6th Race [6th Tijuana, Daily Racing Form, 1923-03-28

past performance


view raw text

Oil DA PCT 3IIle lyearolils ami upward Claiming Dec O Din nALt JJ1 5 il 110 TRUSTY b E By Broomstick Loyal by Loyalist Trainer C W Officer Owner Trowlridg e If Officer Breeder H r Whitney 08854 Tijuana 55 f l07fcfast 4 114 4 2 21 r W Garpan 9 Luckyltiitton Fireplace Dalton 08733 Tijuana 51 f l07iifa t S5 113 1 1 1 1 131 W Carfanl3 MUsManaec MisriHoy JkPot 08050 Tijuana 34 1 13i fast 910 101 4 45i 3 41 4 J F WutrouslO DrTSDaby Oedenta HGge 08529 Tijuana 5i f l07fefast 9 100 3 3II 5 C1 Z F AVatrous S IJrJolmson PayOff Incosnanie G3528 Reno II f l07Jifaat 1310 107 31 K Petzsld f JustRiKht IlonGeorge GadUns 00989 Tijuana 34 lll fast a10 111 1 2 I1 I1 P Caron 7 HIlKoyno L Iteach K Ranklu COSyO Tijuana 34 lll ifood 1 112 5 7 y 3J L Caron 10 KRklu MMaulsby OrchKOug DARK AGES b f 4 109 By Honerwood In L by OUs OUsTrainer Trainer A Brent Owner R P Gardner Breeder Nevada Stock Farm FarmG8897 G8897 Tijuana 41 f 55 fast 11 103 3 C 4 3J3 J Merimec 11 HonGcorge MotorCop DTerpln DTerplnG8528 G8528 Tijuana f fj J f l07 ifast 2i 100 1 4 Fell W Martin S SisSnsie Herder HricansUiIr 08401 Tijuana 5 5G8319 5S l01sfast 1 114 2 1 I3 1 W Pool 9 Tabloid July Fly Melchoir MelchoirG8319 G8319 Tijuana 51 5S 101 fast 33 96 2 2 2i 5 1 P Walls 7 Angola Settle Ask Jessie 8127 Tijuana 5 5G7833 5S l01ifast 6 109 2 2 21 2 F Stevens 9 Aryanna Endive St Angelina AngelinaG7833 G7833 Tijuana 51 51G7727 f 107 fast 7 105 S 4 4 10 A Claver 11 Tulc PhroneWard FlorccDcen G7727 Tijuana 5 5VIBRATE 5S l011 fast 135 115 5 3 2l 2J A Claver G PayOff FlorceDeen MissBmG VIBRATE ch m 5 i 10G By Andrew Mary Morris by Victory VictoryGaines Trainer W P Gaines Owner W P Gaines Breeder J H Horris Horris70y G8875 Tijuana Im70y 70y 147 fast 7 110 3 2 7 = 1 73 F Stevens 8 Herder Cancion Peter Pier on 68651 Tijuana 34 l13ifast l13ifastG8420 5 IPO 5 2 U 3i P Walls 12 Dalton Fireplace Tubby A G8420 Tijuana 51 il f l06ifast l06ifastG8108 65 111 1 1 I3 I1 A Claver 10 JCampbcII DancincGirl Bittern G8108 Tijuana 5S l01 ifast fast 165 103 6 5 4 ol F Stevens 10 Angela Pay Off Hazel Dale 67805 Tijuana 5S 55101 101 fast 7f 10S 6 3 2 23 A Claver 11 Pay Off Noonlioiir Pueblo G767U Tijuana 5S 101 t tHARRIGANS fast 43f 106 10 S 6l 5s W Dean 11 Angela Joe Tap Full Moon HARRIGANS HEIR ch g 8 By Harrigan Admirals Daughter by Von Trcmp Trainer F Wnllhauser Owner F Wallhauser Breeder T J Saunders 8849 Tijuana 34 l14 fast 710 115 541 Il E Fator 12 InspectorHuKhes Undine Fiesta Fiesta8G73 8G73 Tijuana 34 114 fast 113 11 11 10110 T Wilson 12 PayOff DancGirl Sister Suslo G8G50 Tijuana 34 l13Vifast 7 104 5 53 o 3 T Wilson 10 DrTSDaby Ocdenta HCge G8528 Tijuana 51 f l071ifast H 105 2 2 2J 3J T Wilson S Sister Susie Herder John Jr G8150 Tijuana 51 f l10mud 11 115 6 6 6 6 T Wilson 7 ARegina N Tower Sam Reh G8087 Tijuana 34 l14fefast l5 103 9 3 63 6 T Wilson 10 FlorDeen Ilorinea CStockinc DARE OgdenTrainer b g 4 111 By Star Shoot Dicker by Ogden Trainer T J Ogle Owner Hollywood SUble Breeder J E Madden 68850 Tijuana 51 f lOSHfast 4f 113 2 1 1J Il C ThpsonlO Candorosa Lnraga Perch PerchG7305 G7305 Jefferson 34 l14Sfast 30 1091 Pulled up E Scobie 12 Fluff Grayson Silver Springs 07128 Jefferson 34 llStmud 20 107 9 10 S = S J Owens 11 FireCracker Hutchison Herald HeraldOG955 OG955 Jefferson ci f lOS = ifast 12 106 5 7 SI S J A Roach 12 Mchiavelli ColTaylor Rupclra 61331 Saratoga 1 l39fast 15 97 S 7 7 711 II Shillick 11 The reruvian Brink Care Free FreeG4235 G4235 Saratoga 1 lI9ifast 15 96 10 9 9 9o R CostellolO Orcus Hereaftej Dnimmond 04119 SaratOKa 34 l13good 50 10117 1C 15 15 H Shillick 17 1Effare New Orleans Leghorn WcODIE MONTGOMERY ch g 10 113 By First Chip Duciess of Montebello by Banastar BanastarTrainer WaringC8932 Trainer C B Irwin Owner C B Irwin Breeder S L Waring C8932 Tijuana 1 l405fast 11 101 5 6 6 6 F Cantrell 7 Kndive Sundial II Clip 08915 Tijuana 34113 fast f 11G 355 51 P Martinez 5 Kof theSpa Remit III House HouseP8893 P8893 Tijuana 1 1S 155 fast 27 106 1 1 41 4l F Cantrell 5 F Orient JDundee Fan Nail 08828 Tijuana 1115145 fast 7S 107 2 7 7 7 F Cantrell 7 FrkFosarty Power Suudial II IIG8797 G8797 Tijuana 1S l54ifast II 106 533 51 F Cantrell S J Dundee Fan Nail FrOrient 08732 Tijuana 3t l13 fast 17 113 1 3 33 3s P Martinez 7 DocCornett PolWale 151 Betty BettyC8689 C8689 Tijuana Im70y l43ifast 21 102 3 4 6 63 F Cantrell G Reap Sundial II Bios House HORINGA cr f 4 104 By Horron Syringa by Cesarlon CesarlonTrainer Trainer G W Crippen Owner Blackwell Crippen Breeder J B Gorham GorhamG8851 G8851 Tijuana 1 Il2ifast 16 109 4 3 33 4 E Fator S Breeze KugeniaK Glail News NewsG875G G875G Tijuana Im70y l45fast l45fastG8G88 61 106 4 6 6 6X E Kengcr 7 Delhimar Herder Melchoir MelchoirG8G88 G8G88 Tijuana 1 IMHifast IMHifastG8G30 11 114 4 7 71 7i J Merimee 10 Occident Full Moon Melrhoir MelrhoirG8G30 G8G30 Tijuana 1 141 fast fastG8329 13 99 5 3 3 3 Wr Martin 10 McGeesPink Power Mnikinll G8329 Tijuana 5i f l07 l07sfast = sfast sfastC8488 30 102 S S S S5 R Rauer S Dr Johnson Pay Off Trusty C8488 Tijuana 51 f l07Hfast 15 113 6 4 5 S J Merimec 9 Coca Ccla Dr Johnson Faber 68121 Tijuana 51 f l07lsfast S10 109 211 1 = 1 W Pool 8 DoAduiit GrTrimhle CuSniilh DANCING GIRL ch m 7 111 111Trainer By Olambila Dancin Wave by Top Gallant GallantBreeder Trainer 3 Eckert Owner J Ecksrt Breeder J D Neet G8733 Tijuana TijuanaG8G73 5 f l07 ifast 6 109 10 6 6 S l E Fator K5 Trusty MissManage MisriBoy G8G73 Tijuana Tijuana6858G 34 114 fast 13 111 4 4 3 3i 2 E Fator 12 PayOff SisterSusie MissManapu 6858G Tijuana 51 f l09invy 5 109 1 2 11 112i I1 T Wilson 10 Tubby A Charmant Oicidnta 08182 Tijuana 34 l144sfast 2i 113 11 5 4 4 = 3 C Thpsonll MManage GladNews LvTiptou 08420 Tijuana al f lC6 fast lfi5 111 6 4 3 = 3S E Fator 10 Vibrate Joefatnpbell Bittern 08399 Tijuana TijuanaC812G 34114 351 23f 11312 13 12 = 12 H Molters 13 Mistake JorCampbell PkTenny PkTenny5S C812G Tijuana 5S l01 = ifast 7 116 6 4 4 = 3i E Fator 9 SisSitsie JLyUourbon NUarpcr NUarpcrh SACRAMENTO ch h 7 116 B BTrainer By Joe Carey Kismet Queen by Kismet Trainer W H Dcbolt Owner Hall Debolt Breeder J Green 68559 Tijuana 1 l42mud l42mudG8I02 33 114 6 5 Gs C Thpson S SpanMaize MonMella Virciniua G8I02 Tijuana Im70y 145 fast 20 118 3 3C 331 C Thpson t ScotbndYet Pastille Dissolute C8303 Tijuana 34 l127sfast 111 113 113C377 4 4 53 Csl C Thpson 7 JirklSauer CHnrique lonhlfil C377 Reno 5 f l07Tsfast S 10S 10SG3484 33i II Molters S LadyTiploe KugeniaK IHkTop G3484 Reno 34 l15 ifast 1 101 101G3359 1 II Molters S Do Admit Inilianolii Htliel G3359 Reno 51 f 103 fast 6 Ida IdaKIRKWOOD 2t H Molters 9 Bkworm Pltagenet MDixcn MDixcnBy KIRKWOOD ch h 5 113 113Trainer By Leonid Kate Dorman by Modred ModredBreeder Trainer A Gray Owner A Gray Breeder C B Daniels G8752 Tijuana Im70y l46 fast 51 113 6 1 1 = 2 = D Powell 10 Gipsy Joe Car Arjrento 08730 Tijuana 1 l42vifast 21 113 S 2 2 = 2 F J Baker 10 OIlie Wood Rufferty Midian G8G88 Tijuana 1 l41Hifast li 107 S 10 91 9IS F SerembalO Occidenta Full Moon Melchoir G8509 Tijuana Im70y l45 ifast l 5f 10S 7 1 1 S F SerembalO FairOrient Nei Iid SumSicU 58484 Tijuana 1 142 fast 24 107 3 2 2 = i 2s F Seremball Flame McGees Pink DrTubbs G8J23 Tijuana 34 l14fast 31 113 11 4 31 753 F Weiner 12 July Fly Delamey Virpf C8404 Tijuana 5S l01 ifast 4 113 12 S 7i 6 = J Glass 12 HazelDale JoelIair MissriBoy CHARMANT ch m 5 By The Rascal Linolin by Requital Trainer A J Noyes Owner Ferguson Noyes Breeder W B Watkins C8773 Tijuana 51 f lOSfast 45 111 2 1 1s I4 H Molters 12 MiilntBcll Princellenry Onwa OnwaG8729 G8729 Tijuana 31 l14Hfast 11 113 334 = 4s H Molters 12 P Picrsoa Blk Monkey Fiesta 68580 Tijuana 51 f l09 ihvy lot III 4 3 33 31 II Molters I DmcingGirl nihliyA Occident OccidentG84GG G84GG Tijuana 51 f lC6fast 541 114 7 S S S il Mot2rs S JBauer Lnekyltutton MotorCop MotorCopG1I37 G1I37 Tijuana 31 l13Visood 7 10S 4 2 2 0s P Hum 9 Ola Lee Al Porter Mary Jay 61083 Tijuana 51 f lOSfast 6 109 4 3 4 G4 W U MlllerlO Fdllope llalXVrlglit Al Porter PorterICON ICON b m 5 106 By Judge Wright Tres Joli by Inspector E ETrainer Trainer H Cooper Owner R Cooper Breeder T Piatt PiattG8G73 G8G73 Tijuana 34 114 fast 19f 111 9 9 11 11 = W Martin 12 PayOff DamGiil Sister Suslo SusioG7979 G7979 Tijuana 1 l46mud 16 117 4 G 6J 7 = W Gargan 7 VledCoIii PiPiiss MFi MFiG7855 G7855 THuana 51 f lOS lOSsmud = smud 53 93 G 7 7l 7 = G Cooper 8 Kinglike TiibhyA C Bu nni nniG7748 G7748 Tijuana 34 l14ifast 41 105 7 S 10 10 H Long 11 MMaulsny Iloringa 11 s Heir HeirG7C42 G7C42 Tijuana 51 f 1OS fast 1710 IOG 1 2 21 2U ID Petzoldl 9 PbroneWud Dark Aces Tabloid TabloidC7512 C7512 Tijuana 5S l01 ifast 11G 105 1 1 1i 1 = E Petzoldt S Candorosa Xinilo 01 lie Wood WoodPOKEY POKEY B b h 7 111 By Charivari Helen Burnett by AllanaDale AllanaDaleTrainer Trainer G P Sherman Owner G P Shermin Breeder W G Hirsig HirsigG8875 G8875 Tijuana Im70y 147 fast 1239 100 4 7 S Se G RUST S Herder Cancion Peter Pierson C85GO Tijuana 1 147 mud 76 116 2 7 7h 5 F Stevens 9 Alazoii SGentleman CauNharl 08543 Tijuana 34 l16imud 51f US 4 7 71 7 1 I Fletelip 9 Alazon I onc Pine Plow Steel 08281 Tijuana 51 f l06slow 10S 116 6 8 I Fletcher S Sister Susie Conichon TCraveu G8222 Tijuana 51 f IMl mud Sf 116 4 1 11 7i K Uusan 12 Baisy StiriiGciitlenian Midian C81G6 Tijuana 5S 106 hvy 6 113 7 4 3s I1 E Dugan 9 JackPot Ans Sister AmMaiil C8017 Tijuana 4i f 5V mud 14 111 5 S 4 = R Fiynn S QyWanl Openitor Xordlloney LAWRENCE MANNING b g 4 111 By Hessian Erla Lee by Hindoo Trainer F Brooks Owner R L Baker Breeder R L Bater G8733 Tijuana 51 f l07 8fs st 41 K 13 11 13 13 = W Dean 13 Trusty MissMan e MisriRoy G8505 Tijuana 34 l14fast 12 113 7 6 61 71 W Pool 9 CStkinp BOMT DrTSI ncy ncyi70y 68405 Tijuana Im70y i70y 144 fast I9f 102 6 6G7725 5 10 10 = s W Pool 10 MarcellaBoy Slliall BlBetty G7725 Tijuana 34 ll1 fast 31 112 7 7G7G78 2 41 7s W Pcol 8 Silk Sox Herder Rarriskrne Rarriskrnei70y G7G78 Tijuana Im70y i70y l l45 Vifast fast 4 105 5 5G7580 2 2 3 W Pool 7 Tasentha SnmSi h WltDmt G7580 Tijuana 51 f l07fast 33 101 5 5G7531 4 41 4i F Stevens 7 KthelBrown Herder Bairiskano G7531 Tijuana 34 l14 fast r710 111 4 4BLANCHE 2 1 13 W Pool 11 PeaceFlaK Coin riot Malzavcna BLANCHE MEYERS br m 5 111 By J F Crowiey Prithee by Filigrane Filigranetin Trainer B John tin Owner W Jenkins Breeder B Vilev fc Son G8792 Tijuana 41 f 56 fast 4310 103 2 5 Z 1 I Parke It Biglndian KTemplar A Agues Agues5S 68340 Tijuana TijuanaG82GO 5S l01sfast JO 106 4 3 2 = 1 2t I Parke 9 Cauball JCampbell MrKruter G82GO Tijuana 51 f 113 hvy 64 106 4 3 3 = 14 I Parke S MissMlick Teni Duncan Onwu 68195 Tijuana 51 f l12mud 7 106 6 4 5s C T AVilson S Nonsuit Ermitana Ixila Fluke 08125 Tijuana TijuanaC7911 5S 102 fast 40 106 6 5 41 L Barber 12 SGtleman JCpbell HersPut C7911 Tijuana 5S 104 mud 46 110 9 S 12 = 11 L Barber 14 Cicely Kay You Bet Car


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1923032801/drf1923032801_7_2
Local Identifier: drf1923032801_7_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800