 11: 12 Maud M.. Lly. W. M. Raker 5ZMM Tijuana 11:42 fast io MS S*|V Taylor 8 MhmParnell, Bardora, Chantreae 527*9 Tijuana 5 f 147%faat 1 If Mi ";w Taylor 12 ThrlftyThree, KdLeVan, Mistake * :.22ll Tijuana I l:42%fast 6-5 98 3J B Mariellijo Nasliotali. IrishDalsy, T.GsIUnt lf 521*9 Tijuana 1 1-1* l:47%faat B-M M 2- F Maricftl 7 CoroiuMio, Holulu. B.TJeitckuiaa u E2883 Tijuana 1 l:ll:..fa.st 41 97 31 B Mariellfll l,ei-.l..-nly, P.Drapeau, Bxamiael 51983 Tijuana 3-4 1 :133fast 13K IU 7".I Rooney 8 Don Jose, Bob Baker, R.L.OweD D CORK, b. g, 6 107 By Harrigan — Flarney. by Greenaa. Trainer, J. A. Parson. Owner, J. A. Parson. £29*9 Tijuana 1 1-8 l:65%grood 15 Ml 3 3 3 " 3] l*JC Tmpaon 7 W.Mgomy, LeDaare. Gea.Bng Ml E2938 Tijuana 1 1-8 l:58%alop 13-10 112 4 S S 3 ::s E Haywd 7 UytUater, RutlandArms, Sa. licit. [» 53852 Tijuana 1 l-S 1:55 fast 6 P 7 3 3 3 3 35 3*1 B Marielli 7 L.Dinosaure. BemiCCK., Mworta !n 62774 Tijuana 11-10 1:48 fast 5 lo7 If B Mariolli 7 Lit.tiink. BabyCal, UeDbioaaare re 5268s Tijuana 1 3-10 2:04 slow 7-5 107 3] I: Marielli •; !. ■ Uosaare, Lit. tlink. Canute e C2S31 Tijuana lni70y 1:47 slow is ltt! .".J H Row- , V.Cutia, Rat. Mount.. C.i ilourll. L 52585 Tijuatw 1 1-1*143 slow .5 IM 8* N Foden 8 Veratak, Commander, Shortstop P B24t Tijuana 11-8 1:58 mud x 112 ::■■ G Yoargin 9 ViraCnba, B.Sister, r... Mountain la .2442 Tijuana llsL.l fast «t-io 112 3* H Rettig 7 CaraldourB., G.Byag. B.8ister ef GEORGE MUEHLEBACH, b. g. 5 112 By McGee— Stolen Moments, by Kingston. Trainer, J. McDowell. Owner, L. A. McDowell. R2582 Tijuana iin7 ty 1 ■.:*" -.slow 11 ill I* M Slghter 8* hsagv Cobrlta, Balgeorge 526*8 Tijuana ImTOy l:63Hmuu G 112 B Mare.11110 P.Drapeaa, Naabotah, Plaager r 68t** Tijuana 3-4 1:18 In.- M 117 . w Hinphj !t Yukon. Applejack. ChoirMaster . :■ 5227s Tijuana 1m7uy 1 : P..-.last "■■ 115 4:;.;. W Hinihy 7 Siclcilff. Audrey K.. -ha 52128 Tijuana lm7*y 1 iv 1 ast -M MS 1*1 F Mari.iiill vu.i-,. K., Bnmaaa, Treewea 519*1 Tijuana ImTty 1:47 fast 17-10 113 1" W Ilinphy !• T.Rri.l-. B.oftheKChCB, Mrid Id RUTLAND ARMS, b. g, 7 112 By Thrush — Luscinia, by St. Simon. Trainer. F. W. Ritsch. Owner, J. W. Tatel. 52951. Tijuana lm7*j 1:47 good 3-2 113 15 1 1 : : C Gross 8 Saner, Modiste, .i U Dais] 6292* Tijuana 1 1-8 1 :..v.,slop IS 1*7 1 l- i! Taylor 7 I tab] Sister. Cork, Sadie D. :.s73 Tijuana 11:41. .fast 17-7 112 5 7 7 7 5- 5*1 C ThpsOB 7 P.toPoInt, Per.ljidy. L-Priitcea* 628*3 Tijuana ImTBy 1:41 fast 6] 112 ill 1 l» r. r Tmtumn 6 Gen. Byug, Bauer, Little Giuh , 5828 Tijuana lni7o 1 :4t; fast 14-6 112 18 9 7 I] l: R Taylor 12 Anna Jackson, Saner, Handle 62793 Tijuana 3-4 1:14 fast 32 IM f C Whittonll Smil M ■■.- . Mer.Lss RganaBi i 5240:: Tijuana 1 1 s l :54-,fast 29 |i. II1 B Uurit 11 t.ok. t»«ir Maid, Uvaoluiu rjaraj Tijuana 1 l:44-.hvy 12 ill . Toarflln S Hidia, Tom Goowe, fermak 59*43 Tijuana 11-8 1 M-.-f:tst 13-10 111 G -.rgin 8 Lit .Gink. UeDaaare, BabySbrtai ei PERFECT LADY. blk. t. 4 102 By Dick Welles— Floral Day, by Nasturtium Trainer, C. Deiu. Owner. Diet? and Owens. 575 Tijuana I 1 : 11 ..fast 11 hrt 4 C I 5 I- w Taylor 7 P.toPoint, L. Prlacesn. OnrMaid „! .-.,2 Tijuana 1 1-81:56 fast t VK 277 7 7 7:" M SCghter 7 Le D4nosatire Kernice ;:.. Cork ,. . 628H liiuana 11-8 1:64 fast 35 M6 *• M How- 7 1: Mtiln. 1 ,n I-! urll ItyCal 52735 Tijuana 1 1-1* l:4**4fast 1 1*9 V% C Thpson 7 CavtdourlL. ByCirl, T.GaUant ,lt 6 442 Tijuana 1 1-8 144 fa.st « M* • . M Mthewa 7 IavalcadonrlL, tlen.Byng, fork rk ,. 1 1 Tfjt an.. 1 l:44%hvy 6 M6 | E Taylor 5 Midla, Torn Goose, termak 62319 Tijuana I 1-1* l:4*4»f»st M Ml M Plfiter i Water Willoa Saner, Rerder r I niana 1 I Hi I t-ast 4 5 1*3 3| K TavL.r 7 Mlkethili Weinlaod. I i.-ti Hyng ,g ii.1"; Ti. uan.i 1 ■; 16 2 02-ifasl I US 4 i G Yeargin ti TS..N Pass, UorLCTCh, Misstlrl rl i : - . t e 9 MODISTE, b. . 4 105 By Von Tromp— Modesia. by Canopus. Trainer. W. H. Leonard. Owner, W. A. Wright. 58 Tijuana im." 1:47 good - M4 3 i I J» . i -v l » Powell 8 Boner, BatlandAmis, IriehUahry "■..! Tijuana .-4 I i i--iuu.i lit Mi 7 7 7 7- 61-P MarOnea 8 Maachea, AaatAaale, c. the Way 62S8S Tijuana 1 1-16 1:52 slow 40 100 • 715 M S.ghter S Yermak, Commander. Shortstop 62688 Tijuana lm7*y l:5*Hbvy 17 101 3J M Slghter C Yermak. AudreyK.. Chris. HltM -."-Tijuana lm70y 1 :484i,slop 5 103 I] M BlghterlO Honolulu. BuyBir.l, Commander ,".2401 Tijuana 1 1:43 fast 6 MS ■■% R Lority 11 Piaytlnng. Maudie. Ethel ■i Tijuana 3-1 l:14*4faa 133 B* 5". R Dorlty 8 1riT.itePeat. Deekkaad, .JohnJr. OBRITA, b. m, 6 107 By Sweep— Valeureuse, by Orsini. Trainer. J. Pierce. Owner. Coeur dAlsne Stable. ""- rijuan.t ImTOj 1 : 17 to,-..! _1 115 . II 6 7 7*| P Martin i 8 Saner, Rutland Ann-. Modiste 286* Tijuana Im7y* l:4*%faat 44 IM S 7 s 7 7- 7" J Rot. son ft Joka St., Mike Italy. PlakTeaay 52801 Tijuana 1 I IS 1:49 fast I* h7 7" P Powell 7 Gea.Byag, J. David. LeDinoaaara 52772 Tijuana i 1-16 i.isiast 6i no :. it Powell l- R. sister. Lobelia, T. BkemrMga "2649 Tijuana lm70 1 ..:!. -mud 22 IK i1 P -I Baker I LeDinoaaare, Honolulu. Argento • rijuana l I 18 I ...o: slow 27-1* IM P|G Teargui 7 Bauer, Baby Slater, Prabia 52582 Tijuana lm70y i ...o ..slow 38 :i4 :-. R McCrna 8 G.Maehlebach, Plaager, Sgeorge 2489 Tijuana 11 8 1 :.",S mud 17 MS *•• D Powell !t Viva Cuba, Baby Sister, Cork 2423 Tijuana 11:41 fast 6J 108 l2 R MarlaUllS T.Breckearidge, Mistake. Bdora AUDREY K., b. m, 6 115 By Ballot— Captivity, by Goldfinch or Star Ruby. Trainer. C. B. Irwin. Owner, C. B. Irwin. rijuana Im7v] l:«9%mud 5 117 13:: 1 *J PP Martinea * OurMakl, Gea.ByaK, JudgeDavhj tOKt Ti.iuan.- ini.o- 1:4* fast il ii." I 3 I I **• **1 P Martinez 8 Gen. Byng, ftaaer, Little Gink 52862 Tijuana I 1 1:56 fast 16 BS 622 I 4 .".•• Martinez 7 Le Drooaanre, Beraice E.. Cork 528*8 Tijuana 1 1 II 1:49 rant 33-M IM 3 I If Rowe B BeesWiag, Lit. Gink. RySister 270.". Tijuana l 1-" l:"6 fast 16-5 :io l» B Marielll 8 LeDsaare, Lylaceace, Plunger ■ Tijuana 1 1-8 141 slow 1-2 117. f.i P Martinez 7 R.ItVliman. W.M.Baker, Canute S2686 Tijuana 1 1-18 1:52 slow 11 111 4-, P Martin, z S Yermak. Commander, Shortstop 72527 Tijuana 11-16 1:53 slop 3S-5 1 iand 1" P Martinez S B.Mata, a vMourl !., UPrVefla S2509 Tijuana lm7*y G.Mir.hvy 15 11". t% P Martinez I Yermak. Modiste. Chris. Batten EM86 Tijuana lm70y l:45%faat 12 115 5*2 1* Martinez ti Yermak, Minnie 11.. Irish Maid


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921021901/drf1921021901_5_2
Local Identifier: drf1921021901_5_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800