Fourth Race [4th Belmont Park, Daily Racing Form, 1915-07-22

past performance


view raw text

FOURTH RACE — 5 1-2 Furlontjs Straight. Dcmoi-c:ie Stakes. 2-ycar-clds. Fillies. Allowances. C-IUWK i . j !• ;. i CELANDRIA, th. f. 2 122 Bv Celt— Adriara Elkwood Park Staldcl. 21473 . , .. .i i i 5-s 1:04 slop 18-6 BH 6 3 2 2j 1 M Boxton f» 1.- i-.-m-. Malachite, Pleiune n Jamaica ■"■ 5 i:"i-sia.-i 11 5 M E 4 2 9 If* M Baxtoa Bonnie Tew, Grasp. Malachite 20719 Pip. Rl All I r G6 fast 3 ii I • I1] ;, M Box ton « T.-a-Uaff. L. Hillton, P.ofCoaaa 20*94 Belmont 5-8 at El fnsi s |«7 S :: 4 :: 4 , M Baxton 8 Plekwe. Lorar, Malachite 20S4W ii ,i ■ -, , i j 4T-.i;ist El Ml 3 ti ," o1 2i .1 Butwii 6 Reajiaa, PleJoae, UoUea List 20MM ii deGce 1 - 48%Iast 13 Mi • P I*! J Bart well ;» Baakbt, aterJaa. Casco • I »isi|im lined for loul. FLEI0NE. b. f, 2 122 By Sain— Spindrift G. A. Cochran. 16 l Aqueduct 5-8 59%fasl 13 10 IU J 2 2 2 l1 .1 McCihej 2 Lorae 21473 luueduct •■ * 1 :»4--.slop S I2J E E E ■■ 1*18 Davis » Celandria, Lorac. Malachite 21121 Jamaica " 8 l :0l%fast 3 117 i S I tl P] V Lille.- 7 Celandria, Bonnie Tesa, Grasp 33041 Jamaica 5-8 1:01 %fast 1-10 113 2 3 3 2J I - V l.iii. I Daaarasch, Boeoay, Little Dtppei 2M94 Belmont B 8 at .is fast 10 n:, 4 .". 3 !■* ia w l.illey 8 Lorae, Malachite, Celandria 20636 Belmont S S st l:02%fast 11-4 1 * " » l l 1 D I1 V I.illev 7 Sun God, Perarock, Itroomvale 2«72 Belmont 4 f at 63 last 1 Ml E 3 4 II D W l.illey 5 Tralee, Perarock, Babbit 20113 H deGce 4J f 5.".if;o d 11 E 101 2 12 V :- V l.ilk-v 4 Golden List. Lit. Gink. Tiajao 20040 IJ.deGce 1-2 47v,tast 5 Kr7 1 5 4 V 3-?. W Lillev 6 Reffiaa, Celandria, Gold. List VJX.3 Howie 1 2 4!lfast 6 10G 3 5 - A I| W Litley 6 Inawaddy. T. Dsante. Lit.. Vita MALACHITE, ch. f, 2 110 By Rock Sand— Miss Hanover A. Belmont. 21648 Belmoni S st :.: . fast 11 10 114 "■ 3 3 - I* C Turner : Miss Pnasle. B.Tesw. Smoothbore 211 Aqueduct 5-8 1 : «• fast 3-6 Ml l i l iJ i:; .1 McCabey 4 Bendrie, Basin, r.l-ie Boacra 21573 Aqueduct 5-8 l:00*4a;ood 6-5 ill 1 3 3 21 2-. K Dur:ih I Sprint, Edna Keaaa, Excelsior 21473 Aqueduct 5-8 l:04»islop G lo:t l 2 3 3" I»| C Turner 0 Celaadria. Lorae, Pleioae 21271 Aqueduct 1 t 54%fast 13-10 116 2 I r, ~- 2 Turner I MlsaPuasle, Sprint. UHleDipper 21121 Jamaica • 8 l:0l%fast fi 107 1 2 I ::. 4? H Caranb . Celandria. Bonale Teas, Grasp 20694 Belmont 6-8 at 61 fast 4 ill u ti 1; 4. ?,] K Dacaa 8 Pleioae, Lorac, Celaadria - 1I3 Belmont 41 f st r.5 mud 3J MS 6 4 I1 l» Turner 7 1-eininist. Wenonali. Sprint MISS PUZZLE, b. f, 2 110 By Disguise— Ruby Nethersole J. Butler. 21648 Bel nl 5-8 st ."n-.-.la.-t 13-5 111 2 2 2 1" 9*J Loftaa ■ Malar hike. Boa.Ttss, Smooth ti 21f.Kl Aqueduct 5-8 l:04%slop 13-6 ill 3 l l 1" 1" C Tuner 5 Sccess, DddyaCboice, Coatater -1473 Aqueduct 5 8 l:"|i-slop 7 1M Left at tlie poat 0 Barac l IVIandria. Lorac. Malachite 21271 Aqueduct 41 f M.fast is :, nr, :; 2 -j |«k 1« r Boret I Malachite, Sprint. Little Dipper 21129 Jamaica B-S l:01%fast 11-5 103 1 fi S fi- r. C Borel 7 Celandria, Bonnie Teas, Grasp 20917 Jamaica ■" 8 l:02%slow 11 5 no :: 2 l r- D C Morel 7 Feminist, Bae r... Corfa 2iis_!i Belmont 1 t st E3 fast 2 M6 2 4 2 31 2- . J Byrne • •• Hipper. Feminist, Smoothhori 20762 Belmonl " 1 Bt r.i-.fast :". 111! 1 11 l1 2" BaCtJ 4 Peace. Star. I.. Heavns. G.Gat 20567 Belmont 4 f st f..ri good 11-5 112 2 2 -" PC BareJ 15 Wenonaa. IVminist. Sprint 20438 Belmont 4| f st 63%mod S Ml 1 3 "- 4D Steward i W. Hackle. Daaarosca, Mustanl MM Relmont 4| t at 53-%slop 5 109 3 3 32 3SJ C lorel 4 Betriua. Smnothliore. Cuddle I I BONNIE TESS. ch. f, 2 119 Bv Star Shoot— Last Cherrv Qnincy Stable. 21648 Belmonl r 8 st .."-.last fi 114 4 4 4 V l«| -T MeCahej •• Malachite, M.Paaaie. Smoothbon 2U7:: Aqu duct 5-8 l:04%alop 10 US 3 4 ; fis 5H J McCabey 9 Celandria, Lorac, Malachite 21129 Jamaica 5-8 l:01%faat 15 99 2 :; 4 6" 9 .1 MeCahey 7 Celamhia, Grasp, Malachite 20997 Jamaica 6-8 l :nj-w,siov io do 4 6 4 :.- B,# 3 McCaaev 7 Mis- puzzle. Feminist. Bae P.. 2999? Jamaica 6-8 Doifast 10 lit 2 I E 6»» 5"JI MeCahey G Lib. Sands, HaadaOff. Gold.Gate FEMINIST, ch. f, 2 110 Bv Voter— Belle of Ashiand G. A. Cochran. 21648 liclr n S S st 594fcfasi • 109 1 11 V 5*1 W Lillev a Mahtchite, MissPuxxle, Bon.Tcs* 21473 Aqueduct 5-8 I :oj -lop S IU. 7 .". 4 V. 6"1W War* ton fi Celandria. Lcrac. Malachite 21329 Aqueduct 5-8 1 :H *-,!ast 4-5 112 1 1 1 D Is Y Wartoa .• IMIko. Rdith Oiea, "olden Gate 21ini Jamaica ;• f l 08 last fi M E 112- 2- V Lillev .". Feraroek. Trihobt. Tioa a :.ii: 20997 Jamaica 5 8 l:02%slow 7 5 Do 2 12 2- 2 W Warton 7 Mi.-s Pnasle, Rae P... Corfu 20829 Belmont 4J t st 53 last I MG I •"» I P Pi* l.illey I I.. Hipper. M. Puzzle. Smoothbon 20967 Belmonl 1 t st E3 fast 1 112 1 11 Da21 W Wartoa 0 Sprint. Variety, Broom Corn ■J0.",fi7 Belmont ij fat 65 good 7 112 3 3- 2* Y Wartoa S Wenonali. Mis Pasale, Snrint 29449 Belmont 4 fat E mud 15 DO 3 1 VI I* W Warton 7 Malachite, Wenonali. Spruit


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1915072201/drf1915072201_5_1
Local Identifier: drf1915072201_5_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800