Sixth Race [6th Pimlico, Daily Racing Form, 1915-10-31

past performance


view raw text

, 1 ! 1 n a e k SIXTH RACE— 1 IS Miles. Wicomico Purse. 3-year-olds and upward. Selling. t!».3S0.1— 1:51— 3— 112.i BLUE THISTLE, b. g. « 115 By Blues— Wild Thistle H. C. Hallenbeck. 2371; Laurel ll-Sl:51 fast 26 5 I"S 2 4 3 2 2- 2" J Butwell s Rolr. Ile.l-e. Lahore MEM Liuiel 3-4 l:14%Slow lol 120 1 r. 4 3. 4". ] P.ntw.ll 1: Montr.or. tcinieiisc, Ahara 2357S Laur.l 1 1 -16 1 :30=ihvy 16 107 6 6 6 | 45 3*1 T Davits 8 Noureddin. Montresor. Buck horn 234X1 Laurel 1 1-16 1:53 mud 18-5 11$ 4 6 6 6 6 57 I Davi -s •; Republiean. Spearhead. Piillux 2SM5 H.deGce lm70yl:42%fast 5 10713 S 8 8 7; 7-T Davits S Roly. Co the Walk. S Grass 22M4 H.deGce Im70y1 :44 Tast 1S-5 115 3 3 4 4 3". 1"" T Davies 7 Lahore. Harrv Shaw. Y Notions 22751 Belmont 7-8 1 :25%fast 4J 116 6 6 5 5 2* 1 J Bllwell !• T.asSteel. Pullux. Wanda Pitzer 21910 Aquedet 1 1-16 1 :44%fast 8-5 108 2 2 3 3 3 3» G Bvrnt •". Helen Btellll. Harrv Shaw 217G6 Belmont 1 l:412/5fast 2-7 119 1 3 3 1 1* 13 J Butwell S Rev bourn, Nephthys SPEARHEAD, br. c. 4 116 By Aeronaut — Dartee E. B. Cassatt. 23,vi«t RseTree Ab7 S 1 :31 fast 1 13S11 5 si || Mr Leip-r 11 B. Ilibhs. Braze:i..se. Hugaen-.t 2:r;.7i W. Marsh 1 1:42 fast 6 5 LG 9 2 -x 1 I Kvan K Arauient. Hiuriienot. Matchtidd 37M W.M.u !i 1 M -:•" :: hvy 4 us | :; ] -" 3" Cap Ca-st 3 H11gu.net. D. ablet. Absconder 22340 Laurel lm7"y 1 : IS-. .slop 19-10 MB 2 11 1 1 11 T M.-Tast •. Pardner. Cliff Field. Hedge L3|*: Laurel 1 1-M 1*5 mud 7S 103 2 1 1 3 " S E Campbell 8 Republican. Pulir.v. Lahore 22SS* Relmont 1 1 % IS fast 1- ri 7 | t -, -. :,-■ t McTagl : Daiii-.-cili.-bl. Amalli. Cm- Fisher .. Relmnnl I 1 14 I : IT-Jast 2 us :: | 3 ] f«k 4*1 T Mi-l:ist •■ V...«|. n Sli.es. AnHtM. Il.-.l-c •4 •- Sai,H..ea 11:41 last I p.; ; •• | ■• JJ ::••,. I Mel:, .il K Ml a— i.lv. Rkaat 11. l M.U.u ild ••47 Saiitlo" I I lliou.l 7 II. • • :• 4 ;. :. 4" T Davies . Kac l.i!iil.-iillial. Virile 24M33 Jamaica 1 1 S I .3...-.fasl 12 IIS 1 :! 2 I I1 !|t Ixivies .3 Amalli. W.kmIcii SIi.m-s. Doublet : s79 Jamaica 1 I I. 1 : !S fast 12 111 | :; 1" T Davies g Orliu lii..p. Amalli. H lUiiu.e 3M34 Belmont 1116 1:43 fast 1" Ms 2 1 3 3 3 31 .1 P Ryan .; Virile. Blue Tl.Utle 20592 Belmont 1 1:13 lust 12 tffj 13 4 4 1= 3"J K TucU.tr 7 Doublet. Virile. Ambrose CHRISTOPHINE. br. f. 4 101 Bv Plaudit— Emma Traunmiller S. Veiller. •- J ... in . 1 1 : li, 1:4V m | I •.. m :i f. .". -1 U McHottlO Hc«rpH, |»irfc* PH. alas . ;. j.:nii. i 1 1 I :• : •; -,f;i-1 :: ■_■ i-.i use 1 ■" H Mi .u n Petelea, Imaier, fiMfriaar . i.im.i i I I r:rx£uvy a; i-.: s -. .. 1 I ■ MH» oil S Mand :-:.lli. Raker. Raaada 3W Laarel I 1 KIjK kq .",:• ht m s X s 7 .■ *"IV Mink H All Sniil. ■ . Ka-.-lc. Marsh..:. :■• Z ; li. J-c. . c lm«4yl:G fa-i t| in; 13 13 IS ■ - •" • JJfj* 3 aianuaat, DarneM, K.Kriaclr : VI H.deG*ce 1 1 K 1:4r«-fa«.l 13 1 •■:.. S J ■ ■ 71 "•• """ill :» j— lj. 8tOnehen*e. Cuv Iisher _ -: ILdeCce iiiiT»vi:4*. fast 12 113 II l! n 9 8* 8IJ • HartwellU raaraoae. All Smiles. Tow. Held 33W7 H . ;•. e ImMyl :45%Caet « MS l 7 :i I 8 ::J|- HartaretiM Burgo. DeinKernehl. His Nd.s 31837 Pniiioi I 1-Nl:fl Ro« d SI i IOC 7 f. 6 I 8» 21 ■ Hai twell 7 iVp-nh. Bn Artoal, il BM aeM Ptmlico lnM4yl:M livv 13-B MB I 3 8 «: 3- lJ L Hart well *.» I .n Bea. Belle, Hermi* Jr. BBBB lUfffM llTBjl ■ntg,«« I K-5 4 5 6 4 4" S*B I» HartareM » OMtenTrhap, Orotund, DrDuonr PARDNER. b. h. 6 107 By Cunard — Lady Bachc H. G. Bedwell. .:::»-. Uw 1 1 1 I 1SI lust -"■- M "• •"• I " "•■ "" ! Uieaii 8 B..b. Bhne Thtette, Hnl-.r U*W Lanrel l n. 7"v 1 :•... hvv 17-38 MB 111 4 I" 4*1 P laiuu S Jme Jr.. Aiil.-i,,.. UeylH.imi _•"•• Laarel imMy i :4.N-Ss|tip i ; :. lot . :: n . -I 2 C— per i WiVid, CMC Pteat, ll ean ."•:• Laurel liiil--- l:1"."-f.o...|iM 10 113 :: 7 7 :.•• ::- I" C.*.pcr B Kaaredana, Bay l :iy. Barge . - I„.ur 1 1 1-K 1 :■.-"« inud 14 h-4 .". I .". •"• "-1 8 i • 0**f« "• Bra d.lic.-in. S|»:i t":ic:i«l. Piiliux i:;i4 • Laurel i |-M i ::.." Madfi-MlM i :t l •_ 8 9 l • •••per • Baeee, Bam. iiir Field •3511 H.deGee lntMyl:4i last 7 MS l J I - ": 8*1 P Deeper a Biyhnuia, Hedge, CUB IteM ! J 5944 BLeXTee laa7Byl:4t fust tt in I :. c. n •.• c1 r Caener i Bam* Thtette, Lanore, II. Baaw 2.:vt Muclion. 1 1:41 slow B -5 1"4 1 S S I 7= •r ,;i A C"llins ■ A. K. Akin. BedlaBd, Tactics 23M Innshi i l:47%amd 9-5 Ml 4 4 5 I 4» :■■ J CaBaaaa ". Outafcaa, Ilatc class. BaiaaN Z2m Fortkrie 1 1-1C l:45 Llast ri 1»0 2 3 3 3 4; 47i .1 Callahan 7 Kan.-lior. » oninicnada. Wntliasss BLACK BROOM, cb, g. 4 112 By Broomstick — Black Venus A. B. Trotter. S5*« Latonla I 1-Ml:fi last 7 v . :; 4 4 .". ■■..- V Kodtaaa i. Ltiatlnaaa, B*aaaza. Traaapart 2301 Ui" nia 1 i i ; 1 :4vsjhvy j;-5 i mi :. :. :. :. B» 4-; I* BaMaa*a ■ r. BHcjr. BxpeetaMaa, Qnaaagr :•:■..-.: Latonia 1 l-« 1 :."/!« -hvv M 5 lJ "41 4 4C 4*P Boblns n 5 llnnntiza. Alstcn. K.-nlali S. :.i: l.atonia 1 1-1 ; l:45«ifast 17 M 3 4 7 4 4-4, 1 BaMaaa 7 IV:iali S., II;:unvia. P.cnanza S4 14 Windsor 1 l:4j»5fast 29-5 102 2 4 5 7 7 7,:?,, Vanllun 7 He. oil. Ilusliv Ilea, I. Kcdlaial 22134 IortKrie 1 l:45,5hvv 15 1"4 4 5 a 5 6 3:J F OMpcr ."• BttaB. Pardner. IteWliliM li7s Haniton 3-4 l:ll«fcfat t 50 102 S S S 8 82 J Acton s sir ldsrar. IanZarela. Dr.l.arrick 212S2 IIaii"ton 1 1-K l:4f%£aat 4 MS 2 11 1 l1*!" A Schuprr 7 It. "ardor. P.BBMBa. P.MdonaUl :"..:. -onght 3 4 I:17*:mud 15 K4 6 5 5 f.S »J A Sohnpr B Vidct. Zin I 1. Si|urplor M4 BtaeBoa. 1 1-4 2: 8%fast 16 lij 4 4 4 3 l1 l A BchaV l Baaavrar, BLafOak, Trivet Petal : C2 lilu -Eon. 1 l:39?»fast 65 100 4 4 4 5 5 5"1 A Collins .". Cujonada. 15. Cun.iider. W.T.ady CLIFF HAVEN, ch. c. 3 101 By Clifford — Aldermans Daughter Crown Stable. 217and4 HamUMi 1 1-M 1:44 fast I MS M 9 I 7 T-M. MCAtM 12 Frnrock, Dicks lV-i. Dundreary J12M Hamton 1 H l:03-f.fast 35 t2 2 I 3 4 4 4* L McAtoe 4 Tactics. IV-unlain Fay. Faudcan "1134 Con *ht 1 1-16 1 :4s5good 5 ftft S 1 2 3 "3 45 L MeAtae 4 Fountain Fay. Kindly. Tactics •y»l l!lu i.in 1 1:43 slow 7::-10 Mi .". 5 5 5 5 6" J Jroth 5 Celto. Shyness. St.:lwart Helen r-Mi BloeBon. 1 1-4 l~ntTjf«at 33-20 M 2 2 4 3 15 ll I- McAtee t; Ovacfth. Cntlvluink. Voladayjr. ■"■:.:•, WdbitK 1 1-16 1 :4$%faat 13-20 Mi 2 3 1 1 U ■• J Irotli 7 Ida Claire. Fly BaBM, Joe Stein 24X27 Wdbtoa 1 1-S 1 :54sifast :-5 117 4 5 5 3 25 2* I" Golds tn 7 Commonada: Boxer. 1ly Home MMWabfcM 11-16 1:48 good 44-5 93 2 4 5 6 5* ti°i L. McAtee f Tactics, Lutlier. Pmgressive STONEHEKGE. b. g. 4 106 By Hastings — Linda Stone W. Vale. :rr. • i ;"ir. i i l li; l:M fast Bj m; I I 2 :. ■:■ - It M--i it in v«d.-un. Aaakraae, B. Caaavacc ::;.; l.aui-el 1 1-4 2.1-1 slow 22 5 lis :: 1 1 ] 1- -I W I.illcy :i Meal* Park. Feslcr. T.Han.-.ick ":y.";4 laur, 1 1 Mi l:47aaB** " 11- - 1 - " -n" :; " Ti reirnd S Aiinanient. Kobinetia. Kins I.ox SM24 Laurel 1 IS 1 :64«5gon.117-l0 143 111 1 1-1- V I.illcy 7 II. Lauder. Napier. Cuttyliunk ■:.rx: ELdeGcc lm74yl:44%fftat 7 MB M ft ft I B* OJ .1 M.-Tariin Baste. Ambrose. Baa Quince i.T H deic 1 1-16 1:48 fast 1S-5 112 S 1 1 2 1 1- It Troler 1 Marv Warren. Fetelus. T. Field 3 I ■; H.deGee 1 1-16 l:47Hfast 10 99 2 1 1 1 1- 2 L Mink : An-alti. Cuy Fislier. TowtonField : nl H iIpOop lm7vl :461sfast 6 10S 4 4 5 5 6- 7,0?.M Ituxton « Ambrose. Ilobinetta. Alhena •Id Aqueduct I 1 44% fa at 4 II! 1 1 1 1 1 1 B TroMer I Orotnnd. Minstrel. Brian Rom "ISU AouedVt 1 1-16 1:47 last 12 109 2 1 1 1 ]" 2?. B Troxler I Kobinetta. J. M. .Miller. Napier :172i5 Belmont 1 1-8 l:.".3%fast 12 99 4 2 1 4 7 713 L Allen 11 Polly H.. oSullivan. Napier KARSHON. b. a. I 106 By Marathon— Edna Shannon E. Her-. :7v: Laun I lin7"v 1 :17"-hvy 19 ]«.:i M ft I ! 4.. ::-J J Hulw 11 M A II Smiles. Fuiwood. Stal.llob-n •27 -•; Laui l lni7o l:46«sto-.v 16 Hit 7 : S ti 4 1T .1 BatarcU 1c YodcliiiL. Scaiamoucb. Dryad ■ .«H laurel 1 1-16 l:5i%hvy 12-5 116 S 6 5 3 3 1- T McTaaft B Da it worth. Dalfron. Carlton O. •:..".: 1 I-aunl lm2oy 1:47 hvy M 111 3 7 6 5 6* .TIT McTagt S TnMliaa;. BeaQaiaei . Kins Box ■ . . " Laurel 1 l-4-:ls5hvv 23 20 p.s « 6 4 3 2l 1- 1 1aitwcll § P.. Baker, Cbristophine. Soliada 234S4 Liur. 1 1 1-16 1:55 hvy 37-20 103 15 4 4 :;= BIB Oaapcc 8 All Smiles. Baste. Videt ZMM BteeBon. 1 1-8 l:C.5%slow 3J 111 2 6 5 5 4» r.; F Cooper 7 Valas. Polly II.. BgBMa* 2724 FlueHon. 1 1 :39%i"ast 14 112 6 5 5 4 5 4;J A Claver • Coisican. Kedland. St. Lazerian 2J4J2 "oneht lm2A- 1 :5l hvv 5 111 8 8 8 2 I1 1 A Sclnfsr S A tr..Ioser. Kinnrndv, B. Around DB fonght 1 1-4 2:15 mud 7-10 113 I 5 3 1 1= F T Gddstn S D.Dcadwood. P.Pere, Abbotsford -3o6 Conght 1 1-16 1:52 slow 13-5 110 6 7 7 4 44 2$ A Claver 7 Ixichiel. Beau Pcre. Cordie F. 2218C onght 1 1-16 1:52 hvy 21 110 10 9 » 7 3J lJ A Claver 10 Balfrou. Surpassing, Beau Pcre | NASH br. c. 4 104 By Nasturtium — Aunt Bet J. W. Hedrick. ilC! Havana 1 1 :4i=.,fast 7-5 P i 1 2 4 1= l»| D «onielly • LaekteL La Made. lawtaa Field MV3 Havana 1 l:40:!tlast 8 5 1M 3 I 7 6 Il F F.ol.insn 7 fjalfl Starr. laWBOBe, Lou. Paid ::.-; ll:!;:na 1 l:4Fssiow 5 MS 1 4 5 5 4i J Partner Lochiel. Warder. MarzaretMelae ::•..••; Havana r.-i 1:16 good 2 li" I 5 2 i; K TapUa 7 Barlaaaaaaa, Wander, Taar. Field IMM Havana 3-4 l:17igood I M7 1 5 6 2i J Gartner II J. Start. Movant. Cuttyhunk MMB Caarten 7-S 1 :31hvy in-5 l*t» 7 6 4 2 V |a» W Ilinphy B l.allion. Hildas Brotlier. Ortyi lam faafllla 11:41=5fast 8 95 3 3 I 45 6» W Lilley 7 Joe Fi:in. Drpeilh. Chartler MBBCkaitaa 1 1:46 hvy 4i 103 5 2 2 2 2s 21 V Lilley 7 Bushy Head. Kil.hv. Balfron I4C21 Caarten 1 1:42 fast 2 K 3 3 3 6 8 8 8" v Murphy B riajiiaalii. Caartter. Orperth ]8:.:i7 hartea I l:41»ifast 1 1« 1 4 1 1 I| ll B Shilling 5 L.laul. SlarsStiipes. Ontaarl UBSt *hanen ll:4. ifast 2J 1"0 5 4 4 4 2 21 J McTagrt B Jo" Finn. CI. artier. P.ay. Candle l--i.: CBnwarai l 1:45 sood 5 DB 2 3 2 l l5 l5 J aWIaaritU lalljBijaa. KoruMai. iianjoJim ALLEDO. br. f. 3 105 By Out cf Reach — May Black J. E. Dzvis. 227 M V." Marsh 1 1:42 fast 15 117 7 I 4.. 7 i .Mr P.haa: M Spearhead, Aliiiament. IFsnenot ;• L-n-v.l 6. « i ■■• : nalS 117 4 B 4. 4*| J Ptta : B.libhs. ftiaiaiBl. MatenleM 22573 Pip. Rk 1.3 I 1 : l:"-,ias; 11-3 CB I 4 4 4 •" ■ Mr. iKAlers :. Culvert. Atal.oy. Otta Plata 22523 Pip-RIc Ah 2 4:"l slow 14 132 "• I ft I •* A Lee W Vith. P.ill Di.dl y. Paket l ; BeLTer i " fast 5 1 :■ 4 7 6 6 4 1W JCoa 7 Btateaar, Florida Klyiug Paea 23114 BeLTer 2 fast I BS i I 4 U rater. W Kaa B Al Bniaaa. norida. D. Madteaa 22784 lu-lmont Ah 2 4:19 fast 7 122 1 Bfl 8 rVU A !.• • 12 P.. P,r..adv.ay. Planner. W. Kins 2149 Latania Un74y l:44%ntod B| 95 2 2 2 2 2i 2l K Lapaille 7 Brrian. Wa tern roof. MtAaaa 214if. L; tonia 1 1-16 l:493fcslov 28 3 97 f. 2 2 1 :.3 44; K Lapaille s Waite Wool. Kins Pox. Kneelet S1144 I ataaila 1 l-M I:44%fnat " K 12 3 3 3" B* K Lapaille 8 A is. did Ben, Hermuda EMM Latonia 1 MB 1:48 good 25 MB 2 1 1 2 3b 4TJ K Lapaille 3 Comniauretta. MartiiKW, Fidset 2MM Lataaua lmiw i:4G%mud TMB 95 2 2 2 2 25 2" K Lapaille . L. Panenlta. AUenCaln, SttekPia led Ij,t.inia 2-4 l:16%hvy 28 1 »2 7 7 8 8 "•l: Ottt : Talebearer. Bteektbam, daklaud :o7;l Douglas 2 4 1 :12U.fast 57 !tS 8 7 9 81 811 M earner 10 Droll. Cabrio. Lonsfellow 2O650 Douglas 1 1-16 IM4%faat 5 Kill I I fM Carner B Hard P.all, 1. Gentleman. G.Post


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1915103101/drf1915103101_7_3
Local Identifier: drf1915103101_7_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800