Seventh Race [7th Fair Grounds, Daily Racing Form, 1922-02-23

past performance


view raw text

si*vktii K n: — i Mile »mi to Y:ir l«. B rrmr alala. hilminu. l- b. I3C, lit ut — l4S 1-8 1 — I IS. | HERMODEN, ch. c. 3 M 94 By Priace Hermis— Modena, by Armeath II. Trainer, R. J. Uilmore. Owner, R. J. Gilmore. SM4S P.Gnda ImTOy l:45%faM :, MS : I 7 I I C*| L. MeDotl li B.KmU«, BraaaT*ke, LkvOirl ;•■_•".". F.Gnda ImTOy l:47%good • I R 7 I 4 VI P C Lang lo W.McLcmore, R.Boid, HuuTime MMS F.Gnda » f I :M%hvy 6 IK 6 I 5 S| 4« M Garner 12 Miracle Man. Bracnda, Hickory EMU F.Gnda ImTOy i :i:.; -fast c ws 5 I :. 4 1*1 2*1 C Lang n Little A arale, LackjrGni Dare MRS F.Gnda ln70y l:47%geed 4 96 7 c c I 25 j c Lang 12 M.Rapi.id, archive, Goi. Autumn 8MMJo*Taoa 11:42 fast 8 10712 6 5 4 3 4J K Barnes lit Field Lark, Palatal, Farsight nZBJefraoa 5-4 1 :;4S,fast 10 IOC 10 10 9 9i |» A Wilson 11 Honorable, Wireless, Key C MM Jeffson 2-4 1:17;slow 6 Ml 2 3 3 31 3| O Ung 12 Briarcliff, Pau.Micon, i lnu"lla LUCKY GIRL, br. f. 3 98 By His Majesty— Pleione, by Sain. Trainer, M. J. Murphy. Owner. R. Seherrerl. dta P.GDdi im7"y i •.".■■ fast 12 hi | it c g 7" 71 H Tboraaa ■ D. Maker, Mir.Maa, H.KciMa « M F.Gnda ImMj l :4 -..fast 8 Ml 4 4 4 f, :.i t | H Tbomu II U.K*ble, BaraaPka, Vi.-.ic..|-n •MIS P.Gnda ImNy IMiavy M-fi Ml 16 3 4 6» 6« H Thomas S BillsLtick, Il.Kdiible. V Colleen 59941 F.Gnda 11:51;;,hvy 4i M7 _• i 1 1 2 J J» B Pool 7 Charline. Pis Devil. Mat. Mary 59681 F.c.nda lm70y l:4Bl4faat 8 101 10 6 3 3 2J 3» B Marielllll Little Ammie. Hermoden Dare" MSI F.Gnds I l:4i:-.hvy 6 MG| 4 4 :i :i SJ 3" J Zoeller S Petie, Kittle, Nig MOS P.Gnda H t IM%faat U MS 12 12 12 llfjl" J Zoeller 12 Paaeft, Simple Simon, Dare MSN Jeffaon H f 1:0S faat 12 ; « 10 10 10 10 10» J Zoeller 10 Forest Queen, Bartered, Fusee 5!194 Jefraoa ll:41%faat 7 Ml 8 8 I 8 6i 4« J Zoeller It V III— 1 1. B. Block, Brian liff MtM .leffs.ni 5jfi:09 fast 2 Ml 9 9 9 HlPC Lang 12 Bkeater, BeLTardea, PaderTaea BRASS TACKS, br. f, 3 M 91 By Helmet— Grail, by Atheling. Trainer. M. Shields. Owner, M. Shield*. " •■ F. ndi lm»j i i rat .... :, ?,■ _ E Martin 11 rT.Kcmblc, Lkvuiv!. VledCaira IMM P.Gnda 1 144 -inn. l ::» Mil 1 :: 3 4 A- 4» E Martin 5 BallotMark. H*ilk wTree, Consul EMU F.Gnda 6] f l.r-.fast. IS 103 I l" I ■ 8"J K Martin 12 rwet, simple Blauaa, Bare 6*214 Jeff* aon 1 f IM fast 7 106 t; 7 6 7"k 5: K Martin 12 MyKosi.-. BeratUKeaiMe, Attoo EMM .letfson E| f IM fast 10 Ml 1 7 7 T* IHI Martin iLSknoter. Dot. Varden. HederTaca EMM JefTa— S-4 1:M fast 5 M7 M 9 6 7 6-,ii K Martin 12 Dbfoimder. PIibelle. H.Kemble 5721 Latonia 61 C l:12%hrjr 6 110 7 4 6 # 4i O Fields 111 Marimba, Canny I.adv, Charline EM2S Lataaia I -8 1 M t ast 3-6 112 3 9 6 6 f»J L Lyke 11 Or. Dale. Jewell V. D., W.C.Tel VEILED COLLEEN, ch. f, 3 96 By The Finn— Scenery, by Sain. Trainer. A. Swenke. Owner, S. Louis. MS45 F.Gnd* ImTftj l:4T %fasl I K M 7 1 7 I ;• i i.;i;i» n H.KearMe, BraasTls*. I.kv ;iil MMS F.Gnda ln*7« l:44£faat 12 94 2 6 I 8 8" I "• .1 Owens 12 Bill Block. M.Mary, K.Bmanael j MM3 F.Gnda lttlTej l:6»Vihvy 4, 1 »7 .". 7 7 5 E| ■■" Ponce N RillsLnck, H.Kemble, P.aBerU EMM F.Gnda S-4 l:22%hvy 12 MS s » s C J 1" • Ponce » Ut.Patsjr, H.Kecable, U.Baxtaa HMI I.c H.ia laiMy l:45 4faat 18-5 101 9 8 8 10 10*"lo« A Wilson 11 l.it.Amini.-. Heraawdea, LkyGIrl est:;. P.Gnda J-4 l:14*4faat 15 98 7 6 7 C| 3 A Wilson 11 Mat. Mary, Caru. :ui ton. Bare tsCiS Bowie 1-4 LlJMivy :« Ml 2 I I l| 4i L M.Atee 11 D.lhimar, Hills. lale, Tlieo and andj8 Pln.lico ll:47;V„hvy L7 104 12 3 4 44 4* A Oantner 9 G. Foster. S.Ma-ler. r.Vlrglati j FIELD LARK. b. f, 3 100 By Short Grass — Superl. by The Commoner. j Trainer, E. C. Crockett. Owner. W. E. Saluartis. MM5 F.Gnda ImeSy l:45%faat I M* » CM 4 4 !"• A Wilson 11 BJ.Keanle, BrassTka. LkyGirl I MM P.Gnda l l- II i 47- fast 40 M|7 9 8 7 6J S - .1 Merimee 11 Liisj Loa, CurrM Breata Boreb i •44 P.Gnda lni7ov i : K -last 2o Ml 7 7 9 .". 41 ."" A Wilson 12 Bill Block, M.Mary, K.Bmaunei MOT F.Gnda S-4 Lllkfast 15 103 11 9 9 9* 98J C Lang 11 Mat Mary. G.Uartoa, V.Collc.-n MCS7 P.Gnda laaMy l:4E%faat 30 M t I 8 I !•» L Mcltatt R Bacarpte, M.F*taiae, Bcrgeaaaa MM2 Jerfsoi. l 1:42 fast M Ml I I 3 I la 11 L McOotUU Hotspur, Farsight, Henaedea 69214 Jeff son 51 f 1:09 fast 15 107111 M 9 M* M« E Baraes 12 MyBaaie, BermHKemMe, Attoo MMaJefTaaa E-S 149 rood I 112 12 11 11 11liiH Thurberl2 Her.Keutbte, Briarcliff. P.MIcea MaMJefraua 1-4 1:M faat M IM I 7 I 61 ll L McDoM 12 IVbfoaader, PIibelle, B.KeaaMa EVER BOLD. b. c, 3 M 99 By Haaaarai — Bella Mayes, by Borgia or Borgh»Ji ii. b. Standard. Owner. E. C. rTaakiaa. t. 7 P.Goda in. 7... l :. : .■■■ on 10 W.M.1..1 •. . Herniodea, S.Time MUSE F.Gnda .If 1 :1 bw HI 115 a 9 •; C !• C Imim I*! Uiiacle Man, B*ractida, Hickory EtTM F.Gnda :: 4 1 : is mud M Mo 7 4 4 B| i ! a Wllnon 11 M.Oeatwd, B.Tardea, B.aLaeb EMM F.Gnda 51 f 1 :o,-.,fasi 12 11 li Lost rider. H .1 Burkell UeeaHlaker, P.MIcea, M. Maxim NM7 F.Gnda E t l:Hr-„nvy 1 Ml 9 9 I 6 7* F C*ttllettll2 Petie, l.it.Iatsv. Id/lt cbeatei MMJefraaa 8-4 1:11 gaad M lo» 1 12 12 U* ll1* H Gregory 12 simplicity, BlrdleC., P*da*lanaj MMS Jeffaon 2 4 j:I7 al-.w 10 113 1 9 k 7i 712 H ClrnKory » Voogeria, Lkytiirl. K.Brummei DEUCES WILD. lir. f. S M 94 By Jim Gaffncy — Ducis. by Sandringham. Trair.er, C. Jones. Owner, C. Jones. i I F.Gnds i i:o;-:.t.,t " Ill - M II 1 - :••" ! Martin 12 laiekalee. RnnTbne, MyMaxim :..v 7 Lutonia .". s i -in. .fast C2 11212 12 11 11* M» H King 12 Inquisition. Creaaleas, OramaBale FOT.rST MAJOR, cli. e. I M M By Star Shoot— My Princess, by Ogdaa. Trainer. W. A. Burttschell. Owner. J. R. Skinker. M2E7 F.Gnda ImTtj I .;.- good SI MW Z 3 t I P I H Thomaa lo W.McLeaiore, B.Bold, Hei inodta EM 14 P.Gnda l l:50%mud M I 4 4,# I L Conej I Consort, Sun lime. Pltiaeila M22 P.Gnda 2-4 1:1 -hvy Efl ill 7 : E 6 i 7- II King 9 Belbi Maid, Galeta, « ur Betsy EVELYN WHITE, b. f. I 105 By Zeus— Miaa Oortel, by Handsel. Trainer, C. T. Worthineton. Owner. C. T. Worthington t. m:i7 i i ,..■.. in. . i fas I ■••; s •: 7 7 7- 7 ■• i Diahmon lo Mat. Mary, L.Amn.ic. GrasaTro EMM P.Gnda S-4 1:14 .-.K"..! ,; M4 I s "■ 71. 5* C Dishmon • Ij»«t Effort, F.Kinney, B.Ilooae t,ii_i P.Gnda :: 1 1:M alon 16 MS 7 S 9 I 1 6TJ C Dishmon ii P.Bali, Bl*kBetty, JnbineWdel •.Mill P.Gnda I I iP.-.bv-. lo i"4 1 7 7 P ■■" C Dishmon H laaage, Galeta, Consort MSM Leston 1 l:42%aaad -5 MS 4 3 3 3 3s 3» C Dishmn 7 Bekah, Lady Astor. Billy Star t824t l..tuti F - l:l.,..ia»t M Ml 7 8 8 8 C» C Hishmn B Lord Allen, Billy Star, Kekab 57900 K worth El f llJbvy 7-5 IM 3 3 2 2" l» J IFtainer B Aiva, llaradale, Playwritrtit 57M1 Kworth E| r LUHalop 24 5 Ml 4 I S 2| 2a H Jon»-s ■ Delbbaar, Q. Baa, T.Managereaa Ci7:9 Kwrlb E| t lM%t*M 1 1 4 I C • 4 41 II .Ines 8 MabCuitis. Cnst.P.oy. Marsdale EM1I Tfahlrr E| f l:l«%rand 17-M 114 i 222* P .1 BTtaaaar • Han. Baztoa, ▼efl.OaHaca. urrl» ADVENTURE, b. c, 3 106 By Jack Atkin — Bessie Simpson, by Deceiver. Trainer, R. G. Denny. Owner. £.. G. D»tmv. M42S P.Gnda - 1 1 1 ■..! • I ¥ti 7 I SI 8" i7 Martin 11 Ariapa, Ram. Garton, I..I.- raine », i P.Gnda S-4 1 . 1 : ..f .-.-t H i"4 ". E 4 B| 5" E Martin Ii Birdie G., Beraice K., Galeta C*SM F.Gnda S-4 l-.u-mimi 13 102| 1 2 5 9 P B Martin !» LaatBffort, F.Kianey, B.Maaaa 69207 Jefraoa S-4 1 rf.fast 7 Ml 4 5 I 6| 5- I-: Scobte S GriaeMa, Fred Kinney. Paaaa 6*231 .|f-fs..n f 1 : .7 fast 15 1k; 6 7 5 5 15" R BeohM 12 Bt ilnt Kay. Ashland. F.IKinney I CS389 Empire Ei I 1:W fa.st t, 112 4 3 3 1- l3 C Bobaon 11 Bed Tom. Bha.Shaea. K.Brumel j 1 MSM Empire » I MUPUMtA 12 Hi I 4 4 5 9:J B Mariel.i 15 Goodhart, Fusee. Citation 68176 Empire Ab 2-4 1 L". faat 10 Vj*1 8 I 2 31 U»* C Turner 14 So* Die. Nicbtbaat, Sueepy EME2 Empire Ah S-4 lltfcfaat 12 117 9 3 3 61 Tla C Turner J2 Sweepy. Griselda, Knot Cranfe ESStl Latonia 5* f in C1 fast STf 113 10 9 9 MSM* G FteMa 11 BirHnab. Oraa.Ware, Wa.v.l..-dj 66329 Lataada Hri47%faat 24f US 3 4 4 81 l»* O Willi. 12 DraCABah, WayMl.ady, B.Hair SMART ALEX. ch. p. 3 M 99 By Cunarii— Lady Levity, by Gold Spinner. Trainer. J. H. Bandker. Owner. J. H. Baker". t at PGnda ."1 1 1 •: jfaal ■« IM 11 12 12 12 I. R RomeIlil2 laiekalee, RaaTiaie, MyMaxim


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022301/drf1922022301_6_2
Local Identifier: drf1922022301_6_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800