4th Race [4th Dorval Park, Daily Racing Form, 1922-06-22

past performance


view raw text

! yl : i- ntpr 1 1-1 Iilos. liKi-fiiN llotol Cap Han Ji cap. "-year-olils assil ui»-•ri.ll ■ flMvLl ward. «. t;i:. 1 ."., IBIS 1 : ! « U-5 .V— IOI.i I REGISTRAR, ek. c. 4 103 By Pffau Rock— Star of Dtn ibe, by Star Shoot. TTatear. K. HcDatiie. 0~r.?r. J. k. L. Soss . 412084 WMbine 1 1-1C 1:48 taat 5 Wt 2 S 4 | 7" A Clavar 3 Oal.8pktfa. Rv~.nr.ys. U.Ofaascj t»198:; Woodbine 1 1-8 1:61 .fast 14 kB 2 J 3 3T A lavr 3 GoLHphere, Boajiface. BriUestet BlfttS Plmll. , 1 1-1C l:t£«iatow 13 -;o 1#2 1 3 :; !»• C i-:m 7 Bsteratar, Baaitacc. BgaBack ;!4S7 Plmlico 1 1-kt l:45%Caat t-M Wt 111* l*| C Tnrnar : Dresden, BriUiaat .losier Cl LfiJ» ;; : ■: - laaflVy l:43%Ikat »-5 IM ! 3 ll C Tunur 5 falor, Kobiea, M: ck Oraase «13:y H.d .. ■ lmity l:4£%mud %-i !9K| 4 1 I* C Turner 3 Scdgef iekt, O.ltirthd.iy. St. Allan 13443 Pkulico :,-Sl:77 slop 13 IM 112 2 .:* :: [ Eri kaa 7 BangaBark, Blatter, D.deMoray 6S1.6 Laurel 1 1-16 1:46 fast 9 Will I HI1 B Harbna ti Top Bergenat, fllaara. Laactta RS33 Wdbina 1 1-M l:4S*4Cauit 12-1C M7 17 7 7 3| 5" A Clarer 7 G. Sphere, BrUaUeater, IrUUIg 17433 Wdbine 1 1-4 2:06!Jfa.st 13-S Ml 3 11 4 I* 3»» B BriekJTa • Bxtrailaatar, MjDear. fl.Sakw MTS2 B.Bon ta 1 1-4 2:C6*ifast 1-2 IM 2 11 1 l»» .»» il Krlcka** S Boniface, Padaa, ILa Ckaatpiaa MBS OonraJ I l:3S%faat ::-6 li Z 3 3 2 2* 21 !i Ericlun 5 NtBaider, La.lslve, Kii liHoy 13433 Wlrdaar 1 1-13 l:49%alow 13-M 113 6 « « t 6 5-1 it Brlekaa • K.CkaatpkVa, By.Daya, T.Arcket ■3373 Ft.Kri- 1 1-M l:45%faat 73-M M3 3 11 1 l» 1 il Brlekaa • Btack.Daw, MeckOrmaaja, Brcaai 60009 Ham t. in i ;-8 l:5JVsfast U-M Ml 2 2 3 2 3* 3* ti Brlekaa s Batero, Lack* B., Baaajoal BASTILLE, ch. c. 4 105 S-.- Voter— Oppression, by St. Serf. T:a;c ;;-. K. McDaciel. Owner. J. K. L. Rosa. 026C9 Dor al 118 2:03 Mop 3-5 113 4 2 :! I* C Turaar 4 ■aaaarS., Far. Diamond. Atl.in ;236ii B. fnneta 1 1:M fast !-i L«a 7 2 2J i C T •.•■c B Ladjr Ilea e, Bcrraa, Fair tiain M433 PteaUca t l:4Hfcftnrjr B| M 2 3 2 2 ll It* C .ung n B.Buck, Tnaadetap, TkaArebat 6:34 Laur H I 1-3 l:.".l:-;.fast 33-M 191 6 6 4 « 6 5"i 1 Laag « B-goaeDaja, Damask. BgaBaefe 6S10f» Lauaret 1 l:4S*4aat 27-14 MS 4 3 3 4 2* !■» C l.aug S Drewh-a, Uiaate Maa, Blip. Kim 6SW7 Laurel 1 l:3?Sfast I 1 »2 4 2 2 1 2" 2 C Lang : Bia.Maa, M.p.Kia. BriiiomuaB 67869 Laurel ll:41i%fa3t 21 M3 3 4 2 2 P| 3| i- ! ■ :unan 9 Brldcaaua, Jck. Ittinza Buck 67719 Laurel 3-4 i:12-Jfast 6 134 a I S « 4 1 J Ca;iaUa.n I C.o-lhelU .-«t, VVellfiltr, 1 iieBoj rDtaqualifled. PLALTT. : rk. c, 4 133 By Z?us— Black Silk, by Ornarasat. Tra ;.«-. J. J. DutTan. Ow-ner. T. J. ConwayV I B2704 Dorval ImM ::.... h. I • •:. ; -, 4 :: :» :- L McD*ott 5 Baa. Back, V.-CaairaMa, Herroa I «;24Ci B.linnota 11.42 hvy w ~ IM 1 2 2-: J ItcTagt 4 Mereatia, Rahtdiaat, P.BIaaia* 32 25 j Th*clitfe ImTty : : ! ; mat 10 M JJ I Weiaer s BtarJeater, Laaetta, BygoaeDaya R174 Th .:•■ 1 1-M 1:46 Caat I L04 :; 1" Werner 7 U. Orange. BygoaeDaya, F. Gala C2120 Thnclitfe L 1-M l:45%tast tl : is •; !" Weiaer 10 G.Uayera. Sight Raider, Raider 4:2051 Wdbine lm70y 1:43 faat I 111 I 7 8« :,j .1 Wallace B P.Swaia. Sighl Balder, Dresden : €1752 M.Hghla 1 1-M l:43Hfast : 115 I] K Murphy 8 Baigaeur, Poraore, Roiaterec 61092 II.Heighta 7-3 l:23*4faat 2 Ml l« F Murphy «; Laat One, Bheha, Mary Maxha STAR REALH. ch. g. 6 1C2 Ey Su: Shaat — CeatiaaataL by Yankee. Trainer, B. 3. Rico. Owner, If. E. BUcaa. 62757 !•..-.:. 1 1-3 2r36%hvy 11-M 113 4 I "2 ::- D Ptirlin« 8 N»te dOr, Veteraa, KeatialiBoy : ; 6-J489 B.Bnneta 1 1-3 l:5»*thvy IT-M 10J 5 I 11 !■ D Stirling 8 LaayLaa, Hurray, AttaraeyMair 452107 B.Bnr.eta 1 1:12-. ir.y 2; 1 1 I i* 2 4 6 23 .! KeTagl 7 Boy a I Back. Natural, BayalUea 62081 Woodbine 3-4 l:l4"-fat s 18S 4 2 V V kCIaver Ml iaata, Clanaaiaa, Bel. Atkia | «!; Wdtine 1 1-16 l:49%alop 6 I 4 4 4i 6*1 li B Bwer 5 B.tirad, Par.Diaaaoad, Mereatia ; 1 618S0 v. dbiae 1 1-16 l:i9«r.aljvv 11 114 I T M I i :i B BwerlO TanUlua, Uerriaaac, Servitor 60411 Tijuana 1 1-M l:47*ifaat I M3 2 8 7 9 .•- :•••. Willintal3 Oatoad, PurUeloar, l.r.- -.-." 333M Tijuana : I-U1J1 hvy s no 5 6 5 5 4:i l*| il :: Bwer 9 K.:si Indian, Parbelow, Rtgieat BUKGA BUCK. ch. o, 4 137 By Valcaia— Mary Orr. by Oriniar. Traiaar. J. II. Deavenpert. Owr.tr, H. Pattner!. 62704 Dorval lm73y l:63Hhvy 1-5 ;C7 1 1 !* :". 1 Rowaa I P!::ncr. Viee-Chainaaa, !! rr.n 62120 Thi :"■ 1 1-14 l:45*ifast 13-M IM 4i .i McTagt 10 G.Mayera, Night Raider, Raider . 4,20H1 W bine 1-15 1:41 Caat •; ; 4 I 3 .. . i . McDott • Gald.Bpbere, Begiatrar, By.Dayi 61983 Woodbine I 1-8 l:3lTkCaat 7 i.W 3 and 5" a Gaataer 3 Gol.Spbere, Boaiface, Begiatrar 4J154S Pimlico 1 1-M l:43SM«w 31 ii/9 4 4 4 4 - li Gregory 7 Bxteraiiaator, Baaitacc, Regiati 614a:5 H.deGce ImTOy l:44feaat 13-3 :w 1 1 111" C Lang 5 Super, Miaaicaary, Bygoae D;.ys 61374 •! : ; ■ 1 1-M 1:4a fa.st 1 :: 5 1 :;J V L P amaa I Olymaaa, Boaiface, lvily Aaa 61311 ELdeG ! Im73y 1:43 e. i d I 114 3 t 4 4* H Thoraaa t; Boaiface, BxteraUaater, J eg IRISH CREAM, b. g. 5 IM By Iha Curragh— Trauce, by Ben Brush. Traicer, A. Bwtaka, Oaser. A. S.vii.ke. «!•.•;;.: B ■ : 1-3 13 faal 14 W* ?. 3- 2 .1 Rowaa 7 Boaiface. Paria.Diaaioad, Berraa •34441 B.1 1 3-41:13 faat 13 :0 : 2 4 0 il Gregory 8 Chanpaia, Blldur. BoUet iro.jf 61373 ll.decice :;-4 i :!2 . fait 4 ;« Left at post. R i;!e 7 MaiBaaaat, Braaarater, Blldur 61328 il 2-4 1:14Hbuh1 13 137 2 i .:"• I | R Rica a Dexteroaa. Ml ■:-j!i.r. Uia.Maa •1131 Bowie 3-4 l:M*4faat I IM 1 4 r. i l it Rica 8 Bxodaa, Wllflader, bl.oftheUet B3M P.Gnda 1-4 1:11 hvy 13-5 111 1 1 I lj 1« 1! J Burke 8 Uadriaa, Berapia, T.dBoaaear 3C3C3 P.Gada 3-4 l:12%faat 5 112 6 3 3 34 2- C Poaca 8 Cliateter, Mavana, B.Paradiae ■374 P.Gnda 3-4 l:12%faat 4-:. M4 4 3 2 t* 1 i I ! Poace 3 BlmerK.. LackyB., UaaeyBrkei MM Jefraun 3-4 l:U%fa»t 7-10 Mi* 1 2 1 i» i« C Poaca 8 Valor, RisiugRoek, A.AIexaadci 69166 Jatraou "-4 l:13%cood 3-2 M3 2 2 2 B 2"» C Poaca 4 Marvia May. Valor, BetberaUea ■304 .; ft s ,n ImTOy l:44%taat 3 »7 6 11 3 5"» *» F Cltilettl B Taiaihle, GrayGablea, BlarJBtaaa ■BM Bowla ImTOy 1 49 alap 33-M Hd 4 2 11 ;i 2 C Poaca 4 Deraatata, PaaUlwala, Qaeerl MM Bowie : l-M l..-li,hvy 22-iy 112 2 12 2 P 2* A J ihnaoa 7 Bob. Baker, Palrway, CteaaGaae rARlSIA".. D3AXOVB, cb. h, 5 103 By Laaaaia — Com Gem, by Eeit Man or ftneens [Traiaar. W. li. Biint"*- 0 vn.- r, Kaagf Ma bht. Birtiiday. 62C ii Dor al 1 1-3 2.-03 slop 41-M :. J 2 1 : 2 ■ Thpsoa t Bleaaar B.. Baatille, Aaat l.ln ttCOt B.B*niieta 11-3 15 faat 3 1 X 7 7 7 l| J Wallace 7 Boaiface. Iriab Dreaai. Berroa 4.2-107 i: eu 11:42 hvy I PS 4 2 3* l*| P Walla 4 Planet, Uercatie, Rubidiuai 6i2i8 it 1 1-M l:47--.ta.,i s KM 1 3 !«* ;i V Boa/akl 4 fowell, !:..! • Grand, Neatia 6201i; Wdbine 1 116 1 :-:.. "-.el op 6 !07 3 2 2; :* J MsTatft 5 Babytlraad, Mercatio, Eleaaor S 61712 Pia 1 11:42 alow IS .24 1 7 7« 6« C Thpsoa s Flgtloud, BxcaaeMe, NtBatdat M«7,l 1-imlk.o 1 1-M l:44*«fart 14 10713 2 i:4;; .. , , 5 Repbaiaioe, .p..n:s:i i!:;iz,-. Ilea 6J140 Pimlico 1 l:X -.,::.st 2s 140 4 4 f-« 1 il Thomaa G Uainaat. Kal y ;r.-od, Sedgefield B7354 Kworth ImTOy lS2%hvy I and9 6 1 1 2 45 1H J Htamer 8 Star Reaha. UayLUly, CaurUrool 17604 Wdbine - .-4 5:75 good 21 :S 6 2 2 2 -:» 4 •; ii Thurber 7 lx ui8. Coaler, Boaiface 87502 W ibine 11-2 2:23 faat i 98 5 2 3 3 4- ,", II B Bwer H Louis. Uoaler, Kings Caaatplaa L I - 1 1 :o:.f;.at t; 1;8 3 2 2 3 H :.• !n- 5 BaL-yUraad, BUirRcnlm, Hetty J. 8X43 Dorval 1 1 JSVtfaat 17 9S 3 4 4 4 l I ••» J Rowaa 8 LadaLave. N. Raider, M.llavea 6581-7 Ka •: n laaMy l:43%faat 23 los 1 4 6 5 6 8* C Laag ti Badge, Kii:e Thrash, BesiLoff HEEROK, b. b, 6 93 2y Horr on— Mizslc, by Kilkenan. .:- . , A. L. Daly. Owner, Havana StaV.eV 8*704 Dorval " andhvy M 28 I 4 P 4» A McLIln 8 Plaaet, Baa.Baek, v".-Chainaaa «::- . i 1 1-3 I: •"-" Caat 21 :» 4 4 :.? 4 j M LUa 7 Boaiface, lr. Dream, P.Diaaaoad 82487 ■: ■ ■ ■ 11:43 hvy v., MM 2 2 -1 :. ■ A U Llia 4 The Lamb, Fair Gala, Made «.::;.•; :• ta 1 1:40 fast a M 1 8 7*| 31 J WalUe* 8 Baatille, Lady Meave, PairGata 82091 il 2-4 l:i-:. :...si 5 117 3-J V Boar* ski 8 Mam.lumba. Chaaeeur, RoyaUieu 61980 II ! . il I il-w faat B 6 IM 3-; K 1 iii.tvui 6 BaatGuy, Caatouflage, BiUyLaae 6it ;!7 ;.,: ..■ Ab 3-4 l:23%good 2 4 ::i 1 W Hiaphy 4 Purge Ahead, Jacoheaa. :;uvisvi, 04*053 Havana 1 I -M I ::■;".: lat ■ : I C I 2 2-i A McLtUia 5 ESeaaarS.. Fraak W.. Sea Prince K0D£. ch. m, 5 7.1 fi 3y Lemaarg— ■yra II., by Lbuarwia, LTaifier, W. II. 3:i:?lce. Owrrcr, Seagram Stable;. 42137 B.BnneU 11:43 hvy | 114 4 4 4 P* C Thpsoa * The Iauah, Fair Gain. Benaa •1343 Woodbine 2-41.: iandtaat 8 ; 13 9 8 8: 8"i : Thpsoa 8 Sac Taoaghta, Laaetta, M...u.:stj


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922062201/drf1922062201_8_1
Local Identifier: drf1922062201_8_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800