4th Tdn, Daily Racing Form, 1935-06-21

past performance


view raw text

34 MILE Out of Chute Heavy Sugar Auff 29 1934 110 5 110 Turse 400 3yearolds and upward Claiming Nonwinners of two races in 1935 3yearolds 109 Ibs older 115 Ibs Nonwinners in 1935 allowed 3 Ibs Claiming price 600 Index Post Best at Distance VtCIaim JCo Pos Horse TrackWt Time AceToday Price 123402 lWigrose FG 109 112 7 105X 600 12644 3Thistle DickFE 110 113 6110 600 12644 5Seth Polante Aur 110il13 4 110X 600 124383 10Swanky Miss Bbg 98114 3 99X 600 124382 11 Frances LouTdn 103 114 4110 600 12563 12 Donna Lascari Det 103 112 4 110X 600 12438 2 Wassail CI 113 113 5115 600 Index Post BestatDistanceN Wt Claim ClaimNo No Pos Horse TrackWt Time AgeTdday Price 12253 4Morning Cry Bbg 108 113 4 102X 600 12644 6 Falsehood Bbg 112 114 5 115X 600 12468 7 Miss Berwyn FG 106 l17sy 3 104X 600 12338 8 Elihu CI 111 115 3 109 600 12340 9 House Baby Bbg 110 114 3104 600 12569 13 Bcllona FG 109 115 3 104X 600 AVigrose X 1 f K B m 7 by Wigstone Spanish Rose by Spanish Prince II IIJune June 5 Bbe 12 50ifft LVt Trainer G K Moore Owner F Davitt DavittHalt Halt Trk Ol Time On Odds Vt St ai Sir FinJocliej IPClIceSts Best Compnny CompnnyJual4353Bbg Jual4353Bbg 3 116 sy 2 110 1 1 I1 2 TurnerL6 500 8 BnRaylllPatriciaC109WildDter 106 JualO353Bbg 5 f 106 ft 65 111 1 1 1 TurnorL 500 9 Game 111 SwectJoc 116 Veritas 107 Mai18354Aur 5 fl06 ft 3 1046 6 5r 5 4 StevsnC2 700 8 Pcrsuadcrll2SviceManll2 Vishnu 117 Mayl6352Aur 5 106 ft 115 1023 2 22 2 MojcnaC7 600 11 SupchgelllJimmicL lllThDick 111 Mayll 35Aur 5 fl07 ft 145 1046 5 710 7 MojcnaC11 600 11 SceManll2SntPridel09Prsuader 110 AlarlSSSFG 3113 ft 145 1065 1 2 21 WrayJ1 700 10 PishTushl08WhitcGd lllGcorge 116 Starts 1st 2nd 3rd Won Starts 1st 2nd 3rd Won 1934 record 20 437 1565 1935 record 17 1 6 3 745 745Thistle Thistle Dick 1 1 f B 6 b Old SP Thiste Peggy by John P Grier GrierJune June 10 Bb 12 49m LLV Trainer E B Shipp Owner Mrs E B Shiop ShiopJual8352Tdn Jual8352Tdn 3114 si 9 1105 5 45 34 PolkF3 600 7 StarBaltll5PccssPyrcllOSPoltc 110 110Jual5352Bbg Jual5352Bbg 3 118 hy 11 HO 7 6 5 i 43 PolkF2 500 7 Blakell5StarBartlll Try King 115 115JuallSSiBbc JuallSSiBbc 3 114 ft 3 115 3 3 33 413 MarnozP 500 7 OurShip 110DocOsterllOLiIacBrmllO 110DocOsterllOLiIacBrmllOJua Jua 3352Bbg 3 113 ft 5 109 5 5 43 44 PolkF3 400 6 LoversChatl06IdIewild 105BrRayl09 105BrRayl09Jua Jua l353Bbe 5i f 106 ft 13 111 6 6 44 47 PolkF2 500 8 Dian lllBeHeDcliglit 112iTjltec 116 116May24353Aur May24353Aur 3113 ft 19 112 8 12 118 104 PolkF 600 12 ElCajonll2GdMaryl05iLovrsCt 108 1934 record 34 536 2835 1935 record 16 1 1 3 515 515Setll Setll Polante X 1 1 f B g 4 by PolanteMarjory Seth by Seth Sethinp inp 17 Tdn 12 50ft LJV Trainer B Hernandez Owner B Hernandez HernandezJual8352Tdn Jual8352Tdn 3 114 si 95 1104 2 3 = 47 TurnerL7 600 7 StarBartll5PcsPyrcllOTIeDick 110 JUIL l35GBbg 3 112 ft 125 112 4 3 55i 56i TurnerLl 800 6 HaIliardl08Prefdll2ScrvantPride 112 May21352Aur 3 113 ft 45 110 7 2 21 11 TurnerL 750 7 F Nielsnl09 MtWasnll2PsFliy 110 MaylSSSUur 3 113 ft 2310 110 3 1 2h 1 TurnerL 800 8 CelticPrg lOgPIysFollyllOAIlens 110 M 16352Aur 54 f 106 ft 2910 112 9 4 68i 533 MartinTP 600 11 SuPchCelllWigrosel02JimmicL Ill Mav 1 353Aur 3113gd 32 108 4 2 21 2 MartinTP 800 12 AnneL 106Steponit HOShadyGirl 106 1934 record 16 11 3 C 625 1935 record 6 1 2 0 535 Swanky Miss X QQ Ch f 3 by Spic and Span Dreana Lee by Rapid Water I June QQJune 9 Bbe 38 39hv 7t 7tJual5353Bbg Trainer 0 Bagley Owner Old Gold Stable Jual5353Bbg 3 116 hy 75 103 4 4Jual2353Bbg 1 I1 3s DyerJ7 500 7 MsVFvnlOgFcesLou lllCostlier 112 Jual2353Bbg 3 113 ft 8f 106 7 7May31352Bbg 8 10101110 MarnczPS 600 12 Tclllt 112 Brizette 107 Falsehood 117 May31352Bbg 3114 ft 65 981 981Ma 1 li 14 LangW 600 8 CtonPatchllOBtBuck 112Donpa 111 Ma 16353Aur 5 f 106 ft 195 102 1 1MaylOSSUur 3 42 511 stevsonC2 800 11 Saladinll5Nonpsanl02BusChoicel04i MaylOSSUur 3 112 ft 2 106 8 8May 6 620 619 MtinezP3 Maid 8 TrstabIel09FAdcel09LyBadaIe 114 May 6357Aur 3 116 si 1710 107 5 3 3i 23 MtinezP 600 10 Idlewild 103DaMcGcel07BrtMiss 108 1934 record 11 0 1 0 J 65 1935 record 10 1 3 2 570 Frances Lou 110 Bf 4 by skivesdale May Prosper by Jim Gaffney GaffneyJuno Juno 11 Bbe 38 37ft Trainer J Bronnenberg Owner J Bronnenbsrg BronnenbsrgJual535 Jual535 3Bbg 3116hy 6 111 2 2 33 23 TurnerL2 500 7 MsVivianl09SwkyMissl08Costlierll2 MsVivianl09SwkyMissl08Costlierll2May22352Bou May22352Bou 3 116 ft 17 103 I1 KIoinR 500 10 Conna 108 Hastelia 108 Lakar 107 107Aus29343Tdn Aus29343Tdn 3 113 ft 49 103 3 7 861 T WrayJ4 400 12 HtfdGirl 103DCheveIyll3Ieclin6ll3 193 record 1 1935 record 21 1 0 370 370Donna Donna Lascari X 1 1 1June 0 B 4 by General Lee Marinette by Campfire Campfirejne June 8 Bbe 58 l12m J JJuaH v Trainer E W Levy Owner San Lee Stable StableJuan Juan Tdn 3 3114gd 114 gd 9 110 5 8 812 B15 MartinTPG 600 8 ElCajonll2IdlewiId 105SpgMaudiell4 105SpgMaudiell4Juall352Bb3 Juall352Bb3 3 114 ft 7 111 1 4 2 1 DyerJ2 600 8 NoMtakell6PessBrckl06Chilow 116 116MaySlSS MaySlSS MaySlSScu cu 5ifl10sl 195 111 87i QnbushG 500 10 Charlie 115ThclmaL lOSGanLce 110 110MaySO MaySO Ecu 6 f 127 hy 7 110 66 KIcinR 500 10 Carnival 115 Game 110 Bibboo 113 113M M Mo527352Bcu = y27352Bcu g 127 ft 7 104 22 FarrellW 600 10 SpMaudielllApTimcl06PssVolta 110 May2235GBcu 3 113 ft 13 100 813 PrhnickiG 700 8 HrgcrJimll3BcnCloi 115MissDollyl08 115MissDollyl08fey20355Bcu q20355Bcu 6 64 f 121 ft 15 103 5 FarrellW 800 7 DaBarona HOPoIisher 115LaSalle 113 1934 record 26 413 413Wassail 2290 i935 record 19 1 4 0 520 520Wassail Wassail 11 11June Br 9 5 by Busy American Cleanser by Sweep SweepJune June 19 Tdn 38 43 43m m J1 JLt Trainer J Anderson Owner Mrs J Wagner WagnerJual5353Bb Jual5353Bb Jual5353Bbg 3 116 hy 235 118 7 6 615 717 MartinTP 500 7 MsVivnl09FccsLoulllSkyMiss 108 108Jual2353Bbg Jual2353Bbg 3 113 ft 11 117 5 5 78 84 WestH12 600 12 Telllt 112 Brizette 107 Falsehood 117 117Jua Jua 5355Bbg I70 145 ft 7 113 2 1 73 7G3 MarnczP3 400 8 WildTransit 105Westkoll3Justoldl08 105Westkoll3Justoldl08Jual352Bbg Jual352Bbg 5Afl07ft 19 115 2 1 1 1 MarnezP3 400 7 DkThhtsl07RedSperlllBusyLd 108 108Maj Maj SSBeu Bcu 6fl21ft 32 114 1017 TiccF 500 10 BNoval09WiramJ1140verShady 111 111Mayl635GBeu Mayl635GBeu 5 5ifl12hy f 112 hy 15 118 81G ManifoldH 650 8 Ragackll8FlMaidcn 108Marymt 113 113Oct Oct 534CI 3 112 ft 27f 113 1 9 12 ° 1241 RenoT 1000 12 Bubbler 113BlackMissl01DnyBoy 116 1934 record 2 1935 record 6 1 0 0 310 310Morning Morning Cry X 109 Br 4 by Porte Drapeau Morning Cloud by War Cloud CloudJuno Juno 19 Tdn 38 41m LV Trainer H Lintz Owner H Lintz LintzJual3354Bbg Jual3354Bbg 3 113 ft 17 108 2 2 33 4G3 MtinezP1 750 6 BobUP107LoversChat 107ldlevd 104 MajtfTSSDct 3 114 ft 84 109 3 7 7s 64 MayT7 1000 9 BrinyDeep 104DonVern HSKalola 105 105May24352Det May24352Det 3 114 ft 46f 111 3 6 683 67 GrossE8 1000 11 DonVcrn 115TWidcts 105Kalola 110 110Mayl4352Dal Mayl4352Dal gcl01m 9 111 2 5 713 81 GrossE9 800 9 TombullOOISbathlOSJeu dcBar 110 110May May SSSiDal gc 103 hy 1310 109 1 4 4 = 5 GrossE6 1000 7 LittlcV109MyPPcrol01FHckerson 114 114Apr26353Dal Apr26353Dal gc 100 m 5 1081 2 3 3 3IS GrossE 1200 8 OddBlue99L1ckyPsperoll2Esctt 106J 1934 record 51 5 4 14 2630 1935 record 7 0 0 1 70 Falsehood X XMav 1 1 K B g 5 by Flittergold Little Fib by Alibi Alibift Mav 30 Bbe 38 40 ft Trainer V Carmichael Owner J J Brumaae Jual8352Tdn 31 = 14 si 9 115 2 4 56i 5 ShawTS COO 7 StarBaltll5PcsPyrellOTIeDick 110 Jual5352Bbg 3 118 hy 9 115 3 4 45i 58 ShawTS 500 7 Blakell5StarBaltlll Try Kins 115 Jual2353Bbg 3 1 = 13 ft 19 117 2 3 23 3 ShawTi 600 12 Tclllt 112Brizette 107Traumagne 112 Jua 8353Bbg 3 116 hy 9 115 4 7 817 817 ShawT3 400 8 Idlewild 106EasyBid 106SanGaTf 115 Jua 535cBbg I70 145 ft 6 113 4 3 1 21 ClcmonsRS 500 6 EdgarBoyl09Transcall 103ElCajonll4 Jua3354Bbg 3114 ft 9 112 2 3 21 1 ShawT2 400 6 JudeDixonlllBrnPollyllOGame 105 1934 record 8 0 2 0 120 1935 record 12 1 1 1 400 Miss Benvyn V 1 A Blki f 3 by Blackwood Jean B by Jim Gaffney GaffneyJuno Juno 20 Dav 38 43sl Jw t Trainer F E Turner Owner Mrs F E Turner TurnerJual5352Day Jual5352Day 5 f 124 ft 33 102 7 ° 3 EvercttT 500 8 DnaBrallOGToptellOCVcClf 112 112M2y30352Beu M2y30352Beu 6 f 127 hy 13 108 I1 LoweW 500 10 WliamJ 115LdySwcet lll VerdallO VerdallOMaj23352Beu Maj23352Beu 5 fl09 ft 15 109 833 LoweW 500 10 SusieV104Cclanire 110 ErNatfon 103 103Mac2135OP Mac2135OP oc 110 ft 13 110 7 6 710 815 LoweW1 800 11 ClcenB107ColnelJrl04F Verbena 99 99Manl435OP Manl435OP oc 111 ft 35f 106 4 3 42 61 LoweW 800 12 ValiselllMbelKrasa 106JimmyN Ill oc 110 ft 55 111 11 11 11 9 LoweW10 1000 11 SsenachlllMicaRklieColonelJr Ill 1934 record 11 2 0 0 545 1935 record 6 1 0 0 315 315Elihu Elihu 1 HQ Br g 3 by Menifee Grace Harban by Duke of Ormonde OrmondeJune June 18 Tdn 12 52sl Trainer A K Miller Owner G Barnes BarnesJual7353Tdn Jual7353Tdn tdc 107 gd 111 SCRATCHED Post P 7 500 10 DocOterlllJceDixonll6ThmaL Ill IllJunJ4351Bbg JunJ4351Bbg 5ifl09 sy 24 110 54 TiceF6 600 7 Vonnie lllJudgeDixon 113Avail 113 113Jua 113Jua Jua 5357Bbg 5ifl08ft 3 110 1 1 I3 1 TiccF7 500 10 BusyLad 112DkThtsllOFairKen 105 105Jual353Beu 105Jual353Beu Jual353Beu 6ifl23 ft 145 111 74 MyresB 600 10 LadySwtlll OurBsie 103BisBss 112 112Maj 112Maj Maj SS SSeu eu 3 113 ft 225 104 48i FarrellW 600 9 Bea M 107 Toltec 115 Pcnang 115 115May23352Beu 115May23352Beu May23352Beu 5 f 109 ft 1710 117 62i MajesticJ 750 10 SusieV104Celanire HO ErNation 103 103Mayll352Bcu 103Mayll352Bcu Mayll352Bcu 5ifl08gd 33 110 55 MafcsticJ 750 10 JgeBkleylWGIadesslOgPapillote 113 1934 record 10 2 0 0 S 740 1935 record 6 1 0 0 320 320House House Baby 1 CA Ch f 3 by Baby Grand HouseBurned by Bulse BulseJune June 30 Tdn 38 37sd LU 1 Trainer A Beechwald Owner M Daniels DanielsJual4353Bbg Jual4353Bbg 3116 sy 9 109 2 6 67 663 WestH7 500 8 BrnRay HlWigroscllOPatriciaC 109 109JualO354Bbg JualO354Bbg 3 114 ft 125 110 2 2 2i 2 WcstH 500 8 HotFlash 110CostlicrllOMissAlpsol06 110CostlicrllOMissAlpsol06Jua Jua 4353Bbg 3 115 ft 5 f 105 2 2 I2 1 WcstHS 500 11 BestBuck 109Avail 114Hagermnn10 Jual358Bbg 5ifl07ft 7 104 1 1 I2 53 DycrJi 400 8 OldBoss 115 Alcove 110 Vladimir 115 115Ma Ma 20353Beu 5ifl09ft 23111 83 PrnickiG 500 10 JustMarie lllChunk 116Cclanire 111 111Maj14351Bcu Maj14351Bcu 5i f 114 m 15 108 78i PrnickiG 650 10 Pidgell2CortiesJohn 116MiIdredE Ill IllOct2234Day Oct2234Day a 1 102 ft 10 109 31 ButcherM 600 9 Dewrockll2BelIona 109LuckyKate 111 1934 record 6 0 0 1 20 1955 record 6 1 1 0 355 355Bellonu Bellonu X 1 A B 3 bt n Watch Boja by Handsel HandselMav Mav 25 Beu 12 53ft LJ ± Trainer E E Watson Owner Mrs E E Watson WatsonJual7357Tdn Jual7357Tdn 1ft 150 gd 144 104 9 9 910 91 BradwW10 400 10 LilacBloom 108Astutell3ClareBce 108 108Jual3357Bbg Jual3357Bbg I70 144 ft 56 105 2 4 54 74 BrshawW8 500 8 DudleyC 105SiIverBlue HOOaten 115 115Jua7352Bbg Jua7352Bbg 5iflllm 53 106 8 7 71 7 TiceF8 500 8 Avail 112 Blake 115 Brizette 107 107Jua Jua 3352Bbg 3 113 ft 25 105 6 6 64 610 TiceFC 400 6 LovcrsChatl06IdlewiId 105BrRayl09 105BrRayl09Ma Ma 29352Beu 3 116 m 44 103 81 KleinR 700 10 DaBaronall3BnieCnllOSrPler 108 108Mayl8358Beu Mayl8358Beu 1 128 gd 73 105 812 BrashawW 750 8 TitleOak 112RorShine 117Snoops 104 1934 record 14 1 2 0 315 1935 record 19 1 0 0 320


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1930s/drf1935062101/drf1935062101_23_1
Local Identifier: drf1935062101_23_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800