Tijuana Entries and Past Performances for Sunday, March 12, Daily Racing Form, 1922-03-12

entry


view raw text

TIJUANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR SUNDAY, MARCH 12 WEATHER CLEAR J TRACK FAST. B.ning Marti at 1 : -"i r, o. m. lii -ngo time 3:a5. Superior mud runner. X Good mud runner. :: Fair mud runner. Ml BfaJstaW. *Api ienliic allowance, b Biinkeis. First Race — 5 1-2 Furlongs. Purse |SBO. I jrsr afctl and upward. Claimiu;;. i Tiack retold: June 2S. 19K5— l:U5i— 3— US. Todays Ind. IJatSe. Wt. Rec. A.Wt.Han. MJ8W Cliarm.mt 107 1:00 4 111X72.7 «tMU *Fond Hope 102 l:0«".:i a 107X720 BB8fl Candegrey 100 1 :"J1»-.. ." 107X715 ii.-.74 •Orleans Girl Ml 1:0«::.-. .". 110x715 MffSI bBlack Top 104 l:07r. 4 113X71.". r.o.so:. »Plautagenet IK. 1 :os-- lo 112X710 MWM"tjQ8ll Home-lead . . . 112 1 :0S .-. 7 112X710 00223 Art Rick 1 14 1 :00-*f. 11 HW:i:700 BOWK! Chow Hi: 1:0S»5 4 116X700 Second Race — 1 Mile. Pane S.",00. l-sear alas and upward. Claiming. Tract re.or.l: June 17. 1HI 1;M I IS. MM *blivlaiid IB 1:42 7 10.5X72.". MBS *P!ow Kt«rl 1011:11.-, I SNX720 OI7MM "Lata Kneed lor i :4:i:;.-, -4 io:ix7ir. •.il7SM»bWalter Dant 100 1:43.-. 7 101... 715 iIOMI.-. Borkbridge IB 1:44% .5 113. .710 MMI*t*Melea Lncaa 11:41% 4 97x710 t;o:,IK bTom Can* 113 1 :4C !• 103X705 BU78I *Jacob:l i.Mi UK l:r.2.-,sy 6 »*. 7o0 MSB tSMntnenl Ml 112 1:4.".".-. 5 10GX7O0 •;M. a. Porter and J. Arvta entry. Third Race — 0 1-2 Furlonss. rasas «5oo. B-year-oMs and upwa.d. ciaimin.-. Traek iee.,rl: tans 28. T.H6— 1 :05 „— 3 — 11!v B11J8 Clear tks Way ...107 1:07.-. 5 109X725 c.o7ol Ma— rises iioi:0 r-, a 112x720 BHVB1 •ftsketia 112 1:07.-. s 107x71.". COMI2 vCrmitaii:! 102. 1 :OX •- 7 110X715 t;it-i.j- i *l.i li.-ir Master IM 1:07-. 7 112:;:710 f. »7.57 •Smiling Manic ...IB l:0Si 9 110X710 c.0573 Flash of Bteel 112 1 :os 8 1I2: 70." 00701 - *View 117 IHMfi 7 112.. 705 BBU bM.Muipliy 118 l.O*1.-. 11 111. .700 • j. Ben entry. Fourth Rice — 5 1-2 Furlonps. Ilir-e 00 3-vc.ir old- and upwaid. Claiming Trark re.or.l: June B, MM- 1:05..— 3- lis. I l7;P«bnilotsOTl US 148ft 10 112X725 BW71I Velvet IM XMl B 107x720 007CO bJack Le4i 112 1:00 1111x715 i;0H27*biiieblo 109 1:07 .5 112 71". 0II70- I.Sea Boa. h 107 1:07-V. I 114 X HO ,o:h 2» ♦Harry l 114 1:07-., 8 117x70" MM9 b Bed lias 110 1:07-, 8 JMx70v t:0497 You Bet » IM..70Q oo:,7l Hanovers Tajsii ..1« 1«»H r lnxfB tlf. Wallets and 1". B. Inviu entry. Fifth Race— 1 1-1G Miles. Pars. *;.oo. t-fSst rsJB and upward. Ci.iinuiig Track record: June 24. 1910-1:4."- 3 IM. 100 l:4S-, 7 : .:: ■ K ljo .;o7S-:*;bAi.d.cv ! V0763 Wm Kruici- » X:«fg H ll-X** i ! Todays Ind. Horse. Wt. Bee. A.Wt.Han. 00721 •l.imbian 1111:49% 8 10.".. .71.". MSB Pint treat M4 i :-". : .. 4 Mix 713 i;070t-*bSalgcorge MB 1:48ft* 8 112X71.". ■8T843 :i:.irlvnioin 117 1:31ft 11 112X71". C.0SO2 »Irtvaga .".110X710 ; 7: 0 Bbvmer 10". 1 :40 •"■.-, 8 112X710 MSB vltaff.-rlv 110 1:47.-. 8 112X710 t;0S2.".*I.Mist!es- Bullv ...165 1:48ft 7 107X70.1 C.07S3 bCafeteria 110 l:ol"i,sy 6 110x700 007M Sipiirrel Hawkins M 4 10S..700 fC. B. and F. B. Irwin entry. Sixth Race — 4 1-2 Furlongs. Third Running Tijuana Futurity. ,000 Added. 2 year-sMs. Allowances. Traek recsM: Jan. 8. 1921— r.3",— 10— MS. B471" Ml.LAt HBINO ... 11SX7.-.0 408441 1 Faber 1MX740 KIOSOO ;iick T.-ipiu IIS.. 740 00171 Jnsnni Baneey 1UXT83 t«;o7loi Manes Winet US. .7B i«»47i 10ns Deajna lisx730 B71|* Pat Hasssnsa M. 113.. 72". 6960** l.ady Myra Mi ... 110.. 72". BOOB1 .Mi-s Mn Mi ... 110.. 720 8B32 Teds Ml 112.. 720 tAttea iV WilUei-son entry. JStokes and. Muir entry. Seventh Rree— 1 1-8 Miles. Parse 81.B9. 8-year sMs and ssnrard. Handicap. Track reeari: Marek 27. MB— 1:33— ft— IM. 00707- -Furl low 107 1:37ft S 11".X7"0 M7B tPtaaet 4 107x74"". B7B bVeteran 104 lUslft 0 102X740 B57B bltcgal Ladft IB l:Bft 7 100X740 B6M klsalstrrrr 184 1:33ft r» 04x73.". .»7•. bMtgWnsj 107 1 :7.3:;.-. S 93X730 00707 Juke Bcksts 104 1:54i 7 9S®730 tshu il-r and Ceasras entry. Eighth Race— 1 1-18 Miles. Parse BftB. 1-year slds and bsjssbNL "lainiing. Track ie.oi-,1: June 24, MM— 1:43 I IM. B8M •Hon .h.se Ill l:M 7 IB.IiTJIj 0 i7i 7 Ufle 10S 1:47 7 113X720 iW78S**bMones M4 1:47ft 0 111x71.-. ini7.".9 •itiii Head 8 111x710 BV7M •sic .loim Veeaac ..107 l:B 8 KHi..70.-. B86B Louis Uh liiininci ..III 1:51ft B lofi. .700 Ninth Race — 5 1-2 Furlongs. Paras S.-.OJt. l-jrear-«Ms and upward. Claiming. Track reesrd: June B, MM— laBft— 3— lis. » BBI "Ctordes City 112 14B% 4 1M..725 607M •Ann 1 Besfcsa 114 1:07 B IB X 730 66706 Little F!oi. e ...MftlBft I 1BX7M linnif •Nonsuil 112 1:i7.. 4 114X713 ig7Kf •Americas Maid ...IB 1 : vs V, 4 MBX7M 00.-.7.S Ifklia i« i liis r. no 7111 naSOT1 S.ian 10S 1:01 8 MMCTM 00703 Little Ro.nper ....114 1:09% 4 120x70.". 60769* bKirsties Cub IM l:Mftb 7 IMxMfi 60785 *i,,.--.. i- Iri.- 1121:!:; s 8 MO OXJ ;;i S07 0 lea tVeU 10U 1 M ., o lis ; ; 7W


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922031201/drf1922031201_6_2
Local Identifier: drf1922031201_6_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800