Latonia, Daily Racing Form, 1917-06-29

past performance


view raw text

Latonia Entries and Past Performances for Friday, June 29. WEATHER CLEAR. THACK SLOW. Kaeing st.irts 2:30 p. m. Chic.iKo time 2:30. ,., *",s "*U " "ll"1- ©Superior mud ruuuer. 51 Maidens. *Asssi ntiee allowanee. First Race — 5 1-2 Furlongs. I-year-olds. Maidens. Fillios. Special Wei-hts. Track rminl: June 7, IBM 1 BBTj — B— 88. Ind. Horse. Wt. Rec. A.Wt.ilan. 33440* Jessie Onnsby ... iv 728 3Mn3 Crystal Day 112X720 339.53 Redlita V n- 71.-, 33853 Belle Mere 112. .718 .t.l.i.i.l Bandymo ii t]o 33840 Pkmnce 112*. 1710 33444 Independence 112 7o:, :::;!»!» Marhere U2."t«8 :!:;.».,:» Dirty Face 112.. MB •**M Bhonet.i 112.. 700 Jliss Wright, b. f. by Jadge Wright —Abrasion ii Ochenta, i . f. hy McGee LUlie Tamer ipj Also eHgihle to start in order named should any of the above be scratched: 33053 Olga Petrova U2..TM 33853 Mann 112.. 710 Jessie Oiinsl.vs only race was a good one. Second Race — 3-4 Mile. S-year-eMa. Oaimiaa;. Track record: .June 27, M14— 1:11— S— IM. 338S7 Hasty Cora 182 1:14 111X728 33a0t * Ginger Quill M..1BS 1:14% D0X715 33S34* Immense 80 1:13-- 101X71S 335*0 Apple Jack 110 1:1B% 104x715 33834 Night Cap 108 1:18 Ml 710 :e.»;si; Feint 87 1:16% 88 7o:, 33900 Tom Anderson .Mllos 1:1«% lol 7n:, 33US8 Bd Garrison 112 1:15% 10SX705 33SK7* Mat A. M BR 1:M :»» 700 :i.:s 7 Handsel It,.-. M.104 1:18 «i "tiki : .is:H James s i 1:14% 101X700 .u ..!2 Bandy Lad M...MS 1:15 104x708 Also eMgBble t. stut in order named should any of the short be scratched: SSM2 A 1 i ce Weisenliaeli M no 1:17% it! 7 hi 339S8 Vagaboml M ...100 1:10% 104 788 3380H Tils; n iM 104 1:14% Ml 710 StOSS James j 102 1:14% 10B..710 :t:;!iss ;:„• Baroness :i7 1:10% *.•: 705 339S89 Trusty ] •_ lit 101X725 3390ti County Court M..MS 1:14% 101X705 BBB68 Dental 102 1:10 DJ..700 Conservator, b. g, by Duke ,.f or- moieii Devotisa lol Race of deahtfai eatieaw. Third Race— 5 1-2 I-irlongs. 2-year sens, c.-its sad Geldings. Ctahntag. Track record: Juno 7, MM —1:06% 3 «.::. 33798 Pastime toi jjs 339SS Butcher Boy 104 1:08% 114**728 :;::Lv.i Ambnscade 1121140% MB .7L", .".::,: •_ Kling ipa ~:, ooJSO- Little Kolio 10S l:0J"i 110X715 At or Under •r*" fcrr. B «. Wt. Mt. 1st. 2d. SB. Baaae. ■ a 107 7." 7 1 »; t 128 B!- CoaaeUy, D 20 lor 882 MB 118 111 Marphy, F M 109 1007 MS !»;;» i:io Oentry, 1 18 111 B68 88 77 73 Hunt. C 15 MB .S37 127 121 llS Andreas, Bf L" 110 .".ii7 51 M 49 Metcall, .1 it no 543 74 B2 m Kearny, W 14 Bis 814 74 8B 71 Martin. K 14 10L 408 70 BB BB Meehea, W 14 108 los 13 14 14 LapaiUe, K IB 107 !: * CI 70 7o Wingfleld, R IB !»3 451 BB 4ti BB Gray, H IB MB ."•." 7 4 0 Bhsrpe, ■ 13 101 s 1 o 1 Btearaa, 11 IJ 10 EM BB fit 7 » ll.iiiov.r. J |2 107 .",51 tit 88 71 McDermott, R. .. .12 lol r,tr, 88 pj ; Lilby. W 12 MB 110 4H BB M Carroll, t;. w 12 MS — :; l ":: :2 Andersen, M 12 lo:j 202 5 27 i7 Henry, I ll 101 MB ll BB Bl Disunion. C 11 101 336 30 46 54 34IH2 Kini; Trovato 110. .710 330.S9 Quartette 108 1:10% BW. .705 34007 Tippa Snhil, M.. 112 1:11 %b 110x705 :i:iiM»7 Waiter Brady Mi. MB..MB 31007 Chick Bnrkliy M112 l:12%b 104. .700 83653 Priaee Mac M .. 10D..700 lastime may ptwre best here. Fourth Race — 3-4 Mile. B-yier nMi ami upward. Allowance*. Track record: June 27, 1014 1:11— B— 1KB. S344S Buford 114 1:14% B MIX72B 33044 Bribed Voter 105 1:13 8 104X728 33KIC! Paramount 100 1:14% 3M0..7M 83833 Gallant L;;d loll 1 :! I.-, :s 100x715 :::t!H Arthur Midilleton. ..100 1:18% 4 112 715 33880* Safety First 108 1:18% 4 112;-; 710 3:«i.»l MUaM Anne 107 1:14% .s 88X708 28138 HulTiiker 102 1:12% 4 llBxTOfi 33833 riotntion M ...lol 1:15% I BB. .78 32745 Shadow Lawa M 112 1:1.",--. 8 MB. .MB 20153 Moiaea Star 110 1:15% 1 MB. .7H 33733 Beserve 110 1:16% 4 MBXMB Also eMgBMe to start in order named should any of the above be scratched: 3SS58 Highland Lad 117 1:1.",. 3 107. .720 .••.:?733 Flearo 100 1:12% 4 115.. 720 S3M13 Bosewead 107 1:14 3 »s..715 Buford seems slightly Lest here. Fifth Race— 1 1-1G Miles. Hamilton Burse. 3-ycar-olds ami uuward. Allowances. Track record: Oct, 7. MM— 1:48% — B— 122. 830453 FAUX-C0L IBS 1:44 4 110. .750 33944* Lady Botha 112 1:44% B MSXTM 33800 Aklebaras US 1:48% 8 107x740 3M11 J. .1. Mardock ... 4 1M..T4B 33044 Queen Brrant .! MX7B8 33958* Matt 1011:40 3 103x735 34046 S.,1 Cilsey 112 1:1S% 3 103X730 SM44 Bob Hensley 17 1:49 0 1070725 Faux -Cols last race was promising. Sith Race— 1 1-10 Miles. 4-year olds and upward. Claiming. Track recard: Oct V, MIS— 1:43%— S— 122. 33892 Grassaerc IM 1:46% 10 100X728 :;:;i:io c.,i. Marebmont . .IM 1:40% !i 100.. 120 34010- Harry tlarduer . . .li" 1 :4 "-. 4 105 x 715 33990* Al da Lawrence.. B8jl:40% B 108X715 :;::xr_. willdo 112 l:40%ai 4 1MX715 33065 I.o.ui Spill, r Hit 1:47% •"• M0X710 33990* Batcbler IM 1:47% 5 113 710 ::.",!M1- r.ii: Fellow 107 1:M% 4 10B..MB 33992 oisoler ill 1 :4S S !l Ml X 705 ..:is.".r All, n Cain 107 1:47% B IMX70S :t::s:i:i .1. c. stone 186 1:40% 4 MBX7M 5.:,.t ! Nephthys MB 1:47% 5 107x700 Notliing outstanding la-re. Seventh Race — 1 1-4 Miles. 8-year sMs and apward. Clahnias. Track record: June 27. 1911 — 2:03 ■•-.— 4— 105. .13992 Margaret ■ 4 105 725 33992= Solid Rock 102 2:05% 4 MIX 728 33056 Irregalar ; 82X715 33950 Cliff rield 8 IMX715 33939 Chief Brown 4 110 710 BMM Bwrpesaing MS 2:08f, S MBXMB Margaret K. may prove best at the distance. L.VTO.MA JOdvLV IiOUt KXTAGKS. From January 1, 15 1«, to June Z:, 1! I7, Inclusive. At or Under Becker. P.O. wt. Mta. 1st. 2d. 3d. lady, 1 11 02 7:; 8 4 12 SI illiiik-. II IS 107 757 lis 123 97 Van Dasea, c 10 lot 407 47 49 BB Mor.vs, .1 10 in.! 2*0 20 39 30 Tudor. C 10 105 73 7 10 5 Tharbi i , II oh Bit 411 37 55 BB Callahan. J OS lot 288 21 23 2S Fuerst. F SB 104 172 13 14 11 Bm-klcs, T 07 105 3.t2 21 37 BB Graves, B 07 103 MS 14 27 2S Barrett, N 07 100 1st fj i » 21 Tayl,:. W. W 07 111 Ml 11 14 20 DcPotster. J o." 100 ,st 4 5 5 Dararh, .1 o:t loo M 12 7 .Shannon, 7. 03 102 35 115 Simpson, R 90 32 0 2 1 Lunsford. II !M BB 0 0 0 Cruller, J ffj Z O O 3 Gamer, L 97 « o 0 0 Francis, J 100 2 0 0 0 Spend r. B 102 IS 8 8 0 Ross, 0 107 2 0 0 0 1 -05*Af93 "tCE — 5 1"2 rurlonands 2-year-olds. Maidens. Fillies. Special Weights. June 7. 1909— Index Course DlntTimcTckOdds Wt St i % % Str Fin Jockeys 8tarted Order of Finish JESSIE 0RMSBY. k. f, 2 M 112 By Plaudit-Frances Dillon Gallalier Bros.. 83448 Donglaa 4i f B4%good SB 112 3 I 8% 2* W Asjdreasll Cip.«neeu, Amclita. M. Bonero CRYSTAL DAY. b. f. 2 M 112 By Peep oDay— Crystal Maid W. L. Lewis. ..:•...••,. ni.t B-fJiS r,:i £■*!£ ! ! 5 L" ::* C W«tao«lS M. WIM BedUt-i V.. Bandymo .....H-. Latonia -..-?1 M f a.st w U 4 h fi 6 C«l C Dishmon 7 Bolster. I. Schorr. Br.McBaweil .o.;S:.j ,u, ton a n-s l-.o .fast M-5112B o s V V W Kelaay M Azalea. March Wind. La Dakse 5J5 Jl°5ta /1-::,ii,iit Jo,110 6 7 ■ 3 •"i , Dishmon 8 Amelita. JaneBVacea, MhuPaUy 3, 173 Douglas 4J f 64%faat IS 5 113 7 8 S« B»* F Murphy 10 VivaAineri, a. Amelita. Lndytj. 25S y£arr£ *Al ILS0* %"*2! 3 • ■ 2 D Cowaeily 8 Flevaa. F, li.-itati.,,.. BteaBm V. MB! Chunh 1 4i f 54f.fast 11 M7 5 4 V 2* 1 Connelly 8 Vio.Boiuiie, Mist. Iollv. Sasent.i %££ ox.k-°» 4Ai I S?* Sh*1? ■ 4 4i ■"" J ■■•*»■ 12 Hma Schorr. Blum. Pretty Baby SSl*?!0" 4H /bfast, V.. Ui fi 5 4i - r KeOB* 11 HVydew. FVitation. Bret. Baby 3.C18 Lex gton 1-2 60 mud llf 112 M 10 »i W C Dishmnl2 B. Paradise. F. Ilamlley. Koran REDLITA V.. cb. f, 2 M 112 By Cunard— Red Light K. Spence. •..:»:..: La toi.ia 5 S 1:02 fast 16 IM i 7 I VM A C Hunt 12 Meli Wind, Crvs.Dav, Bandvmo ■ :;.M Latonia 4 t B4%fnat loo Ml e. 6 fi H= H LwasTrd H B.McDaw*l, B.B.Iohiin ■ Prias HSJ2 l?1""!11 4- f • slow H v 1 4 4 b2 ■w C Hunt o Plevna. Cryst. Bay, Felicitation MM7 Churchl 45 f Bt%faat 9S MS h 8 8 8" C Hunt 8 Vio.Boiuiie. Crys.Dav. Mis Folly ijXLs Churchl 4i f 54%fa.t 54 102 2 7 7 72u J Morys 7 Sixteen to One. Panette, Kling BELLE MERE, br. f, 2 M 112 By Dick Finnell— Miss Peggy Ross and Looney. 33863 Latonia 6-8 1:02 faat 21 112 7 5 6 51 ui W W Tlorl2 M. Wind. Cryst. Day. RedlitaV. BANDYMO, b. f, 2 K 112 By Uncle— Felicity Tackett Stable. 83963 Latonia 5 8 1:02 fast 31-5 112 5 M IM 11 Shilling 12 M. Wind. Cryst. Bar. R-dlitaV SMS Lfttpnia 5-S Holdfast 6:-10 112 3 3 4 .V ,V= .T Morys 10 Azalea. MarchWind. CrvstalD.iy 32743 Lexgton 4h f 55%faat »f ilO 2 7 7 Pin shilling 10 Hoaeydew. 8. Lady. F. "Hundley .,2,H, Lex gton 4i f SOJifast 60f 112 10 10 M* M*| ■ Martiii 11 Honeydew. C. Bay, Felicitation FLOUNCE, b. f. 2 M 112 By Plaudit— Raglets K. D. Alexander. 33848 Latonia .. -8 1 :01" fast 3S KO 1 8 6 7J 7;i F Murphy 12 KingTrovato. American. D.Rock .:;.:,.,,.: J-t»nia 5-S l:«l%faat 22 110 4 4 5 fi:» :,si B loose S Amelita. JaneFrances, Crys.Day SaWDomriaa 4t f K%cood M 1"3 7 9 W 9» C Dishmomll B.B.Johnson. Clairvovant. Mb 3:!1,9 Douglas 41 f 54%fast 120 112 4 2 21 4J C Di.shmonlO VivaAmerica, Amelit.:i, Ladvt; ma Churchl 1-2 47ifast 37f 110 11 11 11- 11"- W Crump 12 Oc.Sweep. Vio. Bonnie. Atalanta 32, H Lex gton 41 f 55%fast 69 112 9 8 9l 9" D Connolly 12 lima Schorr. Plum. Crystal Day INDEPENDENCE, ch. f. 2 M 112 By Ballot— Bracegirdle T. C. McDowell. 2J25 £ouEias 41 f 54~K0od 45 112 9 7 7= 71- K Martiii 11 Cip.Qiioen, Jes.Ormshv, Amelita oil, 9 Douglas 4J f 547ifast 23 112 8 9 912 9" E Martin 10 VivaAmerica. Amelita, Ladyti MACHERE, br. f, 2 M 112 By Masctto— Ousel J. G. Greener. :;:L-2 IJat,niil 5-S 1:01, fast 2of 109 5 9 9 8 8*1 It Wingfldl2 KingTrovato. American. D Rock HMBLaxeeUa 5-8 lMHfcfaat 113 112 7 8 8 sl B*» B Wingfuuo Aaalea, MarchWlaa, CrystalDay DIRTY FACE, b. f, 2 M 112 By Sweep— Nannctte Kcystono Stable. J.:9„u Latonia 5-S 1:02 fast 12f 112 1 6 7 "tl M| W Kelsay 12 M. Wind. Cryst. Day. RedlitaV. PH0NETA, b. f, 2 M 113 Bv Rapid Water— Margaret T. H. Oots. .S3!..; Latonia 5 S 1:02 fast 34 112 11 11 11 11»11» L Gentry 12 SI. Wind. Cryst. Day RedlitaV b3Su2 Latonia 5-S HOl.fast 34 112 10 10 10 10 10l» R McDott 10 Azalea, March Wind, CrystalDay First start for the following: MISS WRIGHT, b. f. 2 M 112 By Judge Wright— Abrasion J. Livingston. OCHENTA, b. f, 2 M 112 By McGeo— Lillio Turner T. P. Hayes. Also eligible to start in order named should any of the above be scratched: OLGA PETROVA, b. f. 2 M 112 By Tony Bonero— Tres Joli R. S. Darling. 3 MM Latonia 5-8 1:02 fast 12f 112 12 12 12 12 12= M Andsonl2 M. Wind. Cryst. Day, RedlitaV. MARNA, b. f, 2 M 112 By Sempronius— Watoma G. J. Long. ■ViX,i Latonia 5-8 1:02 fast 37 112 10 8 9 B* 9" W Lilley 12 M. Wind, Cryst Day RedlitaV -3469 Douglas 5-8 l:01%fast 44 106J10 11 11 10* 10" D Connelly 12 W. Dant. Rookwood Iret. Baby SECOND RACE — 3-4 Mile. 3-rear-olds. Claiming. June 27, 1914— 1:11— and— 116. HASTY CORA. b. f, 3 111 By Hastings— Nortaumbria ». E. Chancellor!. MM7 Latonia 8-4 l:15%fast 1,-10 112 5 11 in Vi L Gentry 9 GingerQuill. Saf.Girl. AdellneL. 38702 Latonia 8-4 l:M%hvy 29-3 106 7 2 1 2i 3*i P Lowder 12 Clare. Highland Lassie, May W. KE Sousas 3_4 1:M%MM 4 101 2 1 1 IB S* B Wingfdl2 Irregular, Lindenthal, May W. 33441 Douglas 3-4 1 :14%good39-10 107 4 2 2 21 3| C Tudor 12 Milbrey, Lady Kathern, Mab £?B Pou,elas 3-4 l:14%mud 53-10105 2 1 1 6f TH B Martin 9 Fussy Wuzsy. Briss. SafetyFirst 32 1 88 Lex" gton 3-4 laSHslow 43-10 103 4 S 4 4* 4 * W Crump 8 Briss, Sister Susie. Buck Shot 32764 Lexgton 3-4 1:14 fast 11 102 2 1 1 ll li w Crump 10 Blue Cap. Brhut, Blue Racer 32722 Lexgton 8-4 1:16 hvy 47 100111 7 6 6l 6" P Lowder 11 Sosius, Blue Cap, GroverHugheo GINGER O.BTLL, ch. f, 3 M 99 By Star Shoot— Lacrimae C. E. Hamilton. Ml Latonia 3-4 ltttttfaat 19 K«6 4 4 6 3* 34 J Morys 12 Milts Finlcn. Stinto, Jessie C. 28687 Latonia 3-4 l:lo*r,fast 11 H9 4 3 3 3 "i J morya 8 HastyCera, Baf.Girl, AdettaeL. 237 2 Latonia 3-4 1 :16r.hvy 11 lo6 2 12 7* »» B* Martin 12 .hire. High. Laaaie, Hasty Corn aWDoivlu 1-4 l:lS%taat 33 M6 I 2 I 41 4* J Morya 12 BertWHliuma, C.Lane, i".vC« urt . 28968 irihorne 51 f 1:09 good 12 10118 9 10 92 1 1 "= C VanDunlO Milbrey, P.urbnnk, Deckhand 27S07 Hthorne 5-8 1:02 fast 6 101 7 7 8 8 S-° C VanDun t Jocular. Onkwood I.oy. P.essnnta I 27503 Latonia 5-8 l:01* 4 110 14 13 13 14 14-1 E Martin 14 C.Dwyer, P. oPawn. Immense I 27688 Latonia 41 f 57*n, mud 61-10 102 2 3 31 2" E Martin 8 Bea r.Laae. Lit.Spidcr, Hi— t* 88681 Latonia 41 f 55 fast 12 106 1 1 21 2" E Martin 11 Innocent Inez, Clare, Peaehie 26783 Douglas 5-8 l*68*4k8*OOd 20 107 1 I 6 61 €»J B Martin 11 Kntaiidin. Hester Smith. Trusty 2C590 Douglas 5-S l:6t%faat 06 112 3 2 2 31 4*1 E Martin 11 Fan G.. Peaehie, Innocent lues IMMENSE, ch. f, 3- 101 Bv Transvaal — Renta W. Dondas. : .v.i LaUonla lm79y l:4S*/fcfaat 25 ]oo. 3 3 2 4 4° 4° it wingfid 8 Clara. Walter H. Pearce, Matin :::;r,;H Latonia 2-4 1:14 fast 13 M 7 S 8 9 7"» R Wingf.l ! J. Burn*, Pflaea, Matin 33441 Douglas 3-4 l:14r- good 11-5 l /7 11 .S « ;" 7i ii Wlngf*dl2 Milbrey, L.ulyKathcrri. Has. Cora 33193 Douglas 3-4 l:l*%mud 13 :iS 1 0 3 Ill1 R WingCdC. .Matin. May W.. Clare 33112 Churchl 2-4 1:14 fast 15 98 W 7 6 C1 f,n R Wingfdl.i Primero, Liiigtnl. Trusty 83613 Churchl 1-4 l:16ttaloW 88-11 92 S 7 6 5 5lt; R WingCdl- May W., Si-ier Susie, Billows 82253 Havana 61 f LOT-fast 4 % 2 2 2 2- I* R WtagTd I rriendleaa. Borax, Bird Man 32340 Havana 8-4 1 :13V-.fast 4 90 1 2 2 1* 2 J Gartner 6 Cml.llelp. H:ii!Coluiii!iii:, Own mi KU Havana 51 I l:07%fast 7 90 l 6 2 l2 l» It Wingfid 8 Sable, laU, Little Neaam APPLE JACIC, ch. c, 3 104 Bv Bmaart Park — Mescal J. Churchill. 88EM l.a n.nia 2-4 1:11 fast 22 lo7 I f, I Si 8™ D Connelly » .1. Unfits. Pilsea, Matin 33597 Donelaa 8-4 l:M%faet 20 in I I 3 2t» S-5K CoaneUylS Irregular, HaatrCora, Ltodeathal 33266 Douslaa il f l-66%faat 43 97 9 10 lo It 1"; F Smith 12 s.pe ■■ l.-r. Ophelia W., John Jr. 32829 Churchl 3-4 l:14-i.fast 415110 2 2 3 8| 10*1 D ConneltylO Palatable, James ;., Trusty 82893 Churchl 3-4 l:13/-fnst 64 MI 7 6 I 9 9"» D Connelly • Cipscy George, Kinney. Diuiitri I 19941 Latonia ift f l:09-;.slow 28-5 110 4 3 2 tli CJ D Connlly 8 Kbelkamp, Pent— . Bhaiin.-ck | 897H Latonia 52 f l:10l;.hvy 81 112 2 3 2 Ill2 D ConaIlyll BenHampson, Quin, Uobt. Bodes 89S1S Churchl 5-8 l:ol fast 25 113 6 3 3 31 55 L Connlly!*? Sat. Ghi, Sir Wcllous, M.Anue 19435 Churchl | 1 149%nrad 51 113 M I 2 4 6«J D CotmlqrlS Kbelkamp, L.K*hern, B.Hi s..n| 29217 DoncUl 51 f l:08*/ifast 26 112 6 3 1 31 30J D ComTlly H B*haanack, li.irmpsoa. C.Coutr NIGKT CAP, br. g. 3 101 By Meelick — Flash of Night G. L. Blackford. 888X4 Latonia lm7y l:4S%teat 33 l f.?. 4 2 I I C 6" .1 Hanover 8 Clare, Walter H. Pearce, Matin 8X739 Latonia 2-4 1:14 fast 82-10 M8 2 2 2 4" 4" .1 Hanover 9 BOlyJoe, BuckSiiot, MiieaTialea 83322 li.mglas 3-4 l:14%mnd 24f lo:. 2 1 1 Kk Tj7 A Claver 11 llida, Phoeioa, OaUaat Lad 89971 Kenllwh 51 f 113 slop 42-5 111 2 3 5J 6H c, Mol-.-sth 7 I.erthier, Swift Fox, Sedan 89883 Dovahire MM fast 16-5 117 2 4 4 3-1 "; Molrsth 8 P.Oake, L.Wonder, H.T*perar S98M D-v"! shire i| fl:07 fast 38-8198 5 2 9*S]0 Molesth 8 Lu.-ile P., Wat, Sleepy Sun Lvit Kenllwh ii t i:07,A.fiist 52 108 710 ll Ryan 8 Laagdea, Swift Fox. V::l. West •si:;:. Hthorne 5i f 1 M% fast 20 KM 5 6 5 5 !»■ , Gray 5 May W„ ran O., Boavhen Lass 2C.r,29 Donelaa 5-8 l:00%fast 98 ltJ9 5 C 7 91 9ri L. Gentry H Creentiee, .itat Liz. Sunuasli FEINT br. f, 3 99 By Hastings — Felicity Tarhett St.ibln. 226K Lexgton 8-4 l:13%faat 157 97 I S 8 8 7- V Judy 8 Baaajmias, Kinnev, Dmll £9778 Latonia 8-4 1:13. fast 121 lo", 8 S S I 8" W lloag s W.Ueaan, Acahado. it. Me Bora •i..-.s Churchl 1 1 :42 .fast 10 M6 2 2 2 2 4« 4* II shilling .". May V.. lit st.Smitii. Decfchaad 39392 Churchl B t l:00"-.fa.st 265 1U7 6 6 6 6 ••• W I long 8 Snnnoiu.et. W. Hosaa, Banflaah S91S9 Laxctoa 8-4 3:14 fast 42 M 8 6 6 6 S»» J Callahan 8 Amiga, Sleeper, w. II. Pearra 899H Lexeton r. f i:is;.tast 2;;l Mi I 7 6 c2 r,»j p Cooper l » Peaehie, Joralar, c:«-o. c. Lara 28959 U xKton .• f 1:0s--1"; st f W Iflll N M NMfT Cooper 12 Matin, ltlivme. Milltrey 39938 Latonia 4J f 8T%nrad 13-6 144 7 7 6J V* C VanDun 8 Bonr.Laaa, UhuQullL Lit.8pidei BC787 Douglas M 1:0mr,good 15 112 7 5 6 5l 57J C VanDnnll K.-n C. Bweet Helen. Milhrey 88496 Chnrchl S-S 1 :0n--fast 19 Mi 4 7 I 4» 47 C VaaData 7 Miss Jaxhe, Juvenile. Our Nettn TOM ANDERSON, b. g, 3 M 101 Bv Peter Quince — .Tesrie Woodson A!tir A- Baker. 339M Latonia 3 11:15. faat 29 Ml 9 9 S BJ 8* R Coos- 12 Milea rialen, Santo. GimcerQuill 83833 Latonia 3 -4 1:1 8* fast M Mf|i 2 2 8 W R Goose 12 A.Middletoa. K.l.elle, Uejhtfool FD GARRISON, b. c, 3 108 Bv Opden — Country Fraud W. Feuchter. 83998 Latonia 8-4 1:14 fast 6r,f 1 1 4 " E S* 6" N Barretl 12 Sedan, Trusty, Sister Emblem : :siMi l.at.oiia 3-4 1:1: .fast 71 1 99 11 n n 11 U*« N Barrett 11 ImpressiTe, Trusty. J. Rufua 33268 Dongrlaa 6 f lHK%fast 4af lei lo :i l:: 12 12** A Claver 12 K ,ii. eler. Ophelia V.. Jena Jr. 319M Havana ."• -X 1 : M» ,hvy 4 112 6 2 3 3* 11 B Klecger 7 Quin, Olyn :.. Narcissus ::17 1 Havana 5] t l:l::..hvv 2 no 1 1111 1 , It WingTM 8 . M. Crit, Maanettaa, R.9Vw«f 31C71 Havana T. f 1 :er ..ast 6 99 4 2 1 l" 2* .1 1 " er MTwi Rojala, Scyila, BeanOI 81699 Havana 3-4 1:17 mi.ii 8 Mi 2 1 1 1- lu L Mink 7 1nity. Kthan Allen. Royal Tea M6M Havana 5 f 1 :o7 -.fast 7 10 lie I 1 1 1113 L Mink 8 Ilel. Daughter, B. Baby. B.Rttej 21432 Havana ■■ I 1 "7 fast 3 192834 1 1 U ln L Milk J» Il.ity. Kneure, Falls itv 21227 Havana 5i f 1 :07:,fa.-:t 5 111 4 2 1 2i 4- L Mink B M.Minr.i. . U.CoImia, PuloahMI MAT A., br. f, 3 M 94 By Filigrano — Mi-.ty Li;,ht I, P. AgnewL : 887 Latonia 3-4 l:15%fant 162 M8 S 9 9 9 8*1 B Graves ■ BaatyCora, Gia. t .mill. Baf.Girl H/NDSEL ROSE. b. f. 3 M 99 By Haainl Matm Rose W. S. Franklin. 32887 Latonia 3-4 1:1..;. .fast 90 1"4 I 5 S S8 !•• R Wlncfid 9 Hasty T/ora, Gia. Qaill, Baf.Girl .TA.5IF.S, 1. g, 3 101 Bv Hilarious — Darling CWiiliams Bros.l. 3.604 i.atonia lm70v l:45%faat 13 h l 6 i 8 7 73 7- K Lapaille 8 Clare. Walter H. Pearce, MatJa 33697 Doualaa 3 1 1:14 Wast 11 l s 7 6 6 6- ."., K i.apaill. 12 Irregular, HaatyOora, LiadVutlial 2:C58 Douslaa 3-4 l:13%good 31 91 r. 6 6 5- V P Jud 8 Droll, Billy Joe. Martre 32669 IiexKton 3 4 1 :18%hvy is 5 91 3 I 8 71 6«J R Wingfdll Rhymer, Kooth.Laaae, Curlicue 297C2 Latonia 6| f l.ov-.livv 79-M M4 S 9 7 9- 8" K Lapaiil-ln Uhyme, II. Laaaie, Geo. C. Lara 19637 Chnrchl 6] f io;..!ast 10 l 8 3 111 1*1 K Lapaillell Lytic, Spring Wheat, Peraraa «KCM Hon, -las 3-4 1:1!- fast 5 MS 4 7 7 7 7TJ .1 Kederia 7 Mttbrey, Jeo. C. Ive, Matin 2927S Douetaa r.i i 1 :»s fast 13 Mi 4 6 6 51 4*1 J Kederia 12 Rhyme, ; •.,. c. Love. Mflhrey 29218 Dou«iaa 61 I l:i.7f,fast 17-MM8M 7 9 9- 9" H shilling 11 Dtaaaand, Rhyme, Saffron Cirl SANDY LAD, b. c, 3 M 104 By Sar.drineham— B. of Memphis F. V. Letellier. l.,..oia 8-4 1:14 fast 87 102 9 9 S ll-"!!4 K Puerst 12 Sis. Km Idem, B. Sum.., Benjamia 38 Douelaa S 1 1 :13 • fast 17f 108 8 7 8 til C;l K Pnerat 12 Cert Williams. C.Lane, CyCourl 33268 Douaiaa 61 f i:0i- fast 40f I9t 8 8 11 ll3 11»" P Paerat 12 Buaeeler, Opm-lla V.. John Jr. 81988 N.Orlna 8-4106%faat 2U M8 M 11 M 10 HFFKnl 14 CI Rey, RlNebanaork, Rhymer 81X27 NOrlna 3 I 1 :!" Lsood b 112 7 4 4 5 531 L l.ykes 11 BXnace, BelleRoaaM, Ri Sla-ritT 21712 N.Orlna 3-4 l:ls.hvy 10 HI 2 11 T- 2s P Lowder 8 BeaverfciH, IliaaBhot, Ki Hherht 31168 N.Orlna 3-4 li3".-.fast 40 1M 2 2 8 8 s-" I" Paerat 8 P/hirUag Dun, Kultnr. Ttaga Also ellctble to sturt in order named should any of the above lie scratched: AT ICE WLISFNBACH. b. f, I M 99 By Eyebrow— Trisauco S. Walaaalaoh. ;. -o i.ai.oii.i 3-4 l:l«ithvyl65-10f MC 9 9 10 91 8»» C Dbdunonl2 Clara, Hich. Laaaie, Ran. Qaeea 82788 Lesgton 2-1 1.1. .si.. w 231 89i 7 6 i; 6j a" it Bolton 8 Briaa, Bister Sui.. Back shot 8*464 LexEtoa 3-4 l:16%sood 1U li » 8 5 I s- s-.i Hanover 13 Irrecalar, County Coart, Avis 34j072 Latonia [.. f 1 :i s.i a.st 12 IW S : M 9 s i J Hanoviil Tivi. Poilyaaaa, May Star 89998 Latonia :, s i :06-.livv 63 P9 12 11 8 8 4-1 .1 Hanover 12 Alert, Qain, VHv.-t 89968 Latonia r.1. f 1 us fast 81 119 i 7 7 7- 7" W lloac 1 M. Aaae, Ltchtfoot, Snowdrift 33826 Latonia 61 f l:98%faat rid 199 7 6 8 8 "!i V, Martin 12 OkwoodBoy, M.Finl.n. B. Lassie 27693 Latonia 6-8 lroliitaat fid no 8 4 i 61 7*J R Goo.-,- 14 C.Dwyer, P. oDawu. Immense BUS Latonia H t I48%faat 42 113 4 6 6 4- 47 8" Cooper ■ Kacara, 8. Gatewosd, P. Lassie VAGABOND, b. c. 3 M 104 Bv Migraine— English Esther V.*. O. Ea9 fiadda. 33988 Latonia 3-4 1:141 fast 76 M9 12 6 6 s? 8" L entry 32 Sdi.-m. Trasty, Biater Emblem ...«.i Latonia 61 I I : " slow mo 112 .". 6 7 7 ;•■ W Ulley ! Keaward, Plato, Baccedy Man 29923 Latonia 61 f 1:68! fast 123 i»7 7 7 7 7 V* L Lykea 7 Bea Uampsoa, Kenward, Qain r- 0 1. it.-nia 51 f l:10%hvy 63 112 9 M 9 9 19«» R Goose II Applejack. BeaHampma, Qnin 280GS Hthorne 61 t IM rood 36 M6|M h s Bj 9** L Gauge! 10 Hilbrey, Iturbank, Decfchaad 27827 Hthorne E -8 1 i 2 faat 2S 112 1 8 8 7° 7-7 J McCabe 8 Justify, Sleeper, Lycia 87666 Latonia 51 t 1 :iis;.fast 123 112 9 9 9 9 9-2 J Lrown . Caiamoimt. Immense, Irregular ril.SEN. ch, g, 3 M 101 By Duval — Helen Miller Gallnl.er BroO. 82966 Latonia 3-4 l:1".:.fnst 2 Mtf • 7 7 7 V W Andressl2 Milea finlea, Santo, GlagerQalll ■ B6 Latonia 8-4 1:14 fast 99-10 164 2 3 2 1» 2«1 J Callahan 8 J. Rafna, Matin. Bert Williams 29977 Latonia El f l:M%mud 11 113 2 2 2 1" 21 W Andres* 7 Hemlock, Pentad, Pulaski •-"m::: Latonia 6J f 1 :0X fast 7 112 8 2 I 6" i |W Andreas 8 Sea*. King. Hazelnut. F.ofSteel 29729 Latonia 61 f l:07%faat 78 11 2 2 2 31 4" V AndreaaM Latonia, Pearad, Snowdrift 2*333 Donelaa 6|fl4QifcCaat 61 112 C 4 5 6 e1" J CaJJahan 8 SPaaaaoat, fckatraw. S.Wellons JAMES G., ch. g. 3 105 Bv Artmoiition — Linolin Woodman Bros.. 33968 Latonia 2 4 1:14 fast 28 V 4 ." I 2 3* 4*1 C Dishmonl2 Sedan. Trasty. si tr Bmbteai 33633 Latonia 2-11:14 fast 28 l 3 E 3 2 :: t»l C Diahmonl2 Sis. BmUem, S.Basle, Beajamin 33368 Douslaa 8-4 l:13%a;ood 26 94 4 3 5 6 6«» R WUurTd 6 In. .11. Hilly Joe. Martre S32S3 Douglas 3 4 l:14-f.mud 12 M2 8 8 8 4h 5 N" Barrett ■ Palatable, BlaeCap, Coun. Court 32993 Chnrchl 1 1-16 l:4s-fast M M 4 2 2 7 7 t*» P Judy 7 Intone. JimWak.lv. Meaotoay 32939 Chnrchl 8-4 l:14"-.ast 44-5 103 9 9 8 41 2»| B Kleeser 18 Palatable, Trusty, W. II. Pearce 32666 Chnrchl 1-4 l:ivr,fast 51 lea 1 2 2 Ill W Hoaaj 9 B.Hampsoa, MJBtar, B.WUUaau 32363 Oafcrwn 3-4 ldSftfaat 20 97 7 D 4 91 8" II Ericksnll Wat. Milhrey. Zaniora THE BARONESS, ch. f. 3 »9 By Peter Quince — Lady Hope J. Livingston. 33988 Latonia 3-1 1:14 fast 152 97 7 8 8 7 7li O Price 12 Sedan, Trusty. Sister BmUem 32218 Oaklwn 8-4 l:17%mud 7 ] « 7 7 6 75 9 W Crump ll N.Walcntt, Hondo, Hes. Smith 32988 Oaklwn Si f l:69*4good 31 !«♦ i I 2 I" Pa W Cramp 11 Hazelnut, SIcmorette, Hes.8mith 29969 Lexgtoa 61 1 i:os,fast 9-MM6 3 2 11 ll F Murphy 6 ltfsraata, Bhiaatoae. R.Tompaaa 88996 Lex* irton 6-8 1:02 fast 61 112 1 111* 1- R Qnoaa 12 L. Kathern, Baf.Girl, Q. a Park 28398 PortErw 6-8 Loi.-fast 21 109 6 4 3 4* 43 It DrqnhrtlO The Gadder, roxTrot, GalaDreai 88367 PortBria 6-8 l :L-,,fast 6 M9 2 2 3 4 4»f R OqohrtM Caaiaeao, P.. and Barry, Oriaaa 88186 Raantra 5-s l:02,good 4 le.i 2 1 1 1 24 R Ircjuhrt 8 Kath.Cray, Lantana, BtalwtYaa TRUSTY, b. g, 3 101 Bv Broomstick — Lcy.il W. Perkins. 32988 Latonia 3-11:1! fast 43-5 lot; I 2 2 21 2*1 E Craves 12 Sedaa, Bister Emblem, James fi. 83863 I.atoida 2-4 l:13%Caat 89 Id 3 2 4 6* 5 | K Craves S Kintiey. Arch Plotter. Uedland 33869 Latonia 8-4 l:i::!L,fast 198 M 4 2 2 V V K Gravaa 11 Impreasive, J.Rafaa, BteaaeaR. 88658 Latonia 8-4 l:13*4faat 48-6 KM 9 8 7 6- 6»1 P Marphy 8 Impreasive. BafetyPirst, Martre 83113 Chnrchl 3-41:14 fast 36-5 10*1 4 12 2 2"i P Lowder IS Primera, Lhnjtal, Sist. r Baaai 22929 Chunhl 3 4 1"14fast 22 T 7 6 3 5 2h 3- K LapaiUald Patalde. Jaim-sC.. W.II.Pearce 88616 Latonia 61 f l:0V„fast 18 1071 5 3 6 7 7" R Goose 7 Nettie Walcatt, Money. Mav W. 98381 Latonia 5-8 LOlUfast 13 111 6 4 4 6« 61 L, Gentry 7 Fan L, Foachic. Geo. C. Ix ve COUNTY COURT, b. g, 3 M 101 Bv Aeronaut — Litigant W. H. Pearce. 83866 Latonia 8-4 Li.v.fast 42 MS M 10 11 12 12" T Henry 12 Miles Phden, S.-mto. GinsjerQatl] 33968 Latonia 1 1-16 l:46%faat 123 KTi 4 2 9 8 N i"-s T Henry 10 Par Pair, WaterWitch, Yeaxhee 33269 Dev*ahlra 3-4 l:13%Caat 15 Mill 12 12 12 i--- ; Malea*thl2 LaaaL Alex Geta, B. A. Jinn 3:645 Dovahire 3-4 1:14 faat21-MCM8 6 12 Q 3 T Henry 12 Raider, KincUaxII., Jaaaary 83836 Douglas 3-4 1 :13ri:.fast 47-6165 2 4 4 2J 3" T Henry 12 CWiiliams. C.Laae, Gla-Qattl 333S3 Douelaa 3-4 l:ll-.mud 27 1o7 3 2 5 3* 33 T Henry ! Palatable, Clue Caji. Irregnlai 89816 Chnrchl 11:43 slow 71 -10 M6 12 1 2 31 43 II Shilling 7 D.Hliert, It.IIitsoii, W.II.Pree 33893 Chnrchl 3 4 l:ll.-fast 16 109 I 2 2 31 41K Lapaille 8 OaUaat Lad, Km* BeDa, Valor 32793 Lexgtoa 3-4 l:14islow 18 102 2 4 4 7 7» P Lowder 7 Solly. Mida. Landmine DENTAL, b. f, 3 99 By Stalwart— Dentifrice W. V. Walsh. 33966 Latonia 3 4 1:14 fast 41 881 6 7 7 V 6** C Tudor 12 Sedaa, Trusty. Biater Emblem 83687 Latonia I ll:86%faat 19-5 MB I 4 2 BJ 6" II steams f Hasty Cora, Gia. Qain, BaLGirl 23662 PortSrle 61 f 1:66 fast 34 111 4 4 5 610 5° J Drcyer 0 Baa Otis. Lncilel., Valerie West 27417 Port Brie 5-8 1:03 slow 17 105 6 4 3 31 7si J Dreyer » Incog. Fan C. Queen of the Sen 87327 Ham* ton 5-S 1 M%t ast fid 1M and 4 6 8- B*f F Rok4nanl2 S-.vif tPox, BlaoPox, Ieaut.Morn 88898 BlueBon. 5-8 i:02-.sloi 14 Ml 6 6 8 6ak 7;,ij T Par* ton 7 Ma ask la, Blue Pox, Great Dotty 26257 Wdbine 41 f 5.r.i..fast 27-10 112 4 7 7l 7" C Jones S Sailla. 15. and Karlv. I,ynette 88838 Wdbina 6] f 6B44mad fid 114 9 13 L2 B*1 C Jones 15 Yel. Sally. Minokin, G.Bantam 88884 Lexton 41 f 5shvy 26-5 112 5 4 31 3» I Connelly 7 Noruadi.ga. Rolveig, Diamond CONSERVATOR, b. g, 3 M 101 By Duke of Ormonde — Devotion K. I. Weil. Pirst start. THIRD RACE — 5 1-2 Furlongs. 2-year-olds. Colts and Geldings. Claiming. June 7, 190D— 1:0.»":. — 3-93. PASTIME, b. g, 2 109 By Marathon — Europa J. B. Respess. :ii;:is Latonia 5-8 l:02;.fast 4% 11". 4 4 4 2U Il L, Gentry 12 K.Trovato. M.Ponero, G. Duncan 32732 Latonia 5-S POH-ifast 41 111 4 4 4 91 918 L Gentry 10 NCfW, Uutcher Bay, Great Gull 88886 Douglas 5 8 1:01 fa.st 15 i1U 4 3 2 41- 61- L Gentry 8 .Lis. Foster, HntcherPoy, l.uekyH. 88867 Douglas 41 f 55%good :0 ItB 1 6 5 » 4fj L Gentry It P. P.. Johnson, Clairvoyant, Nib 33192 Douglas 41 f S-f.mud 27 112 1 0 7" C53 T Luckles 10 .Lllnre.Ir., It.H..J*usoii. J. Foster BUTCHER BOY, ch. c. 2 114 Bv Hurst Park — Lady Charles Ross and Looney. 83968 Latonia 6] f 1 :0X V ast 3 KU 6 3 I 1» I* K LapalUeU L. BsBa, Buskwuud. Ambuscade 88949 Latoala 5-8 l-a*a%faat 14-5112 8 7 7 01 f.J R MeDottl2 KJacTrarata, American. D.Uock :..".saj Latonia 5 8 141 fast 79 10 110 3 3 4 4 4"J C Dlshmon 9 Broom Peddler. Nepe, Desire 33732 Latonia 6-8 l:01*Lfast 16-6166 X 5 3 I« 21 C Di:-hmonlO Repe, Great Ctdl. Quartette 88668 Latonia 4* f 55 fast 9-5 112 3 3 lh 2b R Goose S OlympianLing, Icht-lUa, Azalea 88666 Douglas f -8 1:01 fast 28 112 2 4 6 2- 2 C Dlshmon 8 Jas. Foster, Ian kyl., Clairvoysnt 88686 Douslaa ill 86*afaat 31 168 1 364 4"2 C Dtstunonll T.Pormaa, ■"ecutter, Am.Ea«le 32319 Douglas 5 S l:02f.rnud 17 110 6 4 2 55 G-1? J Hanover t Pret.Haby. Mist. Polly, Honolulu 32775 Lexgtoa 5-S 1-SMfcfaat 23 112 5 4 5 R1 4i C Dishmon 6 St.AiiBUstine, Kling. Jas. Foster 32730 Laa*a-ton 41 f 57?andhvy 91 10 106 6 6 6 6" W Crump « Korbly, Neiie, Jas. T. Clark AMBUSCADE, br. c, 2 106 By Sweep— Ethelberta Gallaher Bros.. 83688 Latonia 61 f l*68%that 21 11212 s c 41 4«i v AndreaaU Butch. Boy, Lit.ltollo, atoakaraai 3- !Hi7 Latonia 6-8 1 iHtlaat 14 hk» 12 12 12 n! 8»j v Andressii* LitroaBoUo, MisaBoaera, striix-s 88738 Latonia 6-8 l-6t%faat 18 111 6 c 8 c* 511 W AadraaalS Wepe, Batcher Bay, Gnat Gull 38668 Latonia 6-8 l:02Vfcfast 28 212 5 5 4 3l ll AV Andrcssll Walt.Prady. Kale. C.Ellwanger 23469 Iouglas 5-8 [mr*8taat 25 112 9 10 9 9 811 W Andressl2 W. Dant, Uonkwood, Pret. Itaby KLING, ch. c, 2 106 By Hilarious — Anna L. Daley Williams Bros.. 33732 Latonia 6-8 l:01%fast 42 -5 166 7 7 9 Sl 7" lv LaaaillelS Nope, Batcher Bay. Great Cull FJB38 Douglas 5-8 1:02 fast 19-20 hM 3 3 2 2* 2* K Lapalllo 6 Quartette, Fr.Wilson, J. Wiggins 88868 Douglas 5-8 1 :01%good 27-5 106 7 i 5 oj 51U K. Lapaille 8 Jir .MeDawell, DeaUTO, Honolulu 88668 Douglas 5 8 l:01Vifast 21 103 2 3 4 2 1« P Lowder 0 Quartette, W.P.Daliny, Aniline 2-3196 Douglas 4* f 66%mud 21-10 M8 2 7 6° 5"» K Tapaille 8 Desire, Pr.Baby, W.W.li«ting« 32990 Oliun-hl 5-8 l:01%fa8t 10 92 5 3 1 2* 21 R Simpson 8 Dr.Shafer. JayBird, P. of Blarney 32913 Churchl 41 f 54%fust 7-5 106 1 3 21 2» K I,apaillel2 Il.ofBney, J.Kelly, C.Ewanger 3282X Churchl 44 t 64fast 17-5 106 3 13 3JJ K Lapaille 7 Kix. to One. Panette. Kashmir 32775 l -Bton 5-8 1:01 Vfef ast 21-10 112 2 2 2 2* 21 K Lapaille « St. Augustine, J. Foster, B.Koy 82666 LexKton 41 f 65 good29 10 112 6 2 21 2» K Lapaille 9 Big Kuougb, J.T.Clark. PoorJoe LITTLE ROLLO, b. e, 2 110 By Burgomaster — Quagmire K. D. Alexander. "3989 Latonia 5* f l:0S%fast 71 108 1 10 8 6* 2« F Murphy 12 Utit.Hoy, Rookwood. Ambuscade 3!K7 Latonia 5-8 l:02fast 17 106 11 9 3 21 1J F Murphy 12 Miss Ponero, Stripes, R x.kwood 83796 Latonia 5-S l"02%faat 11 113 11 10 9 1- 5si J Francis 12 Pastime. K. Trovato. M. Ponero 83668 Latonia 6-8 l-62Hfaat 19-5 12 2 7 7 Sl 5s J Metcalf 11 Ambuscade. WalterPrudv, Ksle. 224i;9 Douglas 5-S l:01»sfast 3 107 6 7 6 4i 4si W Keisay 12 W. Dant. Rookwood. Pret. Paby 88281 Douglas 6 8 l:02kmud 69-10112 5 6 5 21 21 M Garner 6 li.MDuwull, Liiggard. DickieW. KING TROVATO, b. c. 2 110 By Ben Trovato — Susan Lennox C. C. Van Meter. 34012 Latonia 5-8 l:03?thvy 11 110 2 2 2 G15 5« D Connelly »5 Jas. Foster, U. leddler. Azalea 33946 Latonia 6-8 l-61%**aat 16 112 2 11 l1 l1 J Hanoverl2 American, D. Rock, Clairvoyant 33798 Latonia 6-6 l:02*sfast 17 118 2 11 11 21 J BanoverlS Pastime. MkwBonero, G. Duncan G3701 Latonia 5-8 l:03Vthvy 31 112 1 1 6 0* 6" R Goose • Freecutter, Nib. Tunlac o:;:.".3 Douglas 4J f 54%mud 34 112 7 7 8 8" C Dishmon H Mehaffcy. Freecutter. Angeline 33405 Douglas 5-8 l:00%fast 41 lo9 7 8 11 11 11 « W K -lsay 11 T.Foruiuu. Fecutter, Am Kawle 33663 Churchl 5 8 1:01 fast 19 101 6 6 6 6 6-» J Callahan ti JayPird. O. Sweep. Lobt. L.Owen 32952 Churchl 4 f 54 fast 26 103 6 8 61 7»1 J Callahan 8 O.Wood, J. Foster, C.A.Couiisky QUARTETTE, b. c, 2 108 By King Olympian— Lyrist J. F. Schorr. 88868 Latonia 61 f A-4*%raat 13 108 5 7 6 6= 6*1 P Puerat 12 Butca.Boy, LtLBoUa, Rookwood 87732 Latonia 5-S I:01-*£fast 14 M8 10 8 7 4- 4Ti V Puerat 10 Nepe, Batcher Boy, Great Cull S36M Douglas 6-81-63 fast 31 10 lt7 1 1112 l1* F Puerat 5 Kling. Fr.Wilson, JohnWiggins 33319 Douglas 6-8 1 :02Vr.mud 15 106 5 6 6 6 Cj F Puerat 0 PrefcBaby, Mist. Polly. Hoaolala 83253 Douglas 6-8 l:01 ifast 69-10 168 1 1 I ll 21 F Fuerst 1 Kling, W.P.Dabay, Angeline 83147 Churchl 5 s 1:011, fast 37-5 108 4 3 3 4 3*1 B Kle.-ger 8 Nepe, Hoaolala, Mist. Colly 2i: 99 Churchl 5 S l:01%fast 6 106 4 4 5 6 6° D Connelly C Dr.Shafer, Kling. Jay Pird. 22927 Churchl 4J f 55 fast81-lM 112 6 2 4 47 F Fuerst 18 15. Peddler. Char.Nolte. Jayltlrd TIPPO SAKIB. b. c. 2 at 110 By Rapid Water— Icaria G. W. J. Bissell. 34097 Latonia 61 f l:lo«r.hvy 4 112 9 7 6 45 4 C Dishmon 11 MissBoaero, C.Beris. Dr.Nickell 82628 Devshire 41 f 56 fast 14-5112 3 7 4l 41 J Howard 11 Near, My Grade, Simon Cure 82861 D-vshire 12 49*sfast 22-5 113 6 7 62 4~ J Howard 12 S. Pickett, L. Peiger, DalActon 82799 Lexgtoa 4J f E7%slow 37 10 12 2 4 33 2« J Howard Ii C.A.I "skev. HltonA.. F Wilson 22741 Lexgton 4J f 54i,fast 47 112 6 8 81- 710 J Howard 12 l.ov Line. Tex Konnan. D.Roch 32720 Laxgtoa 4£ f EShvy 26 113 6 6 71 4*1 C Dishmonll Postmaster, At. Muir, Haseeu WALTER BRADY, br. c, 2 M 102 By Marathon— Miladi Love W. H. Baker. 33997 Latonia 6 8 1:02=; fast 7-5 107 4 4 5 51 7"J K loose 12 LitUeRoUo, Mlmlbrawuo, Stripes 83668 Latoala 5 8 l:U26fast 11-5 112 1 1 1 1* V It Goose 11 Ambuscade. Kale, C. KUwauger CHICK BARKLEY. b. c, 2 M 104 By Toddington— Mary Le Bus J. S. Hawkins. ::4"ip7 Latonia 61 f l:10%hvy 16 112 2 4 7 5 5» J Morys 11 MissBoaero, C.Boris, Dr.Nickell 88949 Latoala 6-8 l:01V.last 29 112 8 8 8 92 9«i L Gentry 12 Kin«TroM.t.», American. D.Roek PRINCE IGOR, b. g, 2 M 109 By Ivan the Terrible— Moulin Rouge W.W.Darden. 33553 Douglas 4! f 64%nrad 81 M9 2 2 45 I K Martia s MehaaTey, Preecatter, Aageliae 33405 Douglas 5-8 1 :0O-f.fastC7-i0f M6 11 I i 91 91" M Gamer 11 T.Porama, Fecutter Am.Kagta 3323S Douglas 5 -8 l:0ligood 41 101 3 4 4 4* 41 M Garner ti Itonifaee, Nepe, Cipsy Queen FOURTH RACE — 3-4 Mile. 3-year-olds and upward. Allowances. June 27. 1914 — 1:11 — 5 — 110. BUEORD. ch. c, 3 107 By Ballot— Ollie Belle H. P. Headley. 33446 Douglas 3-4 l:13%good63-M 1 17 4 3 2 F-ll. M Garner 7 GayPortaae. ll|g.La«i Craaaaaal 32C52 Lexgton 1 l:43**hvy 42 112 4 2 2 4 i* 5« W W Tlor 7 Opportunity. Diamond Atwell 29692 Saratoga 6 ** 1-69 slow 11-6112 2 2 4 3- 412 P Murphy 4 Wistful, 8.9** ward T.otheWara ., ! Latonia 8-4 1:13 fast 16 114 7 10 10 r,b fi«i L Gentry 10 America. Uarry K.llv It.rlii CT: « Latonia 6-8 LMi.-.fast 13 113 4 5 5 8 Oi D Coanlly ti Grcen.lones. UrryKelly 11 Goal 27189 Latonia 6-8 1 :00*,,.fast 59-10 110 2 4 3 4**4* D ConnBy 6 Prigerio, America HtghlaadLaa 87649 Latoala 6-61-66 mud :«-5 113 3 2 1 2u 2* L Gentry 4 Prigerio, Rosewood. Phrht Pair 20S90 Latonia 5-S l:lj"-..fast 31-5 112 2 1 1 1- 1J L Gentry 7 America. Lytic Midway 86858 Douglas 5-S 59*„fast 43-5 111 2 4 4 41 i«* I, Gentry 6 H.irryKelly. UrenJones. II Gear 263r.4 Churchl 6-8 1:00 fust 33 109 2 3 3 22 lh L G. ntry ! Creentrce, Sol Cilsey, Trusty ERIBED VOTER, ch. g, 3 104 Bv Ballot— Marie Frances E. R. Bradley 33944 Latonia 1 l:39*£iaat 36 M6 6 6 5 4 4= 4s! H Shilling 13 Kinney, J.J Murdoch L Botha 33802 Latonia lm76y 1:46 fast 17 10 lot 3 1 1 1 q is n ghiliing 8 80I GUsey, Phocion Paraatoaat 33636 Latonia 3-4 l:12%faat 5 Mi 8 s 6 r.J 2" P Louder U lurdev. Baasymiag Nohtesaaa 13476 Doaglaa 1 l:40;,fast 1 2 MB 5 2 2 2 1" I2 P Lowder 8 Waterblue. rr.ofSteel I Dream :.: .IS Douglas lm70y 1 :47*r.mud 12-5 9J 13 3 2 2« 2i A Claver 5 K. Cochran Stephen R Man 8318* Douglas 1 1-16 l:46%faat 46 Ml 7 6 5 3 3J Z»l P Lowder 8 MoaeyMaker Bleeth MaryM 12969 Chnrchl lm76y l:46%faat 7l10io5 4 2 2 8 2n 2*1 P Lowder 7 Trapping. Phoeioa Paraaraaat 83778 Lexgtoa Un76yl :49*%mad 21-10 i07 3 6 2 1 1 2 P Lowder • FleuronlL. PlaPeather M Folly 88866 Lax*gtoa 3-4 1 J6**46*ood 88 nil 8 6 6 £i 5,u C K!rach*ml2 bragalar, County Court, Avis PARAMOUNT, ch. g. 3 100 By Ballot— Majolica G. J. Lonstrof 22802 Latonia lm78y 1:43 fast 73 lo::* 2 2 4 4 41 4-J K Martin 6 Bribed Voter, Soloilsey Phocion 336.16 Latonia 3-4 l:i2;.fa«t 14 899 8 7 9 9* 9" R wingfdli Pardey. BbedVoter, Saraymma 88329 Doaglaa 8-4 l:12.,mud 22 M8| 1 4 4 3" »»• K Martin 4 Opportunity. B. He .shy Me u 33196 Douglas lm70y 1:47 mad M 166 114 5 6 5-" K Martin 6 Cudgel. Grundy Waterford S2M69 Churchl lmTfly l:45*%Xaat 7 109 6 4 4 5 5* 43 K Martin 7 Trapping. UribedVoter Ilioclnn 28966 Lexgtoa 61 f l:07%taat 33 112 o 5 4 5" 4«* B Martin 9 Mary Belle, Rosabel Diamond 27f.soLato.iii 61 f l:0s*sfunt 21-10 112 6 6 6 11 ll C Martin 9 Immense, Irregulur Flora rinch 27232 Latonia 6-8148 fast Ml 113 7 6 3 3 8*1 B Martin » W.H.Pearee f Harlow Pir ... .J 87186 Latonia 6-81-81%taat 22 112 1 6 5 0 6«l ■ Graves 12 Tatrat Joe. Lady Ivan. Piraeus GALLANT LAD, b. g, 3 100 By Peter ftuince — Nethersole Pastime Stable SS833 Latonia 3 4 l:12%faat 72-10 163 8 6 .. 8 7= N Barrett 12 A. Middle Urn, K.Belhi Ughtfoot 33322 Douaiaa 3-4 l:14r*4mod 11 168 M 8 7 Z 3- D Connelly 11 Mida, Phocion old Mis 33066 Churchl 3-4 1:13 fast 24 K»i 6 5 4 41 3,;J D Connelly a SoMv Phocion The Cr-ider 2L-.V..2 Churchl 2-4 l:14;,fast 6 lol 1 4 3 2 l"i D Connelly 8 King Belle Valor CountvConrt 29178 Doaglaa 6] f l-66 4faat 11 112 2 8 7 7l 6» D Connlly » Holltoter, Latoala Hemlock 26502 Saratoga ii f l:07%fast 20 115 8 13 8 91 7»J D Connlly 14 Nebraska Vivid Meteorite 27059 Latonia 69 f l*68%faat 21-5 110 1 1 1 31 42 D Connlly 8 Mary Bene riaer Irresrsasw 27684 Latoala 3-4 1:13 fast 75 M8 10 9 8 7 7«J D Connlly 111 America, Harry K.llv Peril.. 2711.7 Latonia 5* f 1:07r.fast 50 10616 6 6 7* 7*» D Connlly 8 H.Genr. ABsLMefc. W.H Pearce ARTHUR MIDDLETON, ch. g. 4 112 B7 Disguise— Lardella H. B. Gorin. Formerly Dr. Moore. 32946 Latonia 1 1-16 l:46%faat 27-5111 1112 8" 8»* *W Ulley 8 Teugbee. Julia T Intone 33833 Latonia 3 I l:13%faat 13 10 1«9|13 8 8 3J T W Ulley 12 King Belle, Lightfoot Mleener S:«36 Latonia 8-4 l:12%faat 42-6 MB 6 4 8 4" 6] J Morys T£ Pardey, BbedVoter Sansv mine 33656 Douglas 3-4 1:14 mud 89 10 167 4 1 1 5- 6*1 J Hanover 7 8leaKaob. BillyJoe Pleetabelta 33510 Douglas 3-4 1:1::"..fast 37 10 112 2 1 1 f 29 W An.lr.ss 8 Phocion, Tom jr For Pair 22881 Devshire 6ft * l*67%faat 84-6 Mi i 2 2 2- 2 A Claver 8 Etruscan. PaaZareta Bk Km.ii 9B69 DougUa ImTOy 1:43 fast 6110 94 2 3 2 2 34 4"! P Lowder S Votary. Pif Jr Cast Lees 26786 Douglas lmlOOyl :461igood 6ft Mill 3 7 f*» B tloose 7 Jack ODowd, PBIasa. It Bkaaha 26538 Doaglaa 1 l:3K*4faat 26 1 i7 13 2 2 2« 8*1 R Goose 8 D. Williams. O.Koenic Hnffaker 86699 Dougtaa 1 1 : 69%aleW H 110 6 3 3 4 64 6" It Goose 7 Old Koenig. Kllison. Col. Venule SAFETY FIRST, ch. g, 4 113 By Marathon— Sonora Maria R. McMillan. 33899 l.aloni.i 3-4 1.13. .fast 24-5 1o« 2 7 5 .".- 3 1.1 Hanover 8 Baasymiag, old Miss Drn-irlovv 33765 Latonia 2 1 1 :l3..fa.st 17 MS 5 f. 6 «• 8*1 N Barrett 7 Pardey, Water War Jaha ir :.::t;:,:i Latonia ::-4 1:1.;. .fast 22 166 5 4 4 2- 2 N Barrett » Impreasive, Martre, s. It Meyer I Latonia lm79y 1:4".. fast 2 KM 112 2 2 2» X Barrett .7 Priaceg., Uadnthal ft B Masai £3632 Douglas 1 3-16 2:99%faat 51 M8 2 111 25 1» N Barrett 6 Willdo, Burpassing, MariorieD 33475 Douglas 1 1 16 l:46%faat 4 1"S 6 4 4 4 4J S*ft C Tudor 5 M. Fannie. BeantyBhon Pitchier 83383 Douslaa 1 1-H l:47%gaad1T-18Ml 3 3 3 2 21 2 P Lowder 8 intone. OigaBtar, SunMaid MILADI ANNE. ch. f. 3 98 By Ivan the Terrible — Miss Gardner K Soencel 1 ..:•:•! Latonia 3-4 l:13*ifast 101 107 6 6 6 6" 6* C Hunt 7 King Belle, Rosewood LJahtfoot 33833 Latonia 3-1 l:l::-..fast 35f 9S 6 4 4 7* 6" .1 Gruber 12 A.Middleton, K. Belle Urhtfmd 33704 Latonia 8-4 1:l.r.*-.hvv 95 Mi 6 6 6 6 6-s 11 Lunsfrd 6 Bed. Stories U Errant Suatlaah 39136 Latonia 3-4 1:13 ;j ast 93 Ko 8 10 10 M 10" C Hunt 10 Ballioa. Bea Hamnson! BaaU 30050 Latonia 6ft f l-08%alow 19 111 7 8 8 8 8,B C Hunt 8 Pas. Fancy. Saf Girl M Itelle 29956 Latonia 6ft f l-66%faat 29-10 110 1 11 li » C Hunt 10 Lightfoot. Snowdrift Dahlia 29863 Latonia ift f 1*68 faat 13 109 4 4 5 4* 44 C Hunt 8 Sem. King. Hazelnut P efSteel 29916 Latonia 6J f 1 :074ifast 77-10 110 4 2 2 :,* fftG Hunt 11 OueeaRjTaat Arrow Pliiellum 2961.-, Churchl 6-8 1:01 fast 76 110 5 4 5 CI 3 T Hunt 13 Saf. Girl. Sir Welloils, Pulaski HUFFAKER, b. c, 4 115 By Diek Welles — Outwai W. F, Cisco. 28136 Hthorne 8-4 1:13 fast 10 1 mj 5 6 6 6 6° 11 Stearns t; Vogue, Peaky, sir amgnv 27997 Hthorne 1 l:49%**aat Q 974 1 2 I I 24 2s H Stearns 4 [franklin, Wilhite, Kenaey 27969 Hthorne 6 f IM slow 34 Ml I 2 3 :. 2 C VanDun 7 Boaaaaa, Anita. Casey Janes 27849 Hthorne lm76yl:45 fast 6 98 3 3 3 3 45 2 11 Stearns 5 Wilhite. G.Hughes CnseyJones 27772 Hthorne 1 1-16 1:46 fast 2 102 4 2 2 2 4" 4= S WolStm 5 Lee Skolny. Wilhite, OigaBtar 27508 Latonia 1 l:3S=V,f.ast 77-MM8 2 2 1 1 1 2h F Murphy 7 Votary, King Corin Ellison 27411 Latonia 3-4 l:12%iaat 17 1 00 5 6 5 41 423 C Hunt 6 Briagharat, John Jr H Daw 27365 Latonia 3-4 l:12Vr,fast 41-5 107 4 5 5 4* 4 "4 F Murphy 6 J. J. Murdock KedClnud JohnJr 88638 Douslaa 1 l-8S%taat 15 102 2 6 8 6 4" 4:1 K Lapaille S D.Williams. O. Koenig, D.Moore PROTECTION, br. g, 3 M 98 Bv Ogdcn— Tcr.awha T. C. McDowell. 53SS3 Latonia 8-4 l:13%faat 11 Ml 2 11 11 9- s3 B Martin 12 A.Middletoa, K.BeUe, Light-foot 33728 Latonia 1 l:41%faat 3S-5 lo2i 1 2 3 3 4- 4*s E Martin 11 DayDreaaa, ft league. CetaLaaa SHADOW LAWN, b. g, 3 M 100 By The Commoner — Black Sleeves J.H.Woodford. 32745 Lexgton 1 l:4l..fast 60 ie;i 5 12 9 R 7l 79i C VanDunU Trapping, Valor, Pili feather 82664 Lexgton 8-4 l:15%good 67 MS 10 12 11 fepUjaw Ulley 18 Irregular. Coaaty Court Avis S0166 Latonia 3-4 l:13*jfcfaat H 112 6 5 5 s 7SJ J Haaovorll Pmer, snowdrift Plato .; Lat..nia ift t 1M good 48 112 7 6 6 61, C T Rice 11 U.H.Anderson. Schedule, flam 1MB Latonia 5i f 1 :0.S fast 5 112 6 7 7 7s 7» It Goose S Scm. King, Hazelnut, F.ofSteel T.I0INEN STAR, ch. f, 4 106 By Star Shoot — Wainamoinen Talbot Bros.. 86163 Churchl 3-4 l:13,0fast 53 110 4 4 5 5 6- C Hunt ti Begina, Kathleen, Julia L 25938 Lexton 8-4 l:13-..fast SI -10 102 2 2 3 6 5IS C YanDn 6 Kleuro. Cane Kun. Bhw Caa 86796 Lexton 3-4 l:17-„mud 88-18 109 1 1 1 21 7»* J Acton 10 Lucky IL, Julia L., Pine Cap 89981 Latonia C-S 1:03 slow 111 107 4 4 5 6» 7* A Molt !» ltd lest. L.Alwavs, BeyedKate M6t7 Latonia 5 8 l:00%t"ast 9 5 103 4 2 3 3b 4" A Mott S G. George, Kllison. Beyed Kate 30699 Dougtaa 6-6 l*89%Caat 8-5 no 4 11 ll ill A Matt 11 Gypsy Hair, Busy Joe. sTahsrj RESERVE, br. f, 4 106 By Hastings — Retained II. Kevstone Stable. 33733 Latonia 3-4 1:13*1 -.fast ?08 MS 7 7 7 7 7-u P Spencer % Sqaeeler, Deliver. La.lv AHraya 13496 Latonia 3 4 l:12%fast 45f lu7 12 12 11 ll2 IP-0 P Spencer 18 Pardey, PlM-dVoter. Baasymiag 33519 Douslaa 8-4 l:12%**aat 473 IK 8 8 s 8ft «•• P Bneneer 8 Phsrlsn, ArtJIIUdletoa TaarJr 28661 Windsor 1 l:39V.fast KD 90 4 4 5 6 61 61* B Kopmn S Arriet. Jaae Btralth, A N Akin 27838 Windsor 1 1 :39%faat 40 97 1 6 6 5 6 5 « J Callahan " P.lagg.:ge, Cmonada, AltSmUea 87488 PortSrle lm70vl:47 fast 31 1U0 5 5 5 5 6 6" L Spencer r Fuiix-Col. S.ofPsure S Banal 11 17333 Hamtoa 11-161-66 faat 29 981 4 3 3 6 6 6" L Spencer 6 K. Hamhurg. Aristocrat. StirUp 28144 Wdbina 8-4 l:U%gOod 78 166 16 1U lu 10 MeftJ faot s 10 Candle, Pamhl, S. of Pleasure .2795 HI ue Hon. 3 4 l:15%sIow 27 106 8 8 7 61 3h E Ambrose 8 Anita. Candle, Iolite Also eligible to start in order named should any of the above be scratched: HIGHLAND LAD. br. c. 3 107 By Dick Welles— Bessie Spahr J. B. Respess. 33SS8 Latoala 1 1-M l:46%raat 89 102 2 12 2 4l 4* J Calmhania Por Pair, WaterWitch, Teaghea :,2721 Latonia lir.70y l:43«ifast 23 1U0 5 5 6 6 K2 5*J P Low.ler 7 Vogue. .Money Maker. Phocion 33446 Douslaa 8-4 ld****d**ood8T-18113 1 2 3 3 2l L Gentry T GayPortaae, Crumpsall, Sedan 80168 Latonia 3-4 l:12*6faat 30 112 7 7 6 6l 6»i L Gentry 8 W.IIogan. Pel.MePoys, M Kelle 89986 Latonia 3-4 l:12%fast 30 1"9 1 6 5 61 7"J L Gentry 9 W. Hogan, Huuboum t, M. Polio 29818 Latonia 51 f l:07%fast 28-5 1 » 7 11 1 lh L Gentry 10 Lytic. lass.Fancy, Opportunity 29354 Douglas CI f 1 :06*»ifast 37 108 6 4 5 41 4» L Gentry « Kittenish, Sedan, Basil H669 Windsor 61 f 1 :07"4rast 61 10718 7 8 7» 6» L Gentry I Auriga. Ophelia W., Pine Fox 27767 Windsor 6-8 LOlifast 6-5 108 3 2 2 3l 3!J L Gentry 8 Incog, Beautiful Morn, SwiftFox £7286 Latonia 5-8 l:00y5fast 8 110 3 4 6 61 6»i L Gentry 0 GreenJones. UrryKelly, H.Genr 27189 Latonia 5-8 l:00%fast 7 108 4 2 6 3i 3» L Gentry 6 Frigerlo, America, Puford 26998 Latonia 6-8 l:01*4gooi 6 111 3 3 2 2» l1 L Gentry 9 Lady Ivan, Fizer. Piraeus FLETJRO, b. c, 4 116 By Cicero— Fleurette II. J. Livingston. 83733 Latoala 3 4 l:13%fast 46 110 5 5 6 6" 6* J Metcalf 7 Suueeler. Deliver, Lady Always 33404 Douglas ll:38%fast 70 109 4 4 3 4 61 67 M Andson 7 M. Waite, B.s Choice, D.sDay S3065 Churchl 3 4 1:13 fast 73-10 110 3 4 6 7s 67 E Graves » Solly, Phocion. Gallant Lad 82897 Churchl 3-4 l:12%fast 126 1031 6 5 5 61 6«i E Graves « Britigliurst, Chalmers, L Skolny 226S7 Loxston 3-4 l:12%fast 73 106 4 4 2 4» 43 E Graves »5 Pringhurst, Arriet, Sparkler 27266 Latonia 3-4 l:12Vfefast 41 1071 4 6 4 6 6» R Goose 5 Chalmers, Kathleen, Bringliurst 26935 Latonia 1 l:38%fast 16-5 111 12 3 2 2« 21 G Garner 7 Capt.Kees, KlngGorin, P. Fellow 26593 Douglas lm70y 1:44 fast 29-5103 3 4 4 2 1ft 2" J Kederia 8 Money Maker, Pif Jr., U. Fellow 26498 Douglas 3-4 1:13 slow 12 106 6 6 6 3i» i* R Goose 7 Chalmers, P.Baggage, L.Skoluy 26152 Churchl 3-4 l:12%fast 27 100 6 5 6 6 31 P Lowder 6 Mar. Gooshy, Hodge, L. Nephew 25988 Lexton 3-4 l:13%fast 3-2 107 4 3 2 Z* lh J Kederia « ane Run, Blue Cap, H rooks ROSEWOOD, ch. f, 3 98 By Magneto — Rose Tree II. J. W. Parrish. 38991 Latonia 3 4 LlS.fast 18 107 3 3 3 21 21 P Murphy 7 King Pelle. Lightfoot. Fan G. 33784 Latonia 3-4 l:15*6hvy 32 106 6 2 2 4" 4-1 F Murphy « Ped. Stories, Q.Krrant. Sunllasb 33445 Douglas 3 4 l:13%good 74 112 5 4 5 Fell. II Stearns 7 GayPortaae, Hig.Lad, Crumpsall 32740 lexgton 3-4 1:15 fast 71 107 1 3 6 6- 7»i D Connelly 8 Rattle, Meliora, Clare 32708 Lextton 1 l:40%fast 69 117 2 2 3 6 61 618 D Connelly 7 Star Maid, Mida, Diamond 32615 Loxston 3 4 l:144Aslow 77 109 7 7 7 61 C» D Connelly 9 Diamond. RelieveMeHoys. Mida 88643 Lexgton 61 f l:07*ifast 31 106 1 2 4 4 4T K Lapaille 4 Mary Pelle, Auriga, Diamond 28294 Saratoga ift t l*87%8aat 30 107 12 6 7 11 9*1 M Buxton 17 Yan. Witch, Koh-i-noor, Tragedy 17385 Latonia 5-8 l:00y5fast 31 109 7 3 2 2i 3*1 D Connlly 9 Bourbon Lass, Money, Lancden 27123 Latonia 6-8 l:05*»fchvy 16 107 3 2 i 6» 6-ft K Lapaille 9 Auriga, Bourbon Lass. America FIFTH RACE— 1 1-16 Miles. Hamilton Purse. 3-year-olds and upward. Allowances. Oct. 7, 1916 —1:43%— 3— 122. FATJX-COL, br. c, 4 119 By Valens— Collet Monte Pleasanton Stable. :::••.. Latonia 1 1-8 l:50%fast 26-6 .U4 2 11 1 2A J.1 J Morys ti 1 n.lgel. Guy Fortune. Piatt 33836 Latonia 3-4 1:12 fast 17 106 1 4 3 4 4*1 J Morys 4 P.Bagage, JJ.Mdo. k. lCghurst ZJiSl latonia 1 1-16 1 :43%f ast 18 103 5 3 4 6 5» 5* W Ulley » Dodge, Rancher, I lodge 29888 Churchl 3-4 l:12%fast 79-10 106 4 7 7 7 6«i W Lilley 7 Pay. Candle. Vogue. Ima Frnnk 88668 Churchl 54 f l:U6%fast 77-10 103 8 7 7 61 5*1 W Ulley 8 Kathleen, Pringhurst. Diuiitri 29278 Douglas 1 1-16 l:45%fast 13 104 2 2 1 1 21 2* J Kederia « EdCruuip. LadyRotha. Han.. via 29179 Douslas 1 1-16 1:46 faat M 109 1 1 1 2 6* 61 J Kedens 8 Dodge, Franklin. Lady ltotha ?S547 Saratoga 7-8 l:25%iaat 8 109 6 6 8 7 7« 7«| M Buxton 9 Friiszle, Blind Baggage, H. Shaw 2S212 Hthorne 3-4 l:12Vtfaat 12 102 7 7 6 3*» 2ft T Hunt 8 Vogue, Pesky, Sir Edgar 28136 Hthorne 3-4 1:13 faat 7 110 6 6 i 6" 6" G Byrne 8 Vogue, Pesky, Sir Kdgar LADY BOTHA, b. m, 5 105 By Golden Maxim or Fayette— Sandy Bar W. H. Baker . • 3944 Latonia 1 1 :39«*fast 43-10 108 12 2 3 3! 3j R loose 13 Kinn-v. J. J. Murdock. R. Voter iiC60 Douglas lmTOy l:43%g00d 3-2 116 1 1 1 3 5 MB Goose 5 Mar.Goosbv, Piatt, Moneyalaker MBgnrchl 1 1-8 l:63%teet 12-5 io7 l l i l 21 MROocm IBUku, Bm.Corbraa. W. Witch 32S40 Church 1 lrmOylifast 11-20 107 4 3 3 2 31 8»| R Goose 9 Mar. Gooshv. Ellison. W. Witch 32744 Lexgton lmTOy l:4S%teet 13-10 110 111 1 1 1! R Goose 7 Tokav. Kalitan. .lack OBowd 326S7 Lexgton 1 1-16 1:46 fast 14 112 2 1 2 2 61 4"J II Goose 7 C.Veunie, Lbroidery, M.Goosby ..•9278 Douglas 1 1-16 l:45%fast 31 112 3 1 2 2 3 3» R Goose « Kd Crump, F:ux-Col. Ilunovia 29179 Douglas 11-16 1:46 fast 27-5 113 7 6 2 1 3» 3* R Goose 8 Dodge. Franklin. Star Jasmine 29056 Lexgton ll:38M fast 3-10 117 2 2 2 2 2» 21 R Goose 5 Huntress. Hanovia, Dor. Dean MM Lexgton lm70yl:42S5fast 9-20 113 2 1 1 1 li 1* R Goose 5 S. Jasmine. Embroidery. Sosius 2/664 Latonia 1 1-16 l:44%fast 3-10 115 2 11 1 1« 1* R MOM 5 Wilhite, GoldcrestHnv, OlgaStar w 275S3 Latonia 1 1-8 1 :51 4fast 19-10 112 2 11 1 li 1» R Goose B Embroidery, W. Witch. Ellison f 27417 Latonia lmTOy l:42%fast 7-10 110 5 2 1 1 2* 41 R Goose B Cant. Bees, T.Gradcr. RedCloud 27406 latonia 1 1-16 l:44%fast 7-5 112 2 11 1 1» 1" R Goose « Will.ite, Droll. Syrian AI.DKBARAN, b. g. 8 107 By Planudes — Passan J. Livingston. HWUUala 8-41:12%teat S-5113 7 7 7 ". 4:J .1 Meteali 7 J.J. MM.. k. Bq«eeter, Fltabeiie 2-895 Churchl lm70y l:43%fast 8-5 113 2 11 1 2s :•* V Cramp 4 KiagGoria, S. «,f Love. ForFair nSChndfl 1 I-M 1:46 fast 13 20 114 3 3 3 1 1*1 14 W Crump B Redland. Pearad. Sleeth OK* LM*|toa lm70yl:48%hvy 112011.9 13 3 2 2s 1". W Crump 4 laneStraitb, CoartlyLess, Triad 32357 Oaklwn 11-8 1:52 fast 1 IM 4 3 2 2 2" Pf V Crump B Robt. Bradley, Grumpy. Mnscowti 32309 Oaklwn lm70y l:4B%teat 13 112 4 4 3 3 |» 1 V .rump 4 Robt. Bradley, WiseMan, Dimitri ftWOakTwa M l:l2%tast 8-5 110 1 4 4 U PfW Crump B Led. Stories. Dimitri. R.Bradley J. J. KTJRDOCK. b. c. 4 110 By Contestor— Grotesque J. 3. Goodman. 31011 Lat.. uia 3-4 I:lS%hvy 59-10 MB B B 3 B P|W Lill.-y 1 Qlpeey George, Hedge, Pnrdey HBM Latonia li:39%fa.st 195112 5 3 3 I 2s 2i W Kelaay IS Khmey, Lady Botha, BrihuVoter MM Latonia 3 4 1:12 fast 47-10 Li 4 2 2 21 PI W Kelaay 4 B. Baggage, Briaghorat F -Gal 23660 Latonia 3-4 l:l2«r.fast 7-5 114 2 3 2 1* |at r Sharps 7 Baueeler, PleetabeBe, Aldebaraa 32472 Douglan 8-4 l:ll%teet 3-2 PI9 2 3 3 2i 21 P Low.ler B M.Coosbv. L.Skolnv. Itringliurst 3.3403 Douglaa 3-4 1:12 fast 27-10 1 10 5 4 4 2J :■». P Low tier ".Vogue. Marion Geesby, John Jr 33256 Douglas 3-4 1 :H%teat 31-5 111 6 6 4 4" 6,2F Murphv 7 BLBaggage, Bringaerst, Vogue 33064 Churchl I 1 Mtkfset 9-5 1 13 3 2 1 1 2* 14 B Rleeger 4 Sleeth. Marion Goosby. Penrod 329..0 Chur. hi 3 4 1:12 fast 18-5 Ml 2 2 2 1J 2" D Connelly 4 OMKoeaig, Chalmers, TlieCock aUEEN ERRANT, br. f. 3 98 By Ballot— Kings Daughter T. C. McDowell. 8MM Latonia l l:M%teat 49-:,f m 13 Lost rider. 11 Steama IS Ktoaay, J. J. Mardeek L Botha MBS l.atonia 3-4 l:13%teet 15 Ml 3 4 4 3 .?"■ ■ Martin B W.Hogaa, B.MeBoya, G fortune 33764 Latonia 2-4 1:13 fast 91 10 lot 0 5 3 3 l*B Martin 7 Bedland, Sedan. Stephen B 33704 Latonia 3-4 1 :16%hvy 63 10 «S 2 3 3 2 2- ■ Martin I Led. Stories. BuaBash, Rosewood : ::.".V.» Latonia 3 4 l:13%faat IS M 3 3 4 5 38 K Martin 7 ArchPlotter, Ophelia W., Amazon Mm Douglas 2-4 l:U%teet M 101 4 E I PI 7*1 B Martin 12 KJaaey, BlUy Joe. Douglass S 331M Douglas 3 4 l:l3%teat 66 M 6 6 7 73 ?»• B Marin SI I.rail.Choi. e,* Amazon S ineeler 32916 Chunhl 3 4 l:U%faat 35 110 6 7 5 H 7vi E Martin 7 Mari.-Miller. l.ed. Stories li.tttle i»816 Latonia Bi f lM%tmM lt-M 1M I I 3 I* lJM T.uxlonll Arrow. Mil.idi Anne Blue llum 29615 Charchl B-fl 1:01 fast 23-5 115 8 8 7 62 6W L Gentry IS Saf. Girl, Sir WeUoaa M 1u1e 29389 Chur. hl 5-S l:01%fast 71-H 112 3 4 S Bj M L G.ntry 10 D.J.arlo.v. Pad.Dear. B.WeUoaa 5:8294 Saratoga 45 f l:07%fast 5i 104 14 12 15 91 11* E Martin 17 Yan. Witch. Koh-i-noor, Tragedy PIATT, ch. c, 3 103 By Ogden— Al Lone Gallaher Bros.. EBBS Latonia 1 l:3»%faat B-BM3 0 2 11 B V .1 Callahan 8 Dr. Samuel. J.straith BoKillaey :. MB Latonia 1 1-B 1-M%t** H 97 1 3 3 4 PI 4*1 J Callahan 6 Cadgel, Faux -Col, Bay rortaue SSBM Latonia lmTOy 1:4.". fast 21-10 lio « 5 3 E B,*B»|W Andreas 6 Bribed Voter, Solcn-.-v" Phoctan BB3I L atonla 1 i::«i«ifast Zt-SMS 6 7 5 4 S P| J CaBahaa S Dad.Ilolbert, Dor.Denn, OldMuw :j.:....s Douglas 11-8 1:53 mud 4". 5 M 4 2 2 I B* I "i J Callahan B Opportunity. P. Uenaia Ellison tail Douglas lnaTBy l:4S%goad 26 Ma 4 2 2 1 21 21 A Claver B Ma.Gooaoy, Mo. Maker. P.Henaia 2319j Douglas ]m70y 1 :47 mud M 11 3 4 2 I 4s 4,r- W An.lress .". Gadget, ;ruinly Waterford 32991 Chunhl 1 1-16 l:47Kfast 111 101 7 6 6 6 59 BH J Callahan 7 Brandy, Fizer. Bell i.ov 29131 LexgtOB 3-4 l:14-»r.slow 10 110 6 6 6 41 3-- W Andrews V, Midway. J. Rufus Manual MM Lexgton 5i f 1 :07-;5f ast 15 112 6 6 6 CJ 6Ti W Bllirw— 1 Ma I J I.elle, Baaabel, Diamond SOL GILSEY, hr. c, 3 103 By Plaudit— Dixo.ette. W. H. Pearce. 3 lot; Latonia lmTOy l:4C%alow 1 ill 1 2 1 1 1*1 P D Connelly 10 Day Dieaai, Valor, Moaotaay 33958 La Ionia 1 1:29*-last 7S Ml 7 8 8 6 6J 1,! P Mnrphy 8 Dr. Samuel. Jam- Strait! Piatt 33888 Latonia lmlvy 1:45 fast 27 110 4 4 3 3 P 3« D Connelly 8 P.rib. Voter. Mio.ion Iaramount MEM Latonia lmToy 1 : 14r,fast 28 MB 4 2 2 2 8 67JH Gray • GiivFortune. Moa.Maker Tokaj SUM Charchl 3-4 i:i.:-:.fast 25 115 4 I E f 3 B» H Cray 7 Opaortay. G.Portoe TjtwVt 8938 Chunhl 11 -16 1:47 fast M 113 2 2 2 4 B 4"J1I Gray 1 Cudgel. Onnortnalty G Fortune 32843 Charchl 3-4 l:14%faat 2 112 s 7 6 V PJ H Cray 8 Sedan. Flash of Steel Treriaca MJtS Latonia 1 l:3.tl.faat 6i 118 .". 6 6 4 45 4 i F Mnrphy S Cudgel. M.Belle Bteracotch II :j.W2»i Latonia 3-4 l:17lt,hvy 4 113 I 3 4 f.h 4*| F Murphv S I.s.hII.. G.C.Lovo T oT Wve BOM Latonia 3 4 l:12%fast 4 115 4 5 5 5 5:* R Goose B Cudgel. Latonia. I.utrscoteMI. BOB KENSLEY. ch. g. 6 107 Bv Baatl Water— Mae Erwin H Perkins. 33S44 Latonia 1 1 ::kh .fast 16 Ml 4 9 10 9 P v;; F Mnrphy IS Klaaey, J. J. Murdoch L Batka 33JOI Latonia 1 l:3S%faat 35 Ml 5 4 4 5 6 :,- R Uingfi.l n Wea. Uogan, K.Goria, J.Straith MEM Douglas lm70y l:i:;;-.fast 14 ill 4 2 2 2 PIP F Mnrphy 4 Man. Wait-. Porfair, Deallay 333M Donglaa 3-4 1 :l24..inu l 1 M2 4 B 2 5» £■• v Mnrphy I Opportnaity, l.iran..unt Sedan X3MS Donglaa 1 1-14 l:4S%faat 65 MB f. 2 1 2 7 714 R WiagTd 8 Moa.Maker, Sleeth BribedVoter 33115 Churchl 1 l:M fast 50 Ml fi I E I I B»» R WiagTd 0 OldKoenig, Kgtiorln Cant Keea Ma Lexgtoa 1 l:4t%knry 29-10 M 3 11 1 11 1* F Murphv " Eagle. Svrian. Pair Mac 327 rj LeCgton 1 1:39 fast 32 1 4 2 14 4 P .".-J F Mnrphy « Tokay. Water Witch, Midway SIXTH RACE — 1 1-1G Miles. 4-year-old", and upward. Claiming. Oct, 7, 1910 — 1:4S% -."!— 122. CRASMEE. ch. g. 10 109 Bv Meddler— Rotha II. Williams Bros.. 3M88 Latonia I 1-18 l:48%faat 6 5 no ill l V. PJ K Lapallle 0 MargaretR.. S.Rock Liadcathal 33881 Latonia 1 1-18 l:47%faat 6 5 103 4 4.: 2 2*1 P C Tudor 8 S.Mai.i. Marg.E Col Mchniont X 837 Latonia 1 1-s 1 :5l.,fast 7 5 lo4 1111 P ! | K Lapallle 7 8. R. Merer Willdo MarJorieD SM84 Latonia 1 1-18 1:« fast 87 10 11. 114 E S* E« K lApaitle 8 Wterproof." Beau SIiod S Heart 82887 church! 1 1 18 1 :48**faat 6-5 no 2 3 3 4 f ■" f." K Lapallle 8 Tarco. W. Crown* I GeatkUaaa 32725 Lexgton 1 l-s i:57":.hy 11-10 112 4 2 2 s I P» K Lapallle 8 Ibtone, I. Gentleman AHenCain 8BU lltboine 1 1-16 1:41 fast 2-5 109 2 I 3 2 1» 1" F Will ma R S. of Love Kit, ids Ae autv SI ,.i MM ITthome 1! -8 1: 53 fast 9-20 M 5 2 1 1 P 1« W Hoag 5 Miss Fannie. Injury HlchllorM BMITthonw 11-18 l:5lu.slow 4 5 110 3 2 1 1 1« 1" W Hoag 8 JaatBed Naa.McDee IJLBlreet 2750H Latonia 1 1 II 1 : 45"..fast % 116 ft 1 1 1 1 1 2- F Murphy 7 Fly Home. ISiilows i Gentlem in MSB latonia 1 lit; 1: 161 ;.f ast 23-10 115 5 2 2 2 lh l i r Murphy 8 J. Louis.-. I.Gleman. C.AFhmont COL. MARCHMONT, b. g, 9 109 Bv Marehmont II. — Nina F. fj. W. Fuller MM Latonia 11-16 1:48 tact :M 1M 9 9 9 7 4* P VanDtra 0 QaaApple, Batcfaler TMrawaod ::: Ml Latonia 1 1- II 1 :48%Caal 118 BO S 9 I 9 I 9»» O VanDun 0 VeogbeeT Jalia L Intone S3M Latonia 1 1 18 1 :I7"- fast 6!- hi, •_• 2 3 3 4* 4"c VanDun s sua Maid Graamere Mara ■ M3B Latonia 1 1-18 1 :4t..-.fast S3 MS 7 I I 7 71 7s* C VanDun 8 Saaaymiag, T. Grader Wat War 83387 Donglaa I 1-16 I4.s-.mud 41-6113 1115 7 Pf C VanDun 7 Pr.Jaaice SGatewd HOW BMSTiJuana 1 1-16 1 :47~. fast 3 105 5 5 E E E 4*» C VanDun 5 Bigtedo, Leah Cochran ci,-.i ■" 32247 Tijuana 1 1 40 fast 2j los 6 6 5 5 B* P C VanDun 7 laidePoitt LCochran Birtodo HMETUaana 1 1-16 1 :S*%good 1 no 4 I 5 4 P Pf C VanDun 6 Bigtodo, DoUaa, John Grahaai H7M Tijuana 8-4 1 :13.-.faat 12 Ml 6 6 6 P 4i C. VanDun 7 Silver Moon. Tlajaa Cua House I 30796 Tijuana 1 l::;9.,r.ast 3 MS 5 4 4 4 2D 2- C VanDun 7 J. Goebel, J. Graham B Johnson E M766 Tijuana 3-4 1:13 fast 15 l :; 6 6 6 6 6"3 • VanDun ». Kootanay, Saronarra. El Mahdl MM Tijuana 1 1:M fast 7 M Z 3 :. 2 Bj 2«1 C VanDun 5 Redland, Veldt, Mab Didweber MESS TUuana 7-8 l:26.r.f:ist 8 MB 16 6 6 6 6"C VanDun I Camellia, Sam. it. Meyer, Say HARRY GARDNER, b. g. 4 105 By Dick Welles— Fluid W. Covington. MM Latonia lm7oy 1 :471;.hy 43-10!": 12 2 2 P* V L Gentry 6 TbeGrader UKatbern Ma-i D MM Latonia 1116 1:1s hurt 52 Id 1 8 8 6 P P| J Gruher • Q.Apple. Col.Mchmat.Batchler MM Latonia 1 1-K l:4t£faat 25 97 5 4 4 5 r,= P R WingTId 7 c. Brown, Lindcnthal I.-it.hler ISM Latonia 3-11:14 fast M Ml 6 7 P 5JK Lapalllel2 Wilhite Ardent Sister Hi s e ■.,. M Latonia ImMy l:45%taat 89 10 M8 4 2 4 4 51 B« P Loarder 7 PriaceS., Saf.Pirat Lindeathal MM Douglas 1 1-18 l:46%good 10 l»7 2 4 6 4 P 4" P Lowder »: KtouUIeart, Zira JimWukelr I -s; Douglas 1 1-16 l:4S%nrad i:!-10112 2 « 6 4 V PI P Lowder 7 Pr.Jaaice, B.Gatew4 Lo atbal BMBDouniaa 1 1-16 1 :47%gaod 12 i"3 3 3 5 6 4 P P Lowder 8 John Hnrie. SuaMaid CI lit Fie W BME1 Churchl 1181:55 fast 27 109 3 112 51 6" P Low.l-r 8 PriaceS., Ir.Geatleiaa G Cones BMMCBurchl 1 1-16 l:50%slow 12f 104 11 7 S 11 U» 11» J Morvs 12 So. ins. Ir Gentleman IVln.-eH 32S37 Churchl 8-4 l:14Vsfaat 57 M 3 M M 11 II1* K I apaillell Stout Heart Droll I.illv loe 29177 Douglas 3-4 1:13Vaast 24 98 2 6 6 € 6« T Hunt 0 J.W.Klein. LYator. J.j.M.Wt. ALMEDA LAWRENCE, b. m. 5 106 By English Lad— Linden Ella W. E PhillHO MM Latonia 11-16 1:41 Cast 27 M 6 7 7 9 7 1 -;•. II Lunar ra 9 Q.Apple, Ooi.MhSoBt Batchler :-.2i77 Havana 11-16 1:4 good S-fi M ill 1 P 11. H Wakofl 7 Oiperth, Blrer King Uedxe Koae MO Havana 1 1 :48tfhvy E 1 h; 222 2 2* PI L Gray 7 PageWhite, Muaanti hrui-rth 32011 Havana I 1:4flr.fast 5 97 1 7 E E P 4 II Wakoff B Goodwood. GalawaT Futernp 31971 Havana 1 1 -16 1 :52-.slop 7 M 5 3 3 3 31- Mil Wakoff 8 Orperth, P.White FoncUon aire 21927 Havana I l:41%faat 4 107 12 2 1 P PJ II Wakoff 8 GaUway. Laataaa. Kaaaa 8MB Havana 1 1-16 l:50-5f ast 3 M 5 4 4 5 5 P|J Carroll 8 Star Bird, Pin Money Sun Khrt 31629 Havana 1 1:40 Vast 4 105 3 3 1 1 2i 2:; J Carroll I Scorpii. Lord Byron," Euterpe WILLDO, br. g, 4 1C9 By Waldo— Froken Wright and Mahorev MM Latonia 1 1-16 l:48%faat 49-11 MI 4 2 3 3 P 6»* F Murphy 7 c. Brown, Lindeathal Batehler NOT Latonia 1 1-8 1 :51.-.fast 19-10 Ml 2 2 1 ! P :;• 1 v Murphy 7 8. R. Meyer. Graamere Marill MMLatonfa 1 :: 16 1 £9%faat 17 M6 7 6 I 6 P 7!" » BidBlng 7 Otga Star. Waterproof 8 1 Heart MM Latonia 1 1-16 l:47*faat 71-M1M 6 6 7 7 7 8" P Lowder 7 CUffPiebL HuaMaid chi.flVrw .3532 Douglas 1 3-16 2:K--,fast 465 MB 8 5 4 2 I» P P Lewder . Saf.First. Surpassing laVior MM Donglaa I 1-8 1 :5::v.f ast 13 163 6 8 71 7 7 7"! P Lowder 9 Waterpi f Prince 8 c F feu SMI Douglas 1 i 16 1 :4S,mud 11 112 I I 6 I P Pf H Shilling 8 l.Gtleinan. Wrproof" W Crown MM Chunhl 1 1-16 1 :5n,-fast M-SM7 6 6 7 7 7 7" II Shilling 7 DayDay, fhoi nwood lohr 1I..H MBIOakTwa 18-1618 fast 18-5 104 2 2 2 1 2» 2 F Murphy 7 Solid Bock. Sudoral Baby fha 32316 Oaklwn 1 l:42%good 11-5 105 2 4 3 4 BJ P C Tudor 7 M. Roblee. Uops. Miss Wat"r« BEAN SPILLER, h. g, 5 109 By Canard— Dorset Flower J. F. Long : 2955 Latonia 3-4 1 :13 .-.fast 114 1M 2 5 6 7»»P1 G W CaCll 8 Prince S.. UrtyT OtheMa 29924 Latonia 3-4 1 :11,!ast 88 lit U It 12 12 12=- F Murph] 13 h.irni.use. Clark M. I,uk.m,e MOJChurchl 3-41:15 fast 81-10 115 5 1 2 pa p v Meehan T W.a Wander SaaVeira X.» 29503 Churchl 1 l:43%alow 81 112 6 3 3 3 8 7"i W Meehan 11 White Crowa Col MeNal V,,v 29440 Chunhl 2-11:16 mud 41 110 6 7 5 3= 33 W Meehan 8 C.onDv.-rv Il.oitait ! »«* art t 29255 Douglas 3-1 1 :13;.fast 20 M8| ■ 8 7 71 7"i J Alt 10 Briax. W/a Wonder StenheaB 29117 LexgtOB 3-4 l:l5V.hvy IS M 7 IIP P H Stearns 8 Billy Joe, MhuKrater Mar* N 29041 L-Cgt.., 1 1-16 1 :46-,fast 43 M 3 11 1 2J 3*1 P Murphy B Cmauretta. Srpassing. Dlusion 28034 Hthorne lm70yl :46%fast 40 106 10 9 8 8 52 53 R Foeney MJ Ralph S.. Fellow man. Huskj Lad BATCHLER. b. g. 5 113 By Marehmont II.— Fav House H. T. Bateher, MM Latonia 1 ID, lis fast 51 10 no 3 E 4 3 2 m V Stevena 9 Q.Apple, C.-I.Mhm.Tt Tnwood MM Latonia 1 1-M l:4S1fctaat ISS111 7 6 7 6 « P, C Hunt T 6. Brown, Lindeathal. si ■• g e MMLatanla 5-11:14 fast 32 ill M 11 10 91 P| F Stevena 12 Wilhite. Ardent Slater Snmie B9M7 Latonia 1 1-M 1 :47..fast MM I I 4 E R Pi F Stevena 7 ciiffFi. Id. SuaMaid ChiefBrwa 33475 Douglas 1 1-M l:46%faat 39-10 M 8 S S 5 E Pf P Lowder B M.Fatmie Beau Shoo SafPtart 33234 Douglas 3 4 1:15 good 32 Mil M 8 71 71 P Stevena 11 DroU. Martre Lindlv MM Douglas V.A lJS%faat 231 M 8 8 8 8 8* H Stearns 9 Brad. Choice, Amazon Soneeler 32894 Church 1 3 4 1 :13%fast 215 109 9 9 8 P 7« F Stevns 9 Arch Plotter. Othello Primero 32375 Tijuana 11:39 fast 7 102 7 6 7 7 7 P P Stevens 7 Shell Do. Pullux. Star of Love 32333 Tijuana 3-4 l:12%fast 8 M 7 A 1| F Stevena 7 llocuir. General Estimable BIG FELLOW, b. g, 4 105 By Kilkerran— Talpa G. T. Arnold 32911 Latonia 3-4 1:14%fast 39-5 119 2 3 3 31 21V Kelaay 8 Buck Shot. Brian Thistle Green 33799 Latonia :; 4 1:14 fast 99-10 M 5 G 4 ? 4*1 W Kelaay 12 WUbtte. Anient/ StateruahT 23444 Douglas 1 1-16 l:468Scood 67 107 3 4 4 4 4 4- D Connelly 7 MarvlL, TbeGrader SanMaalaa 33318 Douglas lm70y l:47%mud 27 109 5 4 5 5 5 5» D Conn. Uy T. E. Cochran P. Voter 8tei.li en R 29249 Douglas 3-4 1:13 fast 18 10S 5 4 4 4 li K Lapallle B Nobleman. Primero Kotenay 29015 Lexgton 3-4 l:13%faat 93 111 3 E 5 6J 7"- K Lapaille 8 Deliver, Kinuc" mddv y 27263 Latonia 3-4 1:12%fast 30 101 6 5 5 5 5« K Lapaille 8 Vogue. J. J. Murdoch Othello 26935 Latonia 1 l:38%fast 11 10C 7 4 2 3 4« i»« F Murphy 7 Capt. Rees. Fleuro King Corin 26593 Douglas lm70y 1:44 fast 74 102 4 3 3 1 2" 4»i F Murphy 8 Money Maker. Fleuro. Pif Jr. CONSOLER, b. m, 9 107 By Yorkshire Lad— Clemence C. W. Hall .: 992 Latonia 1 1 16 1 :4Sfast 30 los 9 9 9 9 7= 6"H Shilling 9 Marg. L., Solid Back. QfMWl 8MB Dufferin Ab6Jf 1:26 fast IB 113 6*J R Lowe 9 Minstrel. Rubicon I L. MuzVuU 33273 Dufferin Ab7-S 1 :X1 fast 15 MB 8" G Corey 8 FrostyFace. OldamobBe Boaart 28682 Keno lm70y l:45%fast 10 111 10 II 9 8 7=1 7»1 W Ormea 11 Zamlch. Senorita Dana Canto 28674 Reno 1 1-16 1:49 fast 13 109 7 6 6 5 0* 5«i M M thews 8 Chnr.MeForran. Sen. Dana, Rash ALLEK CAIN, b. g. 5 109 By AUan-a-Dale— Biscayue F. Peyton. MM Latonia 1 1-S 1 :5U.fast 96 104 4 5 5 7 7 7-» R Wingfl.l 7 Sam. K.Mev.r. Gras.nere Willdo 33635 Latonia -1 1-16 1:48 fast MM 6 5 E E C= a" J Hanov.r 7 Alfadir. Fascinating Srpassi g 3:2523 Douglas 1 1 8 l:55%mud 14 111 1 4 5 6 5 B« J Hanover 5 Prince 8 Checks pVim.d 33198 Douglas 1 3-16 2:026mud 13 107 7 7 6 5 5» C« 1 Connelly 9 Surpassing Prince 8 9 Orient 32791 Lexgton 1 l:4BJEalow 11 ill 3 4 6 5 4 4« C DhOunoo S AhntGeta. Guide Post Taatiri C2746 Lexgton 1 1-16 1 :46ifast 38f 110 9 8 9 8 8 8" J Hanov. rl2 Il.Howdy W Crawl G Co nsel BB9E Lexgtoa 1 1-8 l:57hvy 8 U2 7 6 4 8 31 3" J Hanover 8 Intone. L Gentlemaa PriaceS 32656 Lexgton lm70yl:50 hvy 49 110 6 6 5 2 21 2 J Hanover 8 Grov. Hughes. Intone", W.Crowii J. C. STONE, ch. g, 4 105 By Peep oDay— Prairie Belle R. L. Baker 2: .833 Latonia 3 4 1:13%fast 13 los 11 10 10 8 PJ W Kelaay 12 A.Middlcton. K.llelle Lightfoot MMLatonU 8-4 l:12%fast 65 M 7 9 8 7 J 7»J C Dishmonl2 Purdev, BbedVoter • K-msvmlnc 330.J9 Wdbine 1 1 :44%hvy 78 110 3 114 4J 4= L Mink B Christie, Arriet Crimper 30145 Latonia 3-4 1 :14M.f ast 67-10 1 II 8 6 6 1J l" T Rice 12 LMaster, C.Mr cliniont S Reach MM Latonia lm70y l:50%hvy 6-5 107 8 8 8 6 5* 5* M Garner 9 Sun Maid. Jas.G.-.klev 8 iLeaaae 29830 Latonia 1 l:40?fcfa8t 8-5 107 10 7 6 5 4* 2» M Garner 12 J. Wakely I Master IierceW 29055 Lexgton 1 1-16 1 :46Mifaat 11 105 I 5 4 4 2i 21 F Cooper 9 Galaway, Winnie ODav Tureo 28955 Lexgton 3-4 l:15Vsfast 28-5 107 11 9 7 71 4» F Cooper 12 Beau.Girl. South League Tureo 28550 Windsor 3-4 1:14 good67-10 10« 1 I 6 i •] F Cooper 12 Sansyming, J. Wakely, It. Square NEPHTHYS, cb. m, 5 107 By Isidor— Maiest J. M. Shilling. 33959 Latonia 1 1-16 l:47%fast 30 102 6 5 4 6 6 6* M Andson 0 Yenghee. The Grader Sun Maid 29864 Latonia 1 1-16 l:46%f ast 28 110 5 5 5 5 6 5»* R Shilling B Sleeth, Lahore Jack Bet-vet 29093 Lexgton 1 l:43%mud 25 106J 4 4 4 4 3» 31* H Shilling 5 Sleeth, Hocnir! Sansvming 28t»7 Lexgton 1 1-16 l:4«%faet X WH 3 5 4 4 4* 4" H Shilling • Yenghee, Tokay, I. Gentleman 28599 Saratoga 1 l:40%faat 10 106 6 6 « 6 6l 6*1 H Shilling 10 Bae. Sasin. lionuie Tess 28472 Saratoga 1 1-8 1:56 faat 7 110 6 6 3 3 31 3» H Shilling 8 Cliff Field, G.M.Miller. StarGaae 28380 Saratoga 1 1-8 l:53%faat 1 108 4 4 4 4 4 4*1 J McCahey 4 G. M. Miller, Jesse Jr., Transit 28295 Saratoga 1 l:40%faat 13-10106 6 6 4 6 31 P R Ball 9 Shyness, Republican. Jesse Jr 28036 Kmpire lm70y 1 :46«*slow 4 112 6 4 8 3 3* 1* L Lykea 0 Gallop, Doliua. Jesse Jr. Z7824 Bmpire lm70y l:44Vitaat IS 102 4 t I I P 1« B BaJl 7 J. J. LiUia, basia. Republican SEVENTH RACE— 1 1-4 Miles. 3-year-olds and upward. Claiming. June 27, 1910—2:03% 4—105. MARGARET E.. ch. f, 4 105 By Cycladef— Diplomacy N. F. Dortcb. MM Latonia 1 1-11 l:«%faat 20 M 8 7 6 5 2 1* C Hunt 0 SeLRock. GrasmerT Llndenthal :.. 91 Latoma 1 1-16 l:47,fast 22 10113 6 5 4 8* 8»| C Hunt S S. Maid. Graa n,-re Col M hmont MM Latonia 1 1-M l:48%faat 86 106 1 1 1 1 6J PJ C Hunt 11 Intoae Prin ce S lohn Hire P«M Dourlaa lm70y l:«844niud 31 102 8 8 8 5 5 P P Lowder 8 Alert Alfadir Suuare Mr S7i25ouglas 1 1-16 l:47%fast S5 I0S 6 6 6 6 4 3" C Hunt 6 Waterpf SunSlaid Ir Gentlem a 33 98 Douglas 1 *-M IHmud 14 M J 9 6 8 7 7* 7" J Mory. 0 8huanwhfprto« £ T? Orient MSI Churchl 11-8 1:55 fast 35 107 4 4 6 5 4* 4« C Hunt 8 Princes ir Gentlemn aVwi 5 S?!; ,* J:2?Wow « 102 9 8 10 9 P 8" P L,er 12 sS "ir Go» Lman iS S Svr?f,311 WSlifE***"* " 10-13 5 6 4 31 4* C Hunt « Jovial Rap ds Smi Mlid MM Doug aa 1 3-16 2:0Hfcfart 48-6 99 1 4 4 5 6 5 » C Hunt 5 Manasseh Clubs W :« Wonder i n"8,1!8 37 !" 2 4 5 4 6| 6-J J Callahan 8 M,,n*i"g.W. Crown In jS MM Douglas lm70y 3: l.ast 19 98 2 2 3 5 4* 4»i C Hunt C Disillusion, L. Paul SurpSg SOLID BOCK. b. g. 4 104 By Trap Rock— Amaranth 7. Livlneston MM Latonia 1 LlT LMBfaat 20 M 2 8 7 4 S| P P alurphy » Marg E. Graame?J 1 indenth-.l 23912 Latonia 1 8-16 2:0lfast S8-6M7 7 8 7 6 6" 5*1 R Goose s Plv Hen » • ft T;. i i i 1 1 • M04 Latonia 1 1-16 1 :48%f a»t 28-6 W6 2 4 6 7 8 7» F Murphy 11 IalicS aartf" 3. Latona 1 13-16 i l:59faHt 37-5 M 3 E 4 5 4= 4" F Murphy 7 Olga Star Wat.rnn. f s "l rt MM -atonla 1 1-16 1:M fast 91 10 108 4 7 5 4 4" P» J Metcal? S Wterproof iteVuS.n «2«rt MM Donglaa 1 1-8 l:C4*«aaodM-MM 12 2 3 Q 4" R Goose 4 BedUndT TareT 6la«*ktip -""l11 ! 1 l«l:«Vfefa«t 21-10 108 6 7 0 6 .-.4 6»J R Goose 7 Mtone. JimWakely* Monotoav £ hu.rch 1 1-S 1:-! fast 3 107 5 5 5 3 3 M R Goose « Tureo OlwStar Intone" r BM Lexgtoa 1 1-4 2:10%mud 2i 107 3 4 4 4 4 4" W Crump 4 ObzaBtar ■! OHfe-.-t a. SSJSf10".. 1 l"l%f ast rAO It* 4 4 4 2 1* 1* W Crump 0 Soibnttedniad?.0 32358 Oaklwn 13 16 1:59 fast 11-10 98 3 4 4 2 li l* W Crump 7 WIBand. Zudora.Baby c3 IRREGULAR, br. c. 3 92 By Hastings— Armilda T. P. Hayes MSI Latanla 11111:41 fast 5 111 4 S 9 I 6= .v= 1. Gentry 10Pl.oV8teeL Moaotonv rfehtv.i. MMLatonta 1 1-11 l:47Vaat 46 M 3 7 7 7 El P N Barrett 8 Chtre! AtertT Stotefcafafea MM Latonia 1 l:42%hvy 91 111 4 3 4 4 2 "l P L Gentry 9 BaDeafer in 7VJ tL 1 m . 33590 Latonia 3 4 1:14 fast 11 1.2 8 7 7 U W W or 9 J li M t " I* Uen M,tin " "" 3 4 1:14%fast26-5fni 6 5 4 4 la* W W Tiorl2 Hasty Cora Li . fentlnl Mmt W 83283 ,-.°,lga8 DouRlas 8-4 l:14%mud 14 ill 7 7 6 B* Pi W W T*lor 0 Palatabfe ni,Lr., ,• ., y,- Ml 3 Churchl ll-16 1:48%raat-M M 7 7 7 7 7 P? J Callahan 7 GRdiSer Ir Geafeau.HHu!2 " 3291S Churchl lm70y l:45.fast BJ 110 14 3 3 4« 4*j W W Tlor 7 run ly Gee C w ai il Sg SjTJ , » Vi Vll,t 35 "5345 6 7 CM W W Tlorll Moaotoiy .Gee .C.I* S Dealer .12,56 Lex Eton 3-4 1:13 fast 38 11110 10 10 7h 6" W W TlorlO Sedan. Ieter Jay, Treviseo CLIFF FIELD, br. h. 6 109 By Clifford— Richfield Fink and Dellina 3:.9..: Latona 1 1-11 l:471tfaat7T-M MS 8 4 S 4 4 PI K Lapaille OYeaghee TnH Grad ; «„„,,,,! :.:.912 Latonia 1 3-16 2.01 .fast 325111 666 4 21 2 N Barrett 8 rlvilm. I hi.h s: "V"*1- MM Latonia 1 1-8 l:andS%faat 42 5H5 12 3 2 P 4«i K Ltpallle 7 Wa ffi 8afe•ani,, 8M7 Latonia 1 1 16 l:47%fast 3J lit :. I 5 3 P V K LtpalDa 7 SuaMaid ChbrfBrowa naiZt! MU Douglas 11-16 Lis fast 2J 112 2 4 4 3 1*| 1* K Lapallle 6 /.in Irin e i 1 • "" MMDouarlaa 1 1-8 l:6»%faat B41N 7 4 3 2 * 3* K L-, pa 1 e i W aternrH ! Prim.-i / i,,,VWM, 33239 D,,uKlaa 1 1-16 1 :«J4good 13-5 .10 6 6 0 6 5 41 H Wlngro • Joi nil i! Jm.MahY h ,r dr 88186 Douglas lmTOy l:44**faat 68 112 5 4 5 E 41 4s R Slmnaon 6 Jack ti . u. v Vi. V,- MM N.Or.ns I 1-16 IMnUUMT 13-5 110 8 7 8 5 6- 3* T Segg? 2 ttZ??A *ZP~§*ZFl CHIEF BROWN br. g. 4 110 By Bannockburn— Merida G. L. Strane : M Latonia 1 1-14 l:47%faat 17 101 4 6 6 5 9 5«i J Hanover 0 YengheV TlieCdeV *nn " m,ih .v.jLUonia 1 1-16 1 Ms f,st 19-10 I lo 17 5 4 V 1* J Hanov r 7 Lin hnthal Baud s T* MMLatoaU 1 1-16 1 : I8%faat 3 1*8 5 7 8 8 7» P J Hanoverll latane .Prince 8 .mhn r ...» I nrie 33637 Latonia 1 1-16 l:47%faat 20 ME 7 7 6 6 P P* C Dishmon 7 Cliir rield a .,. r ; , „ . 1, 22132 Tijuana 1116 1:51 alow 8-5 1-7 12 2 2 2=11 " A PIckeM 1 S I "h ra ■ CW ,,,n , " V-"i» Ur f»J«»a H-16 1:60Sf.good4i B« 6 5 2 3 5 5- R Harton S Bigt d. I, li "," Marrtu-2? " 31967 Tijuana 8-4 l:22%hvy 6 KM 2 6 5 4J MR fltfton B Braae Vitiv 11 fr 1. ",""it MM Tijuana H16l:hvy 2 10.1 5 5 5 3 1| DJ K Harton 1 1 ixec ir. in "l "sC MoaT ■ Z uima -;-» l;-"l.hvy 8 117 6 4 3 2 ij? , MR Harton TMianou . . Tn. ea U.-d C r le 21.49 Tijuana 1116 1:47 fast 10 M 7 7 7 7 6 4 R Harton SZctHic Bbjtodo Fsei-ulor SSandESfkandAnu*** Water J" c- Hanson. ..i_ Lmionin 1 ..-n. z.oiviiaat is 13 lio naiTt S 7 :. - 7 -,By-,ri"TsrDancin,r ■" 7- I- Judy s Klv I.n.w. numu 11 ,, , :•;:.:. Latonia 11-16 LIS faat 8-1 111 1 I 3 3 2" S» It G..„s.. ? AlfadlT Pase nTtln* " "l"""rie M32 Douglas 1 3 16 2: 00* faat 17 10 102 1 6 E 3 P :.• K WingPd « sfetyPtrat wflUfe** 1,.7 33441 Donglaa 1 1-16 l:46%good 61 113 7 7 7 S P kC"- PA CI., ver 7 il ,n I T bet -, ,1 ,. 3319S Douglas 1 3-16 2:l.,,m,1,l 21-B M 6 8 2 2 1«1 V K Ju.lv » ri iV s V O ri i "■ , V MMLatonU I 1-8 l:54%fc*at 1 146 6 6 3 2 P 4*j W Hoag s ■! ■ li-V xi * • ,V v1 m:,n MM Latonia lm70y l:49V.l.vy 29 10 M 3 2 1 1 P v W Hoai 7 c,i„Y «: m- h , "m Mr,,,i,ri I0M Latonia ll-Hlfl hvy N M 7 7 7 7 31 P J Brown 7 Baaanaa. BeV wVtrprw" BOMLatoala 1 1-16 l:47*Afaat 83-10 ME| 4 6 6 5 2.J P H Shilling 7 Jea. Loatoe A 1 ,, r am MMLatoaau H-Ml:M%faat 16 M 8 8 1 7 7« f» W H..ag s s rian. ILabara, Baaaaaa


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1917062901/drf1917062901_5_1
Local Identifier: drf1917062901_5_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800