Fifth Race [5th Havana, Daily Racing Form, 1922-01-08

past performance


view raw text

I FIFTH BACK — ::-l Bile. B-yeatr a laTa. Ctalaalaia;. .:«!i. 8, id-ji; — i:iii — O — 102. » MANICURE, b. f. 3 102 By Transvaal— Bro:d Winner, by Flint Rock. Trainer, A. D. Worlcy. Owner. A. D. Woricy. ujZk.t Havana .v f IM ;.-,good 8-3 Ml :: 111" V T Bunts s Boa Girl, I";. til-. Bitter Biting 88*77 Havana 81 f lM%tmat 8 88 3 1 1 11 is T Burns 11 Pictile, BtoacwaU, Lustre WUl Havana hh f l:Jifast a M7 8 6 6 and■ .J II Byera 11 Caimito. KJag B.. Sun Girl FLYCAST. ch. f. 3 109 By Atbeiing IT TTaiaH Bei:«, by Sweep. Trainer. W. Coll. Owner. T. Hoffler. ..•:.. Havana * 1 14%fast 8 H 3 ! 2 2 ::- 2* A Ptekena 8 UeweBra. Cytionia, Bandel 8839 Havana 82 f 148 fast ! M4 8 2 1 I" 1*1 B Bdaettel a CorChile, ToauUtoi Parse Alf.nl BBS Havana tl t Fii-..mu l I 142 7 : :: :;- :;:,i : PleMa 7 PonreAbead, C.Kacaata, Kina;K. BB4 Churciri 81 1 F2o-..fast 4f Ml I 3 • o 8J 1*4 B Parka 14 CdAntaor, Opaleat, Reliability 8BB Claarchl :;-! l»l ; .fast A M4 7 and 2 2- 1- B Parke 19 M.Ct .. ■ .d. B.V;:iM, Mariaaba 63.18 Tijuana 31 t 42. fast ::-5 112 1 I ]| l1 ■ 1. nny 7 Binz.Kire, raniiruaa. Bartna U BBBTUaaaa 111 48%kvy 3i 112 6 3 Z2 2:JE Denny 8 UeLMajer, l» H-.Tiibb », l.i.iz.Kire TOMAHOI, b. c. 3 112 By Atheling II.— Cartco, by Ryy el Sierras. Trainer. M. QaUblatt. 0-wner. M. Golnblatt.i. :.:••:• Harana .": I IM fa.: 2 112 2 4 4 3-J 2" L Penman !• Co* Nile, P. .Mm ad. P. Beatber 69M1 Havana 8-4 1:!7 .-lov 8-5 MB 1 7 4 !»• 4*1 L Penma 1 !• Col Chile, DiTeraity, Mad Nell 88855 Havana "•: f F..tst 3 112 1 :: ::■ 3=1 B Kenndy 5 Cydaaia, UBlk.Sbeep, Tktleblai S 848 Havana 81 f l:041ifaat ."- 113 I l 1 I* Z 1, Penman 5 Legbera, Cydaate, Col Chile 6S7".* Havana 8| t l:"S-..fast 1 M9 I 111" 1"! 1 Penman 4 Pictile. .Stonewall. Athjrarven fi7:.!S I.at-.nia 2-4 l:U%faat 20f 104 8 9 » 10 10u B Park" 12 Brichtl.eaf. Ralaader, Or. Dale •eB4IPnhbra H f 1 ItXiaial 25 104 3 and 6 8* p.um.b Parke 9 Han.Bnxton, B.White, V.Calleea MB Tllnana 1-2 4S.,:-lol B l.S 7 6 3l 4:3 F. Denny 8-Pen.Tea, J.Dandee, Ino tinanee BM Tijuana ?-i f 42Ufast 6 1!: 3 4 o1 7Ti K D. my 7 "woouHoy, Ineagnaaee, P.Wale FOUL TVEATHER. b. 1. 3 103 By Von Tramp— Foul Fay, by Foul Phct. Trainer. J. W. Kaylor. Owner. T. E. Mueller. 88881 Havana f lnifaat 2 85 2 I A TerraU 7 Pineaxtle, Relutbiiity, Baa Ctrl aBB Havana 81 1 1MB fast 1 MS 1 ! - !| t ! A Yerratt 9 ColChile, Tomaboi, Porge Ahead 50070 Havana 81 f F.o;--.fast 3 1"! I 2 8 "- J- P Walla 7 Reliability, Mad X ■•11. DiTeraity bOOll Havana ::-4 UlHaioW 2 1-4 8 «i i 6ak 7*« 1 Fields ft Col Chile. Direraity, Mad Nell BSB Havana 3-4 i:i4%fast 3J l«»j 1 1 1 1* 1«| J Dreyer M Orris. Parge Ahead, Bad Nell 1 EBB Havana El t 1 :07Vifast 4J Ml 2 11 F12" .1 Dreyer lOitta, Who an Tell, Ales. EBB Havana 6-s l:0i fast G MS 1 1 2 ::■ 4T% J Dreyer 7 L.B.8been, Rellrillty, Bgbam S81»4 Churchl 6J f I BBLIael 4f M I 1 1 I 4" 4»J F tjmith 14 O.dAaaoar, Opulent, ReliabUlrj DIVERSITY, hr. f. 3 107 By The Finn— Disparity, by ■llnlXail. Trainer. F. J. Kearns. Owner. F. J. Kearns. :.■•" Havana .". f 18 last 5 149 9 b 7 B Atkins n !• ColChile. Tomaboi, Porge Ahead E9979 Havana El t lrvnfcfaat 1 l1" E 0 4 9*4* B Atkinan T Reliability, P.Weather, MadNell BBU Havana :: l I :i7!.-.slow 6 lo7 4 2 2 :» 2«J B Atkman ■ Col C::ile. Alad N ;:. laaaabal 58021 Havana 81 f l:11":,slow 7 M9 S 7 I lr F B Atkinsr.lO I ■"•••tile. Laatre, Aleso BB9 Havana 8 f FOv.fast S N4 7 7 S -r .".7 E Atkinsn 7 Who Can Tell, Laatre, Fictile faSlOfi F.mpire Eft * l*9*fant 50 M9 13 14 14 142 14« Al Harton 183 Canyon, Grandson. Ballet Mtl Sartoga I 4 1 dSJtfaat 20 M 13 12 11 10» 9J O Ponce U lhilana. Ttaditc. Koaa Mve I SUN GIRL. ch. f. 3 B5 By Bnliot— Miss Mooncy. by My Boy II. Irainer. F. D. Weir. Owner, F. D. Weir. •Havana :-: f :«- !ast 7-0 llo 1 ill E j C Robaon •. Mary ! .. Jloon •,!••. Last Girl Havana 51- f l:07:.fast 7 m; | E I B* F f; Bcneffel 7 Pinraatle, Belbility, P.Weather EBB Havana 5 f Fos.good -j 112 8 7 4 H ~i L Penman 8 Banieare, PletBe, Bitter Biting 893X9 Havana El t FFV.siow 6-5 ill l SSI ll L, Peaanan 7 Aeaata, old Polka, Marg*etNaah E9B9 Havana S-4 1 .i:r.,fdst 2-5 M9 0 3 3 2 l«l B Bcaaffel T Thlatlafcbaaa, Kin::;:., I-ovelier.t :.M17 Havana El f l:"?- .fast 8 B 8 tit* V B Behettel 8 Awniag, WheCaaTeB, BigNoigy COL CHILE, b. c. 3 107 By Marta Santa— Dividend, by Inoltlsby. Trainer, J. J. KcCafferty. Owner, Mariana 0 Stable. "•■"Havana .v f | ;■ !.■ | :•. : 14 »« 6*1 A M l.hliit 7 Pinraatle, Belbility, P.Weather 89299 Havana E f 1 M fast 10 M»3 .". 11 I* 1« D Prible Tomaboi, FgeAhead, P.Weather ■ Havana E 1 1:7 .fast , 147 4 3 2 -y- E*l D Prible 7 Reliability, P.Weather, MadNell ."U Havana 3-4 l:17fcalow S B 3 l 1 1- I1! D Prible :• Diversity, .Mail Nell. Toaaahal EMM Havana 5. f 1 .".;•. .fast 12 llo :: 2 2 4* 4" I Carroll 8 Leghora, Cydoala, laaaabal 89713 Havana 1 1-8 1 -.c .fast 20 Hi 3 :: 2 Si 4* w Kelaay 8 WaydLady, Legaera, WhoCTell E49B B Ponta 6-8 1 :OfF. slop 22 1-6 0 7 8 7"" I - .1 f-mith !» Misdeal, Qalck Raa, Wolfs Crj E471S B.Boa*ta 0-8 l:014irast 8 115 1 6 5 5 6:J J BnUth 8 Ogarite, Wolfs Cry, Quick Bun SrODS. b. g. 3 ,M 106 Ey Balsa — Oasis, by Commando. Traiaar, I. Acey. Owner. Egypt Stable. r«43» Havana -f I :" -fast 1 110 7 .". 4 4-1 4«5 1. Penman 8 Aaaer.Legioa, Notime, C. Baker .•■..0 Havana " t i-."7..fast 12 ill 6 8 E 9»* 4* C Robson 7 Pinraatle, Relbillty, P.Weather 1 Church 1 611 89?»faat If M4 59 :t 92 9J B Kenndy 1 4 C.dAaaaar, Opulent. Reliability i"i hurchl l l:4*HCaat 50 Vft 1 1 1 1 61 6"» H .1 Batrkeie CbarUae. Sam Praak, Bajat E79BS I.atonia 3-4 1:18 mud ."I lo7 6 4 3 3" 3" A Wilson U Menu WinKR. Dugs, Tamper r.7.2:: l.atonia 3-4 FlSfast 54 115 7 6 10 B* M** B Gamer 12 Bed WtagdeR Settle. Harurt R Fntonla 3-4 l:l",-„fast 96 109 6 5 6 10 • 10:» K Barrett 32 ilvltall. Black Rett v. FJucatle E74B I».tonia 61 f 1:12 hvy 29 112 2 4 8 9 91* R Harton 10 Salamander. Buck;n:;ham. lVll CAIMITO, br. c. 3 107 ? * Wr.tcrvale — Tanay Eslle. by Knight Errant. Trainer. W. A. Carter. Owner. C. and D. Stable. I Havana 1 l:41%faat 20 BR 111 I :■ " Swart 7 P.Ahead, WhoCaaTell, Berickel ■•Havana Si f 1MB fast 4» BS 7 7 ti 71 76? T Ruins 9 ColChile, Teaaahei, Porge Ahead t Havana E-8 1 :0.".:.good 84 IB 4 5 7 7 7:l H Clmenta 7 Cydoaia, F.l.l.iel.Slteep, Fltimo : Havana Ei lMtHtaat 28 no « 2 1 i* 1 H Clnventall klanlcare, Mu- B., f-tta Girl I Havana 2-4 l:14-.-,fast loO M4 4 2 4 I* 1"" H Clinent.--1 » PonlWeather, Orris, PergeAhead EStlC Havana B-8 1 o.r-fast M IB j 8 8 8 7 -; T Burns s WaydLady, Leghorn, WhoO.Tall 62fSO Havana 3 f 42:ifast 2.7 106 5 6 6 *»1 J Pitz ; Kli.isO., Aihgnren. Coseorrou B 0 Havana 3-8 si:.-,fast 30 113 6 8 8» J Panatvar 8 .!• ; Joa, PiaaacJe, BttwCX


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922010801/drf1922010801_5_2
Local Identifier: drf1922010801_5_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800