Fair Grounds Entries and Past Performances for Friday, January 28, Daily Racing Form, 1921-01-28

entry


view raw text

FAIR GROUNDS ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR FRIDAY, JANUARY 28 WEATHER CLEAR. TRACK FAST. La. in;; Rtatt* :it 2:1". |i. in. Cliiv:iK" time. 2:1.".. £5 Sujjcii.ir ininl runner. x Good mud runner. :,: Fair mod t iih:i t. M Maidens. •Apprentice allowance. Ii Blinkers. First Race — 5 1-2 Furlongs. 3 -J car-olds. Maidens. Clabniag. i Track record: Feb. lit. 1910— 1 :0.V;,— 4— 129. Todays lud. Horse. Wt. Ree. A.Wt.Hnn. 38387 bPlato 118 l:»Sr. II*. .335 VJIMiT" •Repent MB 1: K 100X721 32321 •Martha Gray 112.1:00% 1*2. .713 •I»;121 Trader 11*1:10% 110. .713 3236M Mabel Josephine .. 17 148% lit:, 715 30*16 bRomper 168 1 :©8% 1*7X715 32444 I. Lady Franpe 113 1*6% 105 .715 32133 •British Isle-, 10.".. .71.". 3J1TS lliamond Dale 112 1:0!!-. Id... .711 :.:•:»! *uJoua Arbor 1*5 1:1*% ill. .710 528*4 Daaiorts Ill l:ll-.ii 166. .766 :.117it Westenaaa 168 l:ll--.li 11*. .7*6 323*4 Manic Castle US 1:12s Mfc ..7*6 63388 6ra Mimic loi l :i!» 165. .7*8 WMM MUMMW, ell. e. bv Meelick — Meadow, by Leonid 110 •Jim Pog, I., r, by llnrrignii Alice Commoner, by The Commoner 105 Tannic Krutcr. cli. f. by Magneto Utile Kmler. by Orimar 103 Second Race — 3-4 Mile. 4-ycar-olds and Upward. la iiiiiiiu. Track record; 1Y1 . *, litis l:ll%— 6— 116. :.2:is-*bMidinu los 1:18% I 1064:725 .VJ.MiT *bVansyl ia 104 1 :13 .-. 5 102®720 5*8*5 •Runroym 110 1:12% 4 105X715 ■.2ISJ Serbian 112 1:13.-. 7.112x71.". 52477 *bTaras, on KIS 1 :ll--, 5 107X710 52577 Lieut. nail! Peikin-112 1:14% 4 110X710 |52S67*hPaeblo 108 1:14 4 l«»x71t SSS6T* bCirculate 100 1:11V. 8 112X705 52110 I.cau Biiimmcl 11.105 1:18% 4 110x705 "2073I I.Kinc NiM.lunc ....100 1:14% S 1120705 •52318 -•bAmaekaaaia 112 1:18% 6 107x705 5007 bMfcM Kruter 110 1:18% 1O1O7X705 51824* Lady Mildred 108 1:14% 8 107X700 52321 •IVwaiikce iMi ...1121:10 41054:700 45181 LSaddle Hag I .M I . . 4 110. 700 52114 Plain Heather 103 1:17% -1105x700 522*2 bBepmter 107 1:15.-. llliv7m Third Race — 5 1-2 Furlongs. 3-yeur-obL and upward. luiiuing. Track record: Fob. lit. 1818—1*5%- 4—130. C2..oM*i.MELI0RA 100 1:07% 7 101x750 33408 bUeorge Starr 125 1*5% 8 1144:740 525:1! I- I. Kaic oca- 118 1*7% 3 101. .735 32375 *bAppte .lack II 108 1:07% 5 1004:785 52588 I.Groen Crass 112 1:08% 8 111x780 33508 Ablaze 10" 1*8% I 108X723 52517 ; Pout Or 1101:0* :. 87. .720 5217S *Tenite 3 85X730 Fourtli Race — 1 Mile. Belmont Handicap. 3 -year-olds. Track record: -Inn. 11. 1818— 1:87%— 5 Hid t 32888 Fantoche 105 1:88% 111 725 52500 11. .titration Ml .102 1:88% 107*720 52802 l.Mastcr Jack 108 1:41% 104.715 63388 l.Twopair 10811:40% 105x710 52509 .lilt Friiifc-c 10841:40% 100X705 Fifth Race— 1 1-16 MUes. 1 - v.-ar-old- and upward, Ctabning. Track record: Feb. 13. 1*15 1:44%— 8— 104. .■.25i;s-«bKied.rick ti.e Great Ktv LIS-. 0 los . 733 52223 *l. Bombast 112 1 :4T% 0 1OKX720 52481* Rhriae 10*1:47% 7 109®715 63085 *l.lteckinate 107 1:48 7 108 715 53522 •Ufmnaa Byaaj 101 1*1% 5 »8:;:710 52001 Justice Geebel 108 1:47% 10 108x718 52022 Jock Scot 7 1 13 X 705 63825 Lively 10*1:48% 7 103x705 .",L5!t2J bCapital City 108 1:47V, 7 111x705 53843 bMurk Weal 10841:48% 4 10!.. 700 Sixth Race — 1 1-8 Miles. ". car-olds and upward. laiminu. Track record: March II. 1008-4:51% 3 122. 52541 *bDnvM Craig 10 110X725 52512 •Lad Ill l:S8%h it 110x720 32481 S.ourijeiiiaii 104 1:54". 0 115.. 715 52591- biit 108 1:53% 8 112X715 .".2024 Richelieu M ... 4 !is..710 53481 Koh-i-noor 7 1024:710 52541**bAstec 112 1:52% •. 110x71* 52025 *b Salute 5 107. .70S 52572 M. iintelbalance ...108 1:53% 5 110X706 52502 Spectacular ;iri .. 4 107.. 700 52408 •bGeofge Daacaa ..los 1*4% ». UOX70H 52591 ■ ..Mandarins Coat ..107 1:58% 5 111.. 700 Seventh Race — 1 1-16 Miles. OMnelV Consolation Purse. :! v. ar olds and upward, flnimiui;. i Track record: Feb. 13, t*land IIP. II 104. 52621 i*l I-oreua Moss 10! 1:47% 5 102x725 53408* •bOaptaia Ifurns ...115 1:48% s 1* 110X720 63853 *bSea I rcliin 112 1:47.-. 8 107X715 52572 i.Ai I itrat. v 180 1:47% 7 112X7J3 52233 *Si«-arlene 113 1 :4S 0 110x715 53518 •bKiagttax II 110 1:48% B 107X716 53072 Chi.k Berkley ...103 1:48% 0 112x715 52158 Bengali 1*6 1:47% 8 112. .710 53858 Tanlac MB 1:10.-. 0 112X710 525*9 Countess :, 91.. 710 62843 bMary Lib 08 1*0% 3 91x710 525*2* Walter Turnliow .11*1:48% 0 112X710 525*1 I Joejri hoi 110 1:46% 6 112X706 53587 L.tteiv 104 1*8 7 113X705 63478 bold Faithful 3 03X706 52139 •PiaOar M 0241:48% 4180. .708 63835 Hirandee 108 1:48% 5 112X700 52620 hTijjer I4jse 188 1:40% 5 107X700 62853 *I!riekley 112 1:19V Kt 107x700 52021 *.Mary Foils-. ;; siix;7K


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921012801/drf1921012801_5_1
Local Identifier: drf1921012801_5_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800