Havana Entries and Past Performances for Friday, January 7, Daily Racing Form, 1921-01-07

entry


view raw text

HAVANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR FRIDAY, JANUARY 7 WEATHER CLEAR. TRACK FAST. I 1 ] I 1 I Racing stalls at 2:.:il p. m. Chicago time 1:57. 0 Superior mud lunner. X Good mud runner. | :•: Fair mud runner. M Maidens. Apprentice allowance, b Rlinkers. First Race— 3-4 Mile. S-year-olds. Maiden-. Alkiwaaces, Trai k record: Jan. 8, T.1211 1:11 I 102.1 Todays fad. II. use. wt It.-.-. A.Wt.Han. .".:o:.7 iili.mita Ill 1:12.-, 117. .725 ."cum Taaaorea 115 1:15% Hisx72ii 51385s Pansy 184 1:15% 102x715 51121 Shy Ann 107. .715 52228 Mhe Bnqairer .... 10B..710 52182 Klowbljrti MS. .703 5178S Joaepbine K. .....112 PJ-j-.m 102. .703 52012 Lotta Speed 108X706 Second Race — 3-4 Mile. I year-olds and npward. Claiming. Track record: Jan.. s. 19Li» ill 1; 102. 52125s *Our Nephew 112 1:12% 8 1*7X723 52182 .Sinn Peiaer 114 1:12% 5 115x720 51500 Bddie Henry 118 1:13% 8 112715 M:i72: Roundel 111 1:14% 5 115*713 .".21S3 Frank Rurke 102 1:12% 8 115X715 51185 African Arron ..102 1:15% 8*115x715 52227 *Honuua ttti 1:14% 7 iliix7M 52225 *bVl« 1i«* 1:15% I 107.. 70S 32204 *Tbora Bloaaa 110 1:12% 7 110x703 r.2is.;- Dinn Moure MP. 110 1:14% I 100 --Ton .".2i!*ii CDter Queen M108 1:15%« 5 11O..7O0 522*4" * lalhy 108 l:1v-.-,s 8 110x700 Third Rac — 5 1-2 Furbngs. l-year-olda and npward. Clahuiaa;. Trark rerord: Jan. 21 1217—1:05% S 102. 518*4 •KIKTEB srsii: . . 1 12 1 :05 •-, H 102X725 .".2Pie DitH-usxioa IP: 1.-07% 5 107x715 t"i2iis,p Dfjaa Hobeet lo7 1:00% 0 1i»iiv7i.-, 51914 Koran 97 1:00% 0 lit :-:71u 52228 •bTbe Bebrkta IP. ill 1:W.- 7 1024:710 52228 bRunnyven Ills 1 :ll7-;-. 4 MB. .710 [ 51814 *blaa V I 4 2*.. 7*8 ..1970 Drapery 18*1:10 4 8*. .705 52142 Black Prince 113 1:07% I 100X7O3 52142 •Chimera KHlllS. 5 100x7011 Fourth Race — 3-4 Mile. 8-year-oMa and upward. Allowaneea. Track record: Jan. 8, 122*— 1:11 — 0 — 1*2. 52207 I. IVnelope 112 1:12% 4 IMX750 5208O* hRelle ..r BBaabeth- tawa 1*5 1:11% .". KM x 745 52051 Munibo .luinlio ...112 1:12% 7 1M!x745 52229- Rally 1*7 1:12% 7 18*X743 522117- Pnrbelow 112 1:12% 4 Hi7x74i» 32040 Vic Mnaoa •". 91X735 48832 Rancher UT 1:12% 8 lib. .723 52207 l.llni .111 1. Ml Ins 1:15% 4 1*8. .713 Fifth Race— 1 1-16 Miles. 4-year -..Ids and upward. Clahiiiii;. Clra.-k recard: Peb. :s. 1218 — 1:44% — 2— 92. 521*81 *ilaaofcia 105 1:44% 7 1*8X725 52187 *.la.k Healey 82 1:47 5 10i»x72ii 52225 •bJaaaea MM 1 : 17 -. 7 105X715 5PI77" Ile-.viit 1*8 1:50 4 105. .715 52225 *1. White Clown 117 1 : Is il 105X710 5207!i- bBaacraaa nw 1:47% 5 1*8. .710 32144 l.liuaiil 11*1:4*% 5 111.705 32O50a »Plj Heme DI7 1:40% !l 108X7O3 52208 Praak Keack 1*8 1:47% 6 1 1m;: 7im Sixth Race — 1 Mile and 50 Yards. I - ear old- and upward. Claiming. Track reesrd: March 8, lois i : 1 1 :, 117. 1 5218b- *San- Pear II lo7 1:15 5 1*5X723 5I!i!l7l *C.inille Pichl 107 1 : Ci 5 111... 7211 •".22LS- »|he Pirate I 8*. .715 52208 Zoic MC 1 : M% 5 1*2. 71". I 5222S3 •Mather 1i«i 1:44% 8 1*2x710 1 52208 l.l.iltle Bd 105 1:52s 5 1*7 :£ 710 I 52188 IAnieii.an Soldier .115 l:54%k 1 107X705 I 5222!i bStepsoa 5 115.. 7011


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921010701/drf1921010701_5_3
Local Identifier: drf1921010701_5_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800